Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Frankrike

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Skipper Hans Ulrick Storck 34 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Frankrike Frankrike
2 Trondheim 1770 2 Etatsråd Henrik Hornemann 1 Willatz Bing Ursin 2 7 7 2 7 7 Frankrike Frankrike
3 Rådmann Friedlieb 2 Willatz Bing Ursin 15 0 12 6 6 0 15 18 12 3 16 15 41 2 7 Frankrike Frankrike
4 Otto Beyer 3 Willatz Bing Ursin 14 17 8 14 17 8 Frankrike Frankrike
5 Peder Hørløch 4 Willatz Bing Ursin 2 0 0 2 0 Frankrike Frankrike
3 Trondheim 1772 6 Rasmus Suurland 56 Ulrik Wingaard 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
4 Trondheim 1773 7 Madame Friedlieb & Søn 47 Joseph Draenoes 1 0 3 1/4 1 3 1/4 Frankrike Frankrike
5 Trondheim 1779 8 Johan Henrik Mathiesen jr. 16 Nils Asbjørnsen 11 9 13 29 13 5 8 16 14 50 0 Frankrike Frankrike
9 Justisråd Friedlieb & Co 21 Just Bye 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
6 Trondheim 1780 10 Herman Höe 15 Peder Alstrup 11 7 0 3 19 9 15 6 9 Frankrike Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.