Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Wilhelm Fyhn

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Wilhelm Fyhn 27 Henrik Due 8 10 0 8 10 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 2 Wilhelm Fyhn 23 Jonas Pedersen Lange 4 0 0 4 0 Christiania Norge
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Wilhelm Fyhn 17 Henrik Due 9 0 0 9 0 Bergen Norge
4 Wilhelm Fyhn 26 Christopher Holgers 39 0 0 39 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.