Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Christopher Holgers

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 38 Christopher Holgers 86 0 0 86 0 København Danmark
2 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 23 Christopher Holgers 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
3 Andreas Chr. Friedlieb 24 Christopher Holgers 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Meincke 25 Christopher Holgers 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
5 Wilhelm Fyhn 26 Christopher Holgers 39 0 0 39 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.