Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Peter Albert Dreyer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 1 Abraham And 35 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Albert Dreyer 23 0 0 20 0 0 75 0 0 21 0 0 139 0 Amsterdam Nederland
3 Paul Lycke 37 Peter Albert Dreyer 1 6 10 1 6 10 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Meincke 38 Peter Albert Dreyer 66 0 0 44 6 11 2 1 11 112 8 6 Amsterdam Nederland
5 Hans Gram 39 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Otto Beyer 40 Peter Albert Dreyer 120 3 14 30 10 0 23 15 2 174 9 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1776 7 Mathias Friis 3 Peter Albert Dreyer 4 10 0 4 10 0 Bordeaux Frankrike
8 Willats Bing Ursin 4 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
9 Ole Due 5 Peter Albert Dreyer 1 10 0 1 10 0 Bordeaux Frankrike
10 Otto Beyer 6 Peter Albert Dreyer 15 0 0 15 0 Bordeaux Frankrike
11 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1782 12 Hans Dick 7 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
13 Justisråd Friedlieb & Co 7 Peter Albert Dreyer 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
14 Peter Falck 7 Peter Albert Dreyer 9 15 13 9 15 13 Amsterdam Nederland
15 Agentinne Lysholms & Co 7 Peter Albert Dreyer 361 18 12 12 7 13 14 0 3 1 13 4 390 0 Amsterdam Nederland
16 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1783 17 Hans Jepsen 7 Peter Albert Dreyer 33 5 14 0 15 2 34 1 0 Amsterdam Nederland
18 Justisråd Friedlieb & Co 7 Peter Albert Dreyer 430 0 0 14 12 8 1 7 8 446 0 Amsterdam Nederland
19 Ole Due 7 Peter Albert Dreyer 44 4 11 44 4 11 Amsterdam Nederland
20 Hans Peter Dick 7 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
21 Skipper Peter Albright Dreyer 7 Peter Albert Dreyer 2 12 5 1/2 2 12 5 1/2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.