Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Lars Kruse

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 11 Lars Kruse 0 18 11 18 11 Dublin Irland
2 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 27 Lars Kruse 2 0 6 2 6 Dublin Irland
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Rådmann Hans Hornemann 19 Lars Kruse 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1767 4 Agent Broder Lysholm 51 Lars Kruse 37 0 0 4 6 9 1/2 41 6 9 1/2 Hamburg Tyskland
5 Hans Jepsen 52 Lars Kruse 21 15 13 0 4 3 22 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1768 6 Agent Broder Lysholm 5 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
7 Kammerråd Meincke 42 Lars Kruse 20 0 0 20 0 København Danmark
8 Carsten Carst. Feldsted 43 Lars Kruse 2 10 0 2 10 0 København Danmark
6 Trondheim 1770 9 Rådmann Friedlieb 48 Lars Kruse 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
10 Andreas Caspar Hammer 49 Lars Kruse 1 10 6 1 10 6 Amsterdam Nederland
11 Ernst Lor. Wensell 50 Lars Kruse 1 16 3 1 16 3 Amsterdam Nederland
12 Lorentz Wulf 51 Lars Kruse 4 14 1 1 0 0 1 5 15 5 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
13 Kammerherre Gerrit Hornemann 52 Lars Kruse 13 3 2 2 16 14 16 0 Amsterdam Nederland
14 Skipper Abraham Mosling 53 Lars Kruse 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
15 Agent Broder Lysholm 54 Lars Kruse 24 16 9 9 10 0 25 14 5 2 5 9 64 3 10 126 10 1 Amsterdam Nederland
16 Otto Beyer 55 Lars Kruse 20 0 0 7 0 0 3 4 8 30 4 8 Amsterdam Nederland
17 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 56 Lars Kruse 25 2 6 1/2 25 2 6 1/2 Amsterdam Nederland
18 Hans Jepsen 57 Lars Kruse 33 11 9 4 0 0 14 0 0 51 11 9 Amsterdam Nederland
19 Kammerråd Hoff 58 Lars Kruse 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1775 20 Agentinne Lysholms & Co 56 Lars Kruse 179 8 0 7 10 0 186 18 0 Amsterdam Nederland
21 Just Hanssøn 57 Lars Kruse 2 9 13 2 9 13 Amsterdam Nederland
22 Lorentz Wulf 58 Lars Kruse 12 0 0 4 0 0 4 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1779 23 Henrik Meincke 2 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Riga Latvia

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.