Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1767

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kanselliråd Eric Must 1 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
2 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
3 Agent Lars Pedersøn Lassen 3 Hans Pens 67 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
4 Hans Jepsen 4 Hans Pens 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
5 Kanselliråd Lysholm 5 Hans Pens 50 15 0 6 3 0 56 18 0 Amsterdam Nederland
6 Kammerråd Meincke 6 Hans Pens 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
7 Agent Broder Lysholm 7 Hans Pens 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
8 Kanselliråd Angell 8 Hans Pens 132 0 0 1 4 10 5/8 133 4 10 5/8 Amsterdam Nederland
9 Kammerråd Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 89 4 6 23 1 0 112 5 6 Amsterdam Nederland
10 Lorentz Wulf 10 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 1 16 12 17 16 12 Amsterdam Nederland
11 Lorentz Angell 11 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
12 Otto Beyer 12 Christen Svenssøn Lind 240 0 0 10 15 4 250 15 4 Amsterdam Nederland
13 Carsten Schiødt 13 Christen Svenssøn Lind 139 5 8 1/8 5 18 11 7/10 145 4 3 33/40 Amsterdam Nederland
14 Etatsråd Gerrit Hornemann 14 Christen Svenssøn Lind 36 0 10 3 19 6 40 0 Amsterdam Nederland
15 Kanselliråd Eric Must 15 Christen Svenssøn Lind 14 8 11 1/2 6 4 12 1/2 4 6 8 25 0 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Friedlieb 16 Lor. Chr. Petersen 244 15 8 5/8 2 0 0 1 19 8 36 3 4 3/8 284 18 5 Hamburg Tyskland
17 Mathias Friis 17 Lor. Chr. Petersen 3 8 7 1/2 3 8 7 1/2 Hamburg Tyskland
18 Abraham And 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
19 Thomas Angell 19 Paul Greve 85 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
20 Etatsråd Gerrit Hornemann 20 Paul Greve 69 7 6 1/2 69 7 6 1/2 Amsterdam Nederland
21 Kammerråd Meincke 21 Paul Greve 340 14 8 18 9 0 359 3 8 Amsterdam Nederland
22 Agent Broder Lysholm 22 Giert Hoe 290 0 0 290 0 Amsterdam Nederland
23 Kammerråd Meincke 23 Giert Hoe 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
24 Rådmann Friedlieb 24 Willatz Bing Ursin 30 0 0 30 0 København Danmark
25 Carsten Angell 25 Anders Tollefsen 2 4 6 2 4 6 Bergen Norge
26 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 6 0 0 6 0 Bergen Norge
27 Otto Beyer 27 Halvor Halvorsen 3 0 0 3 0 Molde Norge
28 Agent Broder Lysholm 28 Isach Scharføe 4 0 0 4 0 København Danmark
29 Kammerråd Meincke 29 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
30 Ole Due 30 Isach Scharføe 4 10 0 4 10 0 København Danmark
31 Carsten Angell 31 Hans Bullerup 2 0 0 2 0 Odense Danmark
32 Kammerråd Meincke 32 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
33 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Backe 7 0 0 7 0 Aarhus Danmark
34 Erich Mesler 34 Niels Nielsen 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
35 Kammerråd Meincke 35 Hans Henrik Wulf 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
36 Rådmann Friedlieb 36 Humphry Beck 379 6 4 1/4 28 19 12 26 0 4 434 6 4 1/4 Amsterdam Nederland
37 Agent Lars Pedersøn Lassen 37 Mathias Buckholt 6 4 10 6 4 10 Amsterdam Nederland
38 Hans Jepsen 38 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
39 Kammerråd Meincke 39 Mathias Buckholt 0 13 11 115 0 0 115 13 11 Amsterdam Nederland
40 Løytnant Gram 40 Rosenmeyer 321 13 3 321 13 3 København Danmark Tiendekobber
41 Kanselliråd Eric Must 41 Hans Holst 13 0 0 7 0 0 20 0 København Danmark
42 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Hans Holst 48 10 4 1 9 12 50 0 København Danmark
43 Ernst Lor. Wensell 43 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
44 Peder Brun 44 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
45 Lorentz Wulf 45 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
46 Hans Jepsen 46 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
47 Agent Broder Lysholm 47 Anthoni Kathenkamp 104 14 15 19/24 104 14 15 19/24 Amsterdam Nederland
48 Kammerråd Meincke 48 Anthoni Kathenkamp 31 0 0 40 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
49 Kanselliråd Eric Must 49 Melchior Poppen 15 0 0 7 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
50 Otto Beyer 50 Melchior Poppen 107 10 12 4 15 15 3/4 48 18 1 59/60 161 4 13 11/15 Amsterdam Nederland
51 Agent Broder Lysholm 51 Lars Kruse 37 0 0 4 6 9 1/2 41 6 9 1/2 Hamburg Tyskland
52 Hans Jepsen 52 Lars Kruse 21 15 13 0 4 3 22 0 Hamburg Tyskland
Transkribert sum* 3432 14 1 7/24 164 8 15 7/8 103 2 7 11/60 200 15 3/8
Nåtidens sum** 3432 14 1 7/24 164 8 15 7/8 103 2 7 11/60 200 15 3/8 3901 8 29/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.