Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1764

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 10 2 7 18 1 8 1/2 147 12 12 1/2 4 12 7 180 9 3 Amsterdam Nederland
2 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 66 3 0 43 17 0 110 0 Amsterdam Nederland
4 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
5 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 6 3 12 1/4 3 1 3 1/4 16 15 1/2 26 0 Amsterdam Nederland
7 Madame Paul Lycke 7 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
8 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 5 4 0 61 4 0 Amsterdam Nederland
10 Carsten Schiødt 10 Christen Svenssøn Lind 39 9 3 3/4 10 7 15 1/2 49 17 3 1/4 Amsterdam Nederland
11 Andreas Chr. Friedlieb 11 Giert Hoe 69 10 13 3/4 6 2 2/15 8 0 14 83 13 11 53/60 Amsterdam Nederland
12 Thomas Angell 12 Giert Hoe 57 4 7 1/2 10 15 8 1/2 68 0 Amsterdam Nederland
13 Agent Broder Lysholm 13 Giert Hoe 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
14 Otto Beyer 14 Paul Greve 190 1 0 1 0 0 6 7 4 197 8 4 Amsterdam Nederland
15 Madame Paul Lycke 15 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
16 Kammerråd Meincke 16 Paul Greve 372 17 0 16 1 12 388 18 12 Amsterdam Nederland
17 Rådmann Hans Hornemann 17 Paul Greve 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
18 Kanselliråd Eric Must 18 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
19 Kanselliråd Lysholm 19 Paul Greve 52 13 13 7/8 3 9 5 1/6 5 7 4 61 10 7 1/24 Amsterdam Nederland
20 Thomas & Chr. Jelstrup 20 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
21 Kanselliråd Angell 21 Anders Wefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke og Otto Beyer]
22 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Kanselliråd Angell og Otto Beyer]
23 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 5 0 0 5 0 Bergen Norge [Med Kanselliråd Angell og Kammerråd (…)
24 Bernard Archdall 22 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Arendal Norge
25 Carsten Carst. Feldsted 23 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
26 Carsten Carst. Feldsted 24 Claus Petersen 8 0 0 8 0 København Danmark
27 Andreas Chr. Friedlieb 25 Hans Hollænder 18 6 8 18 6 8 København Danmark
28 Kanselliråd Lysholm 26 Knud Koudahl 0 7 5 7 5 Arendal Norge
29 Kammerråd Meincke 27 Mathias Buckholt 80 0 0 120 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
30 Kammerråd Meincke 28 Hans Henrik Wulf 4 0 0 6 0 0 10 0 Flensburg Danmark
31 Hans Jepsen 29 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
32 Andreas Cramer 30 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
33 Rådmann Hans Hornemann 31 Nathaniel Angell 20 0 0 60 0 0 106 0 0 4 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
34 Rådmann Hans Hornemann 32 Peter Petersen 15 0 0 15 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
35 Kammerråd Meincke 33 Peter Petersen 7 0 0 35 6 9 42 6 9 Hamburg Tyskland
36 Kanselliråd Eric Must 34 Hans Pens 1 15 14 1/8 4 0 0 16 0 0 21 15 14 1/8 Amsterdam Nederland
37 Lorentz Wulf 35 Hans Pens 15 0 0 7 0 0 8 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
38 Agent Broder Lysholm 36 Hans Pens 66 5 11 3 7 0 69 12 11 Amsterdam Nederland
39 Bernard Archdall 37 Robert Parck 18 1 1/5 2 18 15 4/5 4 12 13 25 12 13 Amsterdam Nederland
40 Madame Paul Lycke 38 Rasmus Suurland 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
41 Otto Beyer 39 Rasmus Suurland 101 13 14 32 0 0 37 7 15 4/15 171 1 13 4/15 Amsterdam Nederland
42 Bernard Archdall 40 Rasmus Suurland 10 0 0 7 3 15 17 3 15 Amsterdam Nederland
43 Andreas Chr. Friedlieb 41 Willatz Bing Ursin 260 15 6 5/18 52 0 0 26 0 0 338 15 6 5/18 Amsterdam Nederland
44 Andreas Chr. Friedlieb Ole Rasmussen 58 13 3 58 13 3 København Danmark
45 Andreas Chr. Friedlieb 43 Peder Hacksen 1 10 9 2 0 0 16 0 0 19 10 9 København Danmark
Transkribert sum* 2247 6 4 131/180 308 2 4 1/4 361 19 15 11/30 231 10 15 1/2
Nåtidens sum** 1747 6 4 131/180 308 2 4 1/4 371 19 15 11/30 231 10 15 1/2 2658 19 7 38/45

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.