Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Mathias Buckholt

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Kammerråd Meincke 41 Mathias Buckholt 43 0 0 6 0 0 14 14 14 44 5 2 108 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Kammerråd Meincke 2 Mathias Buckholt 69 0 0 16 12 10 3 6 6 88 19 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Meincke 35 Mathias Buckholt 27 0 0 113 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 4 Otto Beyer 37 Mathias Buckholt 69 9 2 1125 0 0 34 13 3 2/3 1229 2 5 2/3 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1764 5 Kammerråd Meincke 27 Mathias Buckholt 80 0 0 120 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1766 6 Etatsråd Gerrit Hornemann 10 Mathias Buckholt 125 6 14 8 7 0 10 3 2 1/2 143 17 1/2 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Meincke 11 Mathias Buckholt 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
8 Agent Broder Lysholm 12 Mathias Buckholt 129 0 0 129 0 Amsterdam Nederland
9 Otto Beyer 13 Mathias Buckholt 229 0 0 10 16 2 239 16 2 Amsterdam Nederland
10 Kanselliråd Angell 14 Mathias Buckholt 101 0 0 2 0 0 103 0 Amsterdam Nederland
11 Carsten Schiødt 15 Mathias Buckholt 50 0 0 13 12 4 63 12 4 Amsterdam Nederland
12 Thomas Angell 16 Mathias Buckholt 69 0 0 10 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
13 Lorentz Wulf 36 Mathias Buckholt 8 0 10 7/8 8 10 7/8 Amsterdam Nederland
14 Kammerråd Meincke 37 Mathias Buckholt 94 18 3 1/3 12 13 2 4 15 14 14 11 0 126 18 3 1/3 Amsterdam Nederland
15 Thomas Jelstrup 38 Mathias Buckholt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
16 Otto Beyer 39 Mathias Buckholt 176 4 8 40 6 13 33 12 12 29/30 250 4 1 29/30 Amsterdam Nederland
17 Jonas Wohl 40 Mathias Buckholt 4 15 13 4 15 13 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1767 18 Agent Lars Pedersøn Lassen 37 Mathias Buckholt 6 4 10 6 4 10 Amsterdam Nederland
19 Hans Jepsen 38 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
20 Kammerråd Meincke 39 Mathias Buckholt 0 13 11 115 0 0 115 13 11 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1768 21 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
22 Kammerråd Meincke 23 Mathias Buckholt 254 5 6 3/16 254 5 6 3/16 Amsterdam Nederland
23 Lorentz Wulf 24 Mathias Buckholt 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
24 Kammerråd Meincke 34 Mathias Buckholt 120 0 0 26 6 10 35 13 6 182 0 Amsterdam Nederland
25 Hans Jepsen 35 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1769 26 Niese & Thomsen 19 Mathias Buckholt 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
27 Kammerråd Meincke 20 Mathias Buckholt 190 16 0 190 16 0 Amsterdam Nederland
28 Agent Broder Lysholm 21 Mathias Buckholt 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
29 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 125 18 13 10 5 3 136 4 0 Amsterdam Nederland
30 Kammerråd Meincke 48 Mathias Buckholt 80 0 0 40 0 0 30 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
31 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 83 0 12 1/2 28 0 0 64 0 0 4 0 0 179 12 1/2 Amsterdam Nederland
32 Agent Broder Lysholm 50 Mathias Buckholt 4 14 8 1/4 25 5 7 3/4 30 0 Amsterdam Nederland
33 Etatsråd Henrik Hornemann 51 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1770 34 Agent Broder Lysholm 15 Mathias Buckholt 105 0 0 105 0 Amsterdam Nederland
35 Otto Beyer 16 Mathias Buckholt 62 12 8 0 0 1/2 43 2 11 1/3 13 10 10 119 5 13 5/6 Amsterdam Nederland
36 Kammerråd Meincke 17 Mathias Buckholt 166 0 0 166 0 Amsterdam Nederland
37 Kammerråd Meincke 45 Mathias Buckholt 30 0 0 90 0 0 8 0 0 40 0 0 168 0 Amsterdam Nederland
38 Otto Beyer 46 Mathias Buckholt 100 12 1 1/2 26 0 0 14 0 0 3 0 0 143 12 1 1/2 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1771 39 Otto Beyer 10 Mathias Buckholt 97 3 14 16 19 10 114 3 8 Amsterdam Nederland
40 Agent Broder Lysholm 11 Mathias Buckholt 290 0 0 290 0 Amsterdam Nederland
41 Agent Broder Lysholm 40 Mathias Buckholt 59 0 0 33 0 0 73 15 14 30 4 2 196 0 Amsterdam Nederland
42 Otto Beyer 41 Mathias Buckholt 82 0 0 6 19 8 61 1 4 5 9 13 155 10 9 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1772 43 Otto Beyer 9 Mathias Buckholt 196 17 10 1/2 196 17 10 1/2 Amsterdam Nederland
44 Agent Broder Lysholm 10 Mathias Buckholt 177 17 9 18 16 15 23 5 8 220 0 Amsterdam Nederland
45 Henrik Meincke 47 Mathias Buckholt 20 0 0 30 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
46 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 102 16 2 38 0 0 34 0 0 174 16 2 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1773 47 Agentinne Lysholms & Co 33 Mathias Buckholt 19 19 10 1/2 19 19 7 1/2 50 14 6 26 15 2 19 11 6 137 0 Amsterdam Nederland
48 Otto Beyer 34 Mathias Buckholt 110 5 13 39 13 12 15 14 1/4 165 13 9 1/4 Amsterdam Nederland
49 Henrik Meincke 35 Mathias Buckholt 91 0 2 91 2 Amsterdam Nederland
50 Otto Beyer 51 Mathias Buckholt 55 14 0 13 0 0 84 0 0 10 0 0 162 14 0 Amsterdam Nederland
51 Agentinne Lysholms & Co 52 Mathias Buckholt 82 10 0 50 0 0 57 10 0 190 0 Amsterdam Nederland
52 Henrik Meincke 53 Mathias Buckholt 15 0 0 20 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1774 53 Henrik Meincke 25 Mathias Buckholt 32 1 8 32 1 8 Amsterdam Nederland
54 Otto Beyer 26 Mathias Buckholt 143 17 14 12 4 10 5 5 4 161 7 12 Amsterdam Nederland
55 Busch & Ulricksen 27 Mathias Buckholt 8 14 11 12 10 14 1/2 21 5 9 1/2 Amsterdam Nederland
56 Agentinne Lysholms & Co 28 Mathias Buckholt 182 5 15 182 5 15 Amsterdam Nederland
57 Otto Beyer 47 Mathias Buckholt 100 0 0 9 0 0 51 0 0 160 0 Amsterdam Nederland
58 Agentinne Lysholms & Co 48 Mathias Buckholt 88 0 0 20 0 0 30 0 0 138 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1775 59 Otto Beyer 25 Mathias Buckholt 230 0 0 230 0 Amsterdam Nederland
60 Agentinne Lysholms & Co 26 Mathias Buckholt 15 0 0 6 10 0 2 15 7 2 4 9 26 10 0 Amsterdam Nederland
61 Andreas Caspar Hammer 53 Mathias Buckholt 2 6 3 1 10 4 3 16 7 Amsterdam Nederland
62 Agentinne Lysholms & Co 54 Mathias Buckholt 36 0 0 70 0 0 106 0 Amsterdam Nederland
63 Otto Beyer 55 Mathias Buckholt 43 15 5 1/8 68 0 0 42 0 0 6 5 7 160 12 1/8 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1776 64 Otto Beyer 29 Mathias Buckholt 51 6 4 39 0 0 8 7 12 11 6 0 110 0 Amsterdam Nederland
65 Agentinne Lysholms & Co 30 Mathias Buckholt 83 4 4 19/24 10 6 11 1/3 17 9 4 7/8 70 19 11 182 0 Amsterdam Nederland
66 Otto Beyer 58 Mathias Buckholt 64 1 13 35 1 10 11 16 9 111 0 Amsterdam Nederland
67 Mathias Friis 59 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
68 Henrik Meincke 60 Mathias Buckholt 77 4 1 3 15 15 81 0 Amsterdam Nederland
69 Agentinne Lysholms & Co 61 Mathias Buckholt 18 5 0 6 16 2 16 18 14 36 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1777 70 Agentinne Lysholms & Co 8 Mathias Buckholt 44 3 5 4 16 6 61 14 10 110 14 5 Amsterdam Nederland
71 Otto Beyer 8 Mathias Buckholt 206 4 1 24 11 15 230 16 0 Amsterdam Nederland
72 Henrik Meincke 8 Mathias Buckholt 93 14 13 1/4 5 3 15 3/4 1 1 3 100 0 Amsterdam Nederland
73 Otto Beyer 19 Mathias Buckholt 109 0 0 109 0 Amsterdam Nederland
74 Agentinne Lysholms & Co 19 Mathias Buckholt 75 14 1 75 14 1 Amsterdam Nederland
75 Henrik Meincke 19 Mathias Buckholt 44 4 7 19 10 0 5 2 9 68 17 0 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1778 76 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Mathias Buckholt 150 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
77 Mathias Friis 4 Mathias Buckholt 31 17 8 2 14 1 34 11 9 Amsterdam Nederland
78 Henrik Meincke 4 Mathias Buckholt 16 16 8 25 2 8 18 1 0 60 0 Amsterdam Nederland
79 Agentinne Lysholms & Co 4 Mathias Buckholt 35 5 12 24 11 8 1/3 10 17 2 1/4 67 19 11 138 14 1 7/12 Amsterdam Nederland
80 Madame Aletta sal. Otto Beyer 14 Mathias Buckholt 48 0 0 9 0 0 5 0 0 62 0 Amsterdam Nederland
81 Ole Due 14 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
82 Henrik Meincke 14 Mathias Buckholt 60 10 14 1/2 5 6 8 65 17 6 1/2 Amsterdam Nederland
83 Agentinne Lysholms & Co 14 Mathias Buckholt 13 0 0 16 0 0 27 0 0 16 0 0 80 0 0 152 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1779 84 Mathias Friis 15 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
85 Madame Aletta sal. Otto Beyer 15 Mathias Buckholt 75 0 0 4 0 0 45 0 0 6 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
86 Ole Due 15 Mathias Buckholt 23 11 4 5/6 6 8 11 1/6 30 0 Amsterdam Nederland
87 Henrik Meincke 15 Mathias Buckholt 25 0 0 6 0 0 42 0 0 73 0 Amsterdam Nederland
88 Agentinne Lysholms & Co 15 Mathias Buckholt 45 0 0 20 0 0 41 15 0 106 15 0 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1783 89 Mathias Friis 13 Mathias Buckholt 19 10 5 3 4 10 5 5 1 28 0 Amsterdam Nederland
90 Agentinne Lysholms & Co 13 Mathias Buckholt 626 9 11 1/8 63 19 12 1/8 106 2 14 3/4 14 4 14 6 12 12 817 10 0 Amsterdam Nederland
91 Peter Falck 13 Mathias Buckholt 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1785 92 Madame Aletta sal. Otto Beyer 8 Mathias Buckholt 13 0 0 7 0 0 67 0 0 7 0 0 94 0 Amsterdam Nederland
93 Kammerråd Must 8 Mathias Buckholt 2 3 1 1/2 10 16 14 1/2 13 0 Amsterdam Nederland
94 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
95 Ole Due 8 Mathias Buckholt 30 0 0 5 17 7 1/2 35 17 7 1/2 Amsterdam Nederland
96 Hans Jepsen 8 Mathias Buckholt 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
97 Justisråd Friedlieb & Co 8 Mathias Buckholt 5 8 11 3/8 20 18 2 5/8 8 0 0 35 13 2 70 0 Amsterdam Nederland
98 Nils Fr. Bing 8 Mathias Buckholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
99 Generalauditør Friderik Collin 8 Mathias Buckholt 40 0 0 16 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
100 Niels Fr. Bing Micon 8 Mathias Buckholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1786 101 Hans Jepsen 6 Mathias Buckholt 105 7 3/4 4 5 1 1/4 0 7 14 110 0 Amsterdam Nederland
102 Ole Due 6 Mathias Buckholt 18 14 3 4 16 4 23 10 7 Amsterdam Nederland
103 Justisråd Friedlieb & Co 6 Mathias Buckholt 4 5 1 1/4 26 15 12 1/4 0 4 6 1/2 51 8 10 5 2 4 87 16 2 Amsterdam Nederland
104 Madame Aletta sal. Otto Beyer 6 Mathias Buckholt 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
105 Herman Höe 6 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
106 Generalauditør Friderik Collin 6 Mathias Buckholt 30 0 0 7 10 6 2 9 10 40 0 Amsterdam Nederland
107 Agentinne Lysholms & Co 6 Mathias Buckholt 56 6 1 101/240 43 13 14 139/240 100 0 Amsterdam Nederland
108 Andreas Erlandsen 6 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
109 Kanselliråd Eric Must 6 Mathias Buckholt 9 12 12 1/4 2 0 3 3/4 13 2 15 24 15 15 Amsterdam Nederland
110 Peter Smith 13 Mathias Buckholt 77 0 0 77 0 Amsterdam Nederland
111 Christian Jelstrup 13 Mathias Buckholt 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
112 Ole Due 13 Mathias Buckholt 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
113 Agentinne Lysholms & Co 13 Mathias Buckholt 35 0 0 60 0 0 5 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
114 Justisråd Friedlieb & Co 13 Mathias Buckholt 58 0 0 15 2 8 73 2 8 Amsterdam Nederland
115 Paul Bahnsen 13 Mathias Buckholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1787 116 Christian Jelstrup 5 Mathias Buckholt 75 10 0 3 3 0 10 0 0 0 11 11 0 15 5 90 0 Amsterdam Nederland
117 Ole Due 5 Mathias Buckholt 44 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
118 Justisråd Friedlieb & Co 5 Mathias Buckholt 37 0 0 6 1 0 43 1 0 Amsterdam Nederland
119 Kanselliråd Eric Must 5 Mathias Buckholt 9 4 13 4 11 12 6 3 7 20 0 Amsterdam Nederland
120 Hans Jepsen 5 Mathias Buckholt 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
121 Peter Falck 5 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
122 Claus Schmidt 5 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
123 Hans Wingaard Finne 5 Mathias Buckholt 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
124 Agentinne Lysholms & Co 5 Mathias Buckholt 14 0 1 3/4 76 11 5 3/8 10 13 12 101 5 3 1/8 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.