Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1760

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar Toldfri bleven udført under nr 18 til Bergen 0 - 5 - 4 gammel kaaber-brum."

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kammerråd Meincke 1 Anders Baadsmand 3 11 4 3 11 4 Molde Norge
2 Rådmann Hans Hornemann 2 Nathaniel Angell 83 0 0 25 0 0 108 0 Amsterdam Nederland
3 Paul Lycke 3 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
5 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 15 12 12 54 7 4 70 0 Amsterdam Nederland
6 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
7 Christian Johan Hansen 7 Christen Svenssøn Lind 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
8 Kanselliråd Eric Must 8 Christen Svenssøn Lind 6 10 4 3 13 11 3/4 2 13 3 12 17 2 3/4 Amsterdam Nederland
9 Jonas Wohl 9 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 10 Paul Greve 83 0 0 47 6 14 130 6 14 Amsterdam Nederland
11 Otto Beyer 11 Paul Greve 233 5 2 3/8 25 13 12 4 13 3 5 0 0 268 12 1 3/8 Amsterdam Nederland
12 Thomas Angell 12 Paul Greve 236 16 8 7/8 4 18 5 19 19 14 261 14 11 7/8 Amsterdam Nederland
13 Andreas Chr. Friedlieb 13 Giert Hoe 325 16 7/144 4 0 0 12 4 7 1/5 25 13 8 367 13 15 179/720 Amsterdam Nederland
14 Kammerråd Meincke 14 Giert Hoe 73 6 12 6 13 4 80 0 Amsterdam Nederland
15 Carsten Schiødt 15 Giert Hoe 60 0 10 53/96 8 3 5 3/5 68 4 73/480 Amsterdam Nederland
16 Hans Gram 16 Giert Hoe 38 4 7 2 19 14 1/2 17 16 9 59 14 1/2 Amsterdam Nederland
17 Wilhelm Fyhn 17 Henrik Due 9 0 0 9 0 Bergen Norge
18 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 5 13 15 5 13 15 Bergen Norge
19 Rådmann Hans Hornemann 19 Lars Kruse 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
20 Kammerråd Meincke 20 Jens Lossius 2 0 0 2 0 Molde Norge
21 Carsten Angell 21 Anders Wefsen 3 5 0 3 5 0 Bergen Norge
22 Rådmann Hans Hornemann 22 Christen Messler 2 4 0 2 4 0 Dublin Irland
23 Rådmann Hans Hornemann 23 Christopher Holgers 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
24 Andreas Chr. Friedlieb 24 Christopher Holgers 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
25 Kammerråd Meincke 25 Christopher Holgers 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
26 Wilhelm Fyhn 26 Christopher Holgers 39 0 0 39 0 Amsterdam Nederland
27 Kammerråd Meincke 27 Lars Baarsen 1 0 0 1 0 Molde Norge
28 Kammerråd Meincke 28 Hans Thaysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
29 Rådmann Hans Hornemann 29 Nathaniel Angell 60 0 0 30 0 0 20 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
30 Kammerråd Meincke 30 Nathaniel Angell 90 0 0 19 4 12 109 4 12 Amsterdam Nederland
31 Hans Gram 31 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
32 Andreas Cramer 32 Nathaniel Angell 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
33 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
34 Carsten Carst. Feldsted 34 Hans Henrik Wulf 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
35 Abraham And 35 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
36 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Albert Dreyer 23 0 0 20 0 0 75 0 0 21 0 0 139 0 Amsterdam Nederland
37 Paul Lycke 37 Peter Albert Dreyer 1 6 10 1 6 10 Amsterdam Nederland
38 Kammerråd Meincke 38 Peter Albert Dreyer 66 0 0 44 6 11 2 1 11 112 8 6 Amsterdam Nederland
39 Hans Gram 39 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
40 Otto Beyer 40 Peter Albert Dreyer 120 3 14 30 10 0 23 15 2 174 9 0 Amsterdam Nederland
41 Andreas Cramer 41 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
42 Kammerråd Meincke 42 Paul Greve 37 1 0 15 19 0 53 0 Amsterdam Nederland
43 Lorentz Wulf 43 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
44 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 42 15 0 42 15 0 Amsterdam Nederland
45 Skipper Paul Greve 45 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
46 Kammerråd Meincke 46 Giert Hoe 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
47 Hans Gram 47 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
48 Thomas Jelstrup 48 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
49 Otto Beyer 49 Rasmus Suurland 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
50 Kammerråd Meincke 50 Tietze Jelckes 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
51 Kanselliråd Eric Must 51 Tietze Jelckes 8 10 2 1/2 21 9 13 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
52 Hans Jepsen 52 Tietze Jelckes 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 1691 3 13 245/288 121 12 2 3/4 173 1 11 4/5 225 9 14 1/2
Nåtidens sum** 1691 3 13 245/288 421 12 2 3/4 173 1 11 4/5 225 9 14 1/2 2511 7 10 1297/1440

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.