Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Danmark

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri 100 Mokk, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Proviantforvalter Gudmunsen 33 Thomas Hansen 220 13 2 2/9 220 13 2 2/9 København Danmark Tiendekobber. [32 mangler]
2 Henrik Meincke 36 Jørgen Cramer 21 2 6 6 15 4 4 10 12 32 8 6 København Danmark
3 Henrik Meincke 37 Jørgen Cramer 7 10 0 7 10 0 København Danmark
4 Justisråd Møllman 55 Hans Smith 40 0 0 40 0 København Danmark Tiendekobber
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 5 Helmer Meincke 13 Mathias Meenholt 1 1 4 1 1 4 København Danmark
6 Bergamtet 39 Carsten Petersen 222 5 0 222 5 0 Flensburg Danmark Tiendekobber
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 7 Kommerseråd Hammond 35 Jørgen Cramer 0 7 8 7 8 København Danmark [Løpenr 34 er utelatt]
8 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 7 0 0 7 0 Flensburg Danmark
9 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
10 Andreas Chr. Friedlieb 38 Hans Henrik Wulf 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
11 Henrik Meincke 39 Jens Rasmusen 158 17 1 2/3 158 17 1 2/3 København Danmark Tiendekobber
4 Trondheim 1754 12 Henrik Meincke 28 Jørgen Cramer 3 0 0 21 5 9 24 5 9 København Danmark
13 Henrik Meincke 30 Frantz Wilhelm Thomsen 2 5 0 5 6 6 7 11 6 København Danmark
14 Rådmann Hans Hornemann 32 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
15 Helmer Meincke 34 Christopher Boysen 6 0 0 6 0 Flensburg Danmark
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 16 Henrik Meincke 32 Jørgen Cramer 16 10 0 3 15 0 20 5 0 København Danmark
17 Helmer Meincke 33 Marcus Pettersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
18 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
19 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
20 Rådmann Hans Hornemann 38 Peter Gay 3 1 2 3 1 2 Aalborg Danmark
21 Helmer Meincke 39 Jens Thormøe 1 10 2 1 10 2 Odense Danmark
22 Otto Beyer 50 Jacob Brun 3 0 0 3 0 Fredericia Danmark
23 Rådmann Hans Hornemann 51 Jacob Brun 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
24 Helmer Meincke 52 Jacob Brun 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
25 Henrik Meincke 64 Christen Messler 202 13 2 2/9 202 13 2 2/9 København Danmark
26 Rådmann Hans Hornemann 65 Johan Lindhart 25 0 0 5 0 0 30 0 København Danmark
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 27 Helmer Meincke 32 Carsten Petersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
28 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 189 2 8 1/6 189 2 8 1/6 København Danmark
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 29 Rådmann Hans Hornemann 38 Jacob Aboe 100 0 0 100 0 København Danmark
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 30 Helmer Meincke 29 Christopher Boysen 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark [løpenr 28 utelatt]
31 Rådmann Hans Hornemann 38 Christopher Holgers 86 0 0 86 0 København Danmark
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 32 Kammerråd Meincke 20 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
33 Kammerråd Meincke 25 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Flensburg Danmark
34 Krigsråd Rogert 40 Ole Rasmussen 100 0 0 100 0 København Danmark
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 35 Kammerråd Meincke 28 Hans Thaysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
36 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
37 Carsten Carst. Feldsted 34 Hans Henrik Wulf 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 38 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
39 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
40 Krigsråd Gudmansen 47 Bernt Terckildsen 150 0 0 150 0 København Danmark
41 Rådmann Hans Hornemann 55 Hans Hollænder 5 0 0 19 19 15 15 0 1 40 0 København Danmark
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 42 Otto Beyer 23 Bernt Terckildsen 10 0 0 3 0 0 13 0 København Danmark
43 Krigsråd Gudmansen 24 Bernt Terckildsen 187 19 6 4/9 187 19 6 4/9 København Danmark
44 Kanselliråd Eric Must 32 Lorentz Peters. Steenberg 20 0 0 30 0 0 50 0 København Danmark
45 Rådmann Hans Hornemann Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 46 0 0 50 0 København Danmark [uten løpenr]
46 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
47 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
48 Kammerråd Meincke 40 Bastian Hausvoigt 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 49 Otto Beyer 1 Peder Hacksen 8 0 0 8 0 København Danmark
50 Kanselliråd Eric Must 2 Hans Peder Pedersen 50 0 0 50 0 København Danmark
51 Rådmann Hans Hornemann 5 Peter Petersen 100 0 0 100 0 København Danmark
52 Krigsråd Gudmansen 27 Rolf Greve 209 15 12 8/9 209 15 12 8/9 København Danmark [med nr Otto Beyer]
53 Otto Beyer 27 Rolf Greve 9 0 0 7 0 0 16 0 København Danmark [med krigsråd Gudmansen]
14 Trondheim 1764 54 Carsten Carst. Feldsted 24 Claus Petersen 8 0 0 8 0 København Danmark
55 Andreas Chr. Friedlieb 25 Hans Hollænder 18 6 8 18 6 8 København Danmark
56 Kammerråd Meincke 28 Hans Henrik Wulf 4 0 0 6 0 0 10 0 Flensburg Danmark
57 Andreas Chr. Friedlieb Ole Rasmussen 58 13 3 58 13 3 København Danmark
58 Andreas Chr. Friedlieb 43 Peder Hacksen 1 10 9 2 0 0 16 0 0 19 10 9 København Danmark
15 Trondheim 1765 59 Justisråd Gerrit Hornemann 25 Lor. Chr. Petersen 10 0 0 10 0 København Danmark
60 Justisråd Gerrit Hornemann 26 Ole Rasmussen 20 0 0 20 0 København Danmark
61 Hans Jepsen 27 Hans Bullerup 10 0 0 10 0 Odense Danmark
62 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
63 Kanselliråd Eric Must 32 Christ- Scharfføe 12 0 0 13 0 0 25 0 København Danmark
64 Kammerråd Meincke 37 Hans Henrik Wulf 10 8 15 4 11 1 15 0 Flensburg Danmark
65 Kanselliråd Eric Must 38 Lorentz Peters. Steenberg 11 0 0 3 0 0 31 0 0 45 0 København Danmark
66 Rådmann Friedlieb 39 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 9 0 0 13 0 København Danmark
67 Etatsråd Gerrit Hornemann 40 Lorentz Peters. Steenberg 28 0 0 10 0 0 2 0 0 40 0 København Danmark
68 Kanselliråd Lysholm 41 Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 4 0 København Danmark
69 Kammerråd Meincke 47 Niels Kiellerup 6 0 0 6 0 Aarhus Danmark
70 Rådmann Friedlieb 51 Friderich Harboe 173 7 5 1/2 6 1 0 2 16 1 4 0 0 186 4 6 1/2 København Danmark
16 Trondheim 1766 71 Etatsråd Gerrit Hornemann 23 Peder S. Langbeeck 20 0 0 20 0 København Danmark
72 Kammerråd Meincke 24 Hans Henrik Wulf 44 0 0 44 0 Flensburg Danmark
73 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 Niss Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark [med Kanselliråd Must]
74 Kanselliråd Eric Must 34 Niss Petersen 15 0 0 25 0 0 40 0 København Danmark [med Etatsråd G. Horneman]
75 Agent Lars Pedersøn Lassen 35 Hans Riisbøl 5 0 0 5 0 København Danmark
76 Skipper Michael Black 43 Michael Black 3 0 0 3 0 Aarhus Danmark
17 Trondheim 1767 77 Rådmann Friedlieb 24 Willatz Bing Ursin 30 0 0 30 0 København Danmark
78 Agent Broder Lysholm 28 Isach Scharføe 4 0 0 4 0 København Danmark
79 Kammerråd Meincke 29 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
80 Ole Due 30 Isach Scharføe 4 10 0 4 10 0 København Danmark
81 Carsten Angell 31 Hans Bullerup 2 0 0 2 0 Odense Danmark
82 Kammerråd Meincke 32 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
83 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Backe 7 0 0 7 0 Aarhus Danmark
84 Kammerråd Meincke 35 Hans Henrik Wulf 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
85 Løytnant Gram 40 Rosenmeyer 321 13 3 321 13 3 København Danmark Tiendekobber
86 Kanselliråd Eric Must 41 Hans Holst 13 0 0 7 0 0 20 0 København Danmark
87 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Hans Holst 48 10 4 1 9 12 50 0 København Danmark
18 Trondheim 1768 88 Agent Broder Lysholm 1 Henning Claussen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
89 Agent Broder Lysholm 5 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
90 Agent Broder Lysholm 25 Peder Raae 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
91 Skipper Peder Raae 27 Peder Raae 3 6 12 3 6 12 Aarhus Danmark "2 1/2 skippund soensck[?] kobber-myn(…)
92 Agent Broder Lysholm 29 Peder Stær 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
93 Kammerråd Meincke 30 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
94 Kammerråd Meincke 31 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
95 Agent Broder Lysholm 32 Peder Pallesen Schandrup 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
96 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
97 Kammerråd Meincke 42 Lars Kruse 20 0 0 20 0 København Danmark
98 Carsten Carst. Feldsted 43 Lars Kruse 2 10 0 2 10 0 København Danmark
99 Kammerråd Meincke 44 Peder Raae 2 13 0 2 13 0 Aarhus Danmark
19 Trondheim 1769 100 Agent Broder Lysholm 8 Peter Petersen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
101 Kammerråd Meincke 43 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
102 Agent Broder Lysholm 44 Peder Raae 4 3 12 2 5 9 6 9 5 Aarhus Danmark
103 Rådmann Friedlieb 45 Peder Raae 2 0 0 2 0 Aarhus Danmark
104 Kammerråd Meincke 47 Hans Henrik Wulf 5 0 0 10 0 0 15 0 Flensburg Danmark
105 Carsten Carst. Feldsted 69 Jens Stradsfar 1 0 9 1 9 København Danmark
106 Carsten Carst. Feldsted 70 Paul Greve 0 15 4 1/2 15 4 1/2 København Danmark
107 Kammerråd Meincke 71 Hans Richelsen 17 15 0 10 0 0 2 5 0 30 0 Flensburg Danmark
20 Trondheim 1770 108 Kammerråd Meincke 5 John Knuds. 10 15 0 19 5 0 30 0 København Danmark
109 Rådmann Friedlieb John Knuds. 4 4 3 4 4 3 København Danmark
110 Kammerråd Meincke 6 Peter Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
111 Kammerråd Meincke 41 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
112 Kammerråd Meincke 42 Bastian Hausvoigt 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
113 Kammerråd Meincke 47 David Rønne 24 0 0 6 0 0 30 0 København Danmark
114 Kammerråd Meincke 59 Wilh. Thomsen 4 4 8 15 15 8 20 0 København Danmark
115 Kammerråd Meincke 66 Anders Jenss. Præst 28 8 12 42 16 3 1 16 11 3 18 6 3 0 0 80 0 København Danmark
21 Trondheim 1771 116 Agent Broder Lysholm 21 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
117 Rådmann Friedlieb 22 Diderich Brun 49 1 5 1 0 0 1 4 7 15 8 12 2 15 8 69 10 0 København Danmark
118 Assessor Willemsen 24 Claus Richelsen 86 0 0 86 0 København Danmark
119 Assessor Willemsen 25 Humphry Beck 60 0 0 60 0 København Danmark
120 Agent Broder Lysholm 37 Bastian Hausvoigt 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
121 Assessor Willemsen 38 Hans Henrik Hansen 67 12 8/9 67 12 8/9 København Danmark
122 Agent Broder Lysholm 39 Hans Henrik Hansen 38 0 0 12 0 0 50 0 København Danmark
123 Rådmann Friedlieb 51 Peder Raae 100 0 0 100 0 København Danmark
124 Berghauptmann Hagerup 54 Hans Nilsen Angell 122 4 4 122 4 4 København Danmark Destinasjon skrevet "Khaun"
125 Rådmann Friedlieb Hans Nilsen Angell 33 6 15 33 6 15 København Danmark
126 Rådmann Friedlieb 55 Hans Lor. Styrman 2 15 1 1 10 5 1/2 4 5 6 1/2 København Danmark
22 Trondheim 1772 127 Agent Lars Pedersøn Lassen 21 Diderich Brun 6 0 0 6 0 København Danmark
128 Ernst Lor. Wensell Diderich Brun 2 5 0 2 5 0 København Danmark
129 Rådmann Friedlieb 58 David Rønne 97 14 9 1/2 2 5 6 1/2 100 0 København Danmark
130 Agentinne Lysholms & Co 59 David Rønne 50 0 0 50 0 København Danmark
23 Trondheim 1773 131 Hans Jepsen 45 Pet. Bast. Hausvoigt 2 0 0 10 0 0 12 0 Flensburg Danmark
132 Agentinne Lysholms & Co 48 Nicol. Jørgens Joh. 50 0 0 50 0 København Danmark
133 Ole Due 50 Bastian Hausvoigt 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
134 Hans Jepsen Bastian Hausvoigt 24 0 0 24 0 Flensburg Danmark
135 Agentinne Lysholms & Co 73 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
24 Trondheim 1774 136 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
137 Ole Due 30 Hans Thielsøn 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
138 Hans Jepsen 32 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
139 Hans Jepsen 41 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
140 Hans Jepsen 43 Johan J. Tarkel 5 4 2 4 15 14 10 0 København Danmark
141 Ole Due Johan J. Tarkel 4 10 0 4 10 0 København Danmark
142 Agentinne Lysholms & Co 56 Peter Joh. Thomsen 5 5 12 34 14 4 40 0 København Danmark
25 Trondheim 1775 143 Ole Due 14 Diderich Brun 2 0 0 1 4 0 3 4 0 København Danmark
144 Ole Due 15 Diderich Brun 1 16 0 1 16 0 København Danmark
145 Madame Friedlieb & Søn 42 Hans Thielsøn 86 1 1/4 2 10 0 2 0 0 7 8 15 3/4 98 0 København Danmark
146 Hans Jepsen 43 Hans Thielsøn 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
147 Agentinne Lysholms & Co 44 Hans Henrik Hansen 10 10 0 10 10 0 København Danmark
148 Agentinne Lysholms & Co 46 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
149 Hans Jepsen 50 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
150 Agentinne Lysholms & Co 62 John Ross 50 0 0 50 0 København Danmark
26 Trondheim 1776 151 Agentinne Lysholms & Co 38 Hågen Ulrichsøn 41 0 0 41 0 København Danmark
152 Agentinne Lysholms & Co 47 Nils Lorentssøn Collund 50 0 0 50 0 København Danmark
153 Hans Jepsen 52 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
154 Agentinne Lysholms & Co 53 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
155 Madame Friedlieb & Søn 76 Boy Cornelisen 12 10 0 12 10 0 København Danmark
27 Trondheim 1777 156 Agentinne Lysholms & Co 10 Diderich Brun 60 10 8 2 15 3 7 14 5 71 0 København Danmark
157 Agentinne Lysholms & Co 15 Severin Ulriksen 45 0 0 45 0 Flensburg Danmark
158 Agentinne Lysholms & Co 17 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
159 Justisråd Friedlieb & Co 21 Friderich Rheder 8 10 0 6 10 0 15 0 København Danmark
160 Agentinne Lysholms & Co 21 Friderich Rheder 40 0 0 40 0 København Danmark
161 Justisråd Friedlieb & Co 22 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
28 Trondheim 1778 162 Agentinne Lysholms & Co 6 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
163 Agentinne Lysholms & Co 13 Severin Ulriksen 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
164 Agentinne Lysholms & Co 15 Søren Hammeløv 55 0 0 55 0 København Danmark
165 Justisråd Friedlieb & Co 22 Bertel Nissen Smidt 15 0 0 15 0 København Danmark
166 Agentinne Lysholms & Co 22 Bertel Nissen Smidt 63 0 0 63 0 København Danmark
29 Trondheim 1779 167 Agentinne Lysholms & Co 9 Chr. Goertsen 32 0 0 32 0 København Danmark
168 Agentinne Lysholms & Co 11 Claus Claussøn 18 0 0 18 0 København Danmark
30 Trondheim 1780 169 Agentinne Lysholms & Co 6 Christ Geertsen 56 0 0 56 0 Flensburg Danmark
170 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anders S. Gude 29 17 9 0 2 7 30 0 København Danmark
171 Agentinne Lysholms & Co 10 Anders S. Gude 64 4 9 20 0 0 84 4 9 København Danmark
172 Agentinne Lysholms & Co 16 Hans Deegen 50 0 0 50 0 København Danmark
31 Trondheim 1781 173 Justisråd Friedlieb & Co 2 Peter And. Haabiørn 4 0 0 6 0 0 10 0 København Danmark
174 Agentinne Lysholms & Co 3 J. Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
175 Hans Jepsen 3 J. Petersen 0 11 4 11 4 København Danmark
176 Justisråd Friedlieb & Co 12 Peter H. Stueberg 47 0 0 47 0 København Danmark
177 Agentinne Lysholms & Co 16 Hans Krog 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
178 Agentinne Lysholms & Co 24 Peter Cornelisen 55 0 7 3 0 8 3 1 1 61 2 0 København Danmark
32 Trondheim 1782 179 Agentinne Lysholms & Co 2 H. Zachau 50 0 0 50 0 København Danmark
180 Justisråd Friedlieb & Co 3 Just Brun 30 0 0 30 0 København Danmark
181 Agentinne Lysholms & Co 8 Nils Marstrand 137 8 14 3/4 36 18 12 1/4 8 0 9 17 11 12 200 0 København Danmark
182 Agentinne Lysholms & Co 13 Ove Paul Floor 50 0 0 50 0 København Danmark
183 Agentinne Lysholms & Co 19 John A. Woxholdt 96 0 0 96 0 København Danmark
33 Trondheim 1783 184 Justisråd Friedlieb & Co 1 Christian Becker 200 0 0 200 0 København Danmark
185 Hans Jepsen 2 Peter Noedtler 1 6 10 1 6 10 København Danmark
186 Justisråd Friedlieb & Co 4 Anders Niels. Thuren 280 0 0 280 0 København Danmark
187 Agentinne Lysholms & Co 12 Nils Lorentz Collin 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
188 Agentinne Lysholms & Co 15 Hans Krog 139 18 11 1/4 4 1 4 3/4 16 0 0 160 0 Flensburg Danmark
189 Agentinne Lysholms & Co 18 Peder Hansen Top 40 0 0 40 0 Flensburg Danmark
190 Agentinne Lysholms & Co 22 Anders Niels. Thuren 36 0 0 36 0 København Danmark
191 Agentinne Lysholms & Co 23 Rolf Greve 44 8 12 0 11 4 45 0 København Danmark
192 Agentinne Lysholms & Co 24 Knud Rasmussøn Leth 37 15 0 2 5 0 40 0 København Danmark
193 Agentinne Lysholms & Co 25 Eilert Reimers 6 4 4 6 19 6 11 19 6 25 3 0 København Danmark
34 Trondheim 1784 194 Justisråd Friedlieb & Co 1 Christian Becker 20 0 0 20 0 København Danmark
195 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 100 0 0 100 0 Flensburg Danmark
196 Agentinne Lysholms & Co 22 Anders Woxholdt 82 13 4 4 10 2 0 15 2 12 1 8 100 0 København Danmark
35 Trondheim 1785 197 Agentinne Lysholms & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 50 0 0 50 0 København Danmark
198 Justisråd Friedlieb & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 61 11 9 61 11 9 København Danmark
199 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 19 10 11 3/4 8 10 12 3/4 6 5 4 5 13 3 1/2 40 0 Flensburg Danmark
200 Agentinne Lysholms & Co 18 Jacob Thielsen 60 0 0 60 0 Flensburg Danmark
201 Lars. Kr. Must 25 Eilert Reimers 5 0 0 5 0 København Danmark
202 Agentinne Lysholms & Co 23 Chr. Frid. Molicries 72 10 0 72 10 0 København Danmark
203 Justisråd Friedlieb & Co 23 Chr. Frid. Molicries 0 3 2 42 0 0 42 3 2 København Danmark
204 Agentinne Lysholms & Co 24 Søren Sthammeløw 34 15 0 3 15 0 38 10 0 København Danmark
36 Trondheim 1786 205 Justisråd Friedlieb & Co 4 Peter And. Haabiørn 25 0 0 25 0 København Danmark
206 Agentinne Lysholms & Co 12 Joachim Teppelman 40 0 0 10 0 0 10 0 0 60 0 Flensburg Danmark
207 Agentinne Lysholms & Co 18 Abraham Ilesen 77 14 5 2 5 11 80 0 København Danmark
208 Agentinne Lysholms & Co 19 Ernst Samuel Brun 11 0 0 2 6 12 5/8 5 0 0 1 13 3 3/8 20 0 København Danmark
37 Trondheim 1787 209 Agentinne Lysholms & Co 10 Joachim Teppelman 40 0 0 40 0 Flensburg Danmark
210 Justisråd Friedlieb & Co 12 Ducke Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
211 Agentinne Lysholms & Co 19 Rolf Greve 93 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 100 0 København Danmark
38 Trondheim 1788 212 Justisråd Friedlieb & Co 14 Tydsk 22 0 0 22 0 København Danmark
213 Christian Oeding 15 Collund 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
214 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 36 12 12 13 7 4 25 0 0 75 0 Flensburg Danmark
215 Justisråd Friedlieb & Co H. Fr. Schlichting 28 0 0 28 0 København Danmark
216 Agentinne Lysholms & Co 22 H. Fr. Schlichting 21 0 0 39 0 0 60 0 København Danmark
217 A. P. Ethoff 23 Henrichsen 10 5 5 10 5 5 Flensburg Danmark
218 Agentinne Lysholms & Co 24 E. Brun 37 14 4 2 5 12 40 0 København Danmark
39 Trondheim 1789 219 Justisråd Friedlieb & Co 2 N. Normany 60 0 0 60 0 København Danmark
220 Justisråd Friedlieb & Co 5 B. J. Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark
221 Justisråd Friedlieb & Co 7 J. A. Woxholdt 22 0 0 22 0 København Danmark
222 Agentinne Lysholms & Co 7 J. A. Woxholdt 72 0 0 3 0 0 25 0 0 100 0 København Danmark
223 Justisråd Friedlieb & Co 15 J. Christensen 2 9 4 2 9 4 Aarhus Danmark
224 Agentinne Lysholms & Co 17 H. Fr. Schlichting 14 10 0 23 0 0 10 10 0 12 0 0 40 0 0 100 0 København Danmark
225 Justisråd Friedlieb & Co 19 Severin Ulriksen 50 0 0 50 0 København Danmark
226 Justisråd Friedlieb & Co 23 Peter And. Ovide 42 0 0 42 0 København Danmark
227 Paul Bahnsen 23 Peter And. Ovide 2 0 0 1 0 0 3 0 København Danmark
228 Agentinne Lysholms & Co 23 Peter And. Ovide 79 0 0 3 0 0 82 0 København Danmark
40 Trondheim 1790 229 Agentinne Lysholms & Co 11 H. Fr. Schlichting 150 0 0 150 0 Flensburg Danmark
230 Agentinne Lysholms & Co 12 J. N. Tydsk 60 0 0 60 0 København Danmark
231 Agentinne Lysholms & Co 13 H. Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
232 Agentinne Lysholms & Co 19 H. Fr. Schlichting 50 0 0 50 0 København Danmark
41 Trondheim 1791 233 Viseborgermester Knudtzon & Braack 8 H. Fr. Schlichting 67 10 0 10 0 0 22 10 0 100 0 Flensburg Danmark
234 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 J. Bugge 60 0 0 60 0 København Danmark
235 Viseborgermester Knudtzon & Braack 11 Gullich Pedersen 40 0 0 40 0 København Danmark
42 Trondheim 1792 236 Viseborgermester Knudtzon & Braack 4 Kruse 38 0 0 12 0 0 50 0 København Danmark
237 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 H. Fr. Schlichting 100 0 0 100 0 Flensburg Danmark
238 Viseborgermester Knudtzon & Braack 16 Sonne 50 0 0 50 0 København Danmark
43 Trondheim 1793 239 Viseborgermester Knudtzon & Braack 5 Pavel Lycke 50 0 0 50 0 København Danmark
240 Justisråd Friedlieb & Co 8 Diderich Brun 9 10 0 9 10 0 København Danmark
241 Viseborgermester Knudtzon & Braack 10 P. Hansen 75 0 0 75 0 Flensburg Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.