Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Frankrike

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 3 Peder Abel 3 10 0 3 10 0 Bordeaux Frankrike
2 Helmer Meincke 4 Peder Abel 1 6 4 1 6 4 Bordeaux Frankrike
3 Ernst Lor. Wensell 5 Peder Abel 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Skipper Hans Ulrick Storck 34 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Frankrike Frankrike
5 Rådmann Hans Hornemann 61 Hans Strøm 8 3 0 21 0 0 4 0 0 33 3 0 Bordeaux Frankrike
6 Henrik Meincke 62 Hans Strøm 5 0 0 1 10 0 6 10 0 Bordeaux Frankrike
7 Otto Beyer 63 Hans Strøm 24 15 4 4 3 8 0 10 9 29 9 5 Bordeaux Frankrike
8 Andreas Chr. Friedlieb 64 Hans Strøm 0 15 0 15 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 9 Rådmann Hans Hornemann 67 Christen Messler 67 3 12 26 16 0 6 0 4 100 0 Bordeaux Frankrike
10 Skipper Christen Mesler 68 Christen Messler 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
4 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 11 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
12 Otto Beyer 49 Rasmus Suurland 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
5 Trondheim 1770 13 Etatsråd Henrik Hornemann 1 Willatz Bing Ursin 2 7 7 2 7 7 Frankrike Frankrike
14 Rådmann Friedlieb 2 Willatz Bing Ursin 15 0 12 6 6 0 15 18 12 3 16 15 41 2 7 Frankrike Frankrike
15 Otto Beyer 3 Willatz Bing Ursin 14 17 8 14 17 8 Frankrike Frankrike
16 Peder Hørløch 4 Willatz Bing Ursin 2 0 0 2 0 Frankrike Frankrike
6 Trondheim 1771 17 Peder Hørløch 1 Willatz Bing Ursin 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
18 Johan Cornelius Tollefsen 2 Willatz Bing Ursin 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
7 Trondheim 1772 19 Rasmus Suurland 56 Ulrik Wingaard 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
20 Henrik Meincke 57 Bernt Jacob Rosenmeyer 1 0 0 1 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
8 Trondheim 1773 21 Otto Beyer 4 Willatz Bing Ursin 3 7 8 3 7 8 Bordeaux Frankrike
22 Etatsråd Gerrit Hornemann 5 Willatz Bing Ursin 0 7 8 7 8 Bordeaux Frankrike
23 Madame Friedlieb & Søn 6 Willatz Bing Ursin 18 1 10 14 0 0 32 1 10 Bordeaux Frankrike
24 Henrik Meincke 7 Willatz Bing Ursin 4 18 7 4 18 7 Bordeaux Frankrike
25 Mathias Friis 8 Willatz Bing Ursin 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
26 Hans Jepsen 17 Willatz Bing Ursin 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
27 Generalauditør Klingenberg 18 Willatz Bing Ursin 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
28 Madame Friedlieb & Søn 47 Joseph Draenoes 1 0 3 1/4 1 3 1/4 Frankrike Frankrike
29 Johan Henrik Mathiesen jr. 59 Johan Knudt 40 0 0 40 0 La Rochelle Frankrike
9 Trondheim 1774 30 Otto Beyer 1 Anders Moursund 8 7 8 8 7 8 Bordeaux Frankrike
31 Kammerherre Gerrit Hornemann 2 Anders Moursund 0 15 1 15 1 Bordeaux Frankrike
32 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anders Moursund 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
33 Ole Due 4 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
34 Henrik Meincke 5 Anders Moursund 2 5 1 2 5 1 Bordeaux Frankrike
35 Mathias Friis 6 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
36 Lorentz Wulf 7 Anders Moursund 1 1 10 1 1 10 Bordeaux Frankrike
37 Henrik Meincke 38 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 0 60 0 La Rochelle Frankrike
10 Trondheim 1775 38 Mathias Friis 7 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
39 Henrik Meincke 8 Andreas Moursund 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
40 Agent Sommer 9 Andreas Moursund 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
41 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Andreas Moursund 6 17 9 1/2 6 17 9 1/2 Bordeaux Frankrike
42 Otto Beyer 11 Andreas Moursund 18 12 13 0 8 3 19 1 0 Bordeaux Frankrike
43 Ole Due 12 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
44 Justisråd Hornemann 13 Andreas Moursund 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
45 Agent Lars Pedersøn Lassen 17 Anders Moursund 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
46 Johan Henrik Mathiesen jr. 45 Johan Ahrens 60 0 12 1/2 10 0 13 1/2 70 1 10 La Rochelle Frankrike
11 Trondheim 1776 47 Mathias Friis 3 Peter Albert Dreyer 4 10 0 4 10 0 Bordeaux Frankrike
48 Willats Bing Ursin 4 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
49 Ole Due 5 Peter Albert Dreyer 1 10 0 1 10 0 Bordeaux Frankrike
50 Otto Beyer 6 Peter Albert Dreyer 15 0 0 15 0 Bordeaux Frankrike
51 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
12 Trondheim 1779 52 Johan Henrik Mathiesen jr. 16 Nils Asbjørnsen 11 9 13 29 13 5 8 16 14 50 0 Frankrike Frankrike
53 Cornelius Busch 17 Bastian Stabell 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
54 Justisråd Friedlieb & Co 21 Just Bye 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
13 Trondheim 1780 55 Herman Höe 15 Peder Alstrup 11 7 0 3 19 9 15 6 9 Frankrike Frankrike
14 Trondheim 1784 56 Madame Aletta sal. Otto Beyer 23 Rasmus Suurland 6 0 0 10 15 0 2 5 0 19 0 Bordeaux Frankrike
57 Mathias Friis 23 Rasmus Suurland 4 0 2 4 2 Bordeaux Frankrike
15 Trondheim 1786 58 Madame Aletta sal. Otto Beyer 1 Hans Agersøe 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
16 Trondheim 1788 59 Generalauditør Friderik Collin 8 Peter And. Ovide 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
60 Christian Jelstrup 8 Peter And. Ovide 1 13 9 1 13 9 Bordeaux Frankrike
61 Ole Due 8 Peter And. Ovide 2 3 0 2 3 0 Bordeaux Frankrike
62 J. Thøning 8 Peter And. Ovide 5 10 14 5 10 14 Bordeaux Frankrike
17 Trondheim 1789 63 Ole Due 1 L. E. Minor 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
64 Henrik Meincke 11 Peter And. Ovide 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
65 Ole Due 11 Peter And. Ovide 2 19 0 2 19 0 Bordeaux Frankrike
66 Cornelius Busch 14 Peter Noedtler 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.