Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Carsten Carst. Feldsted

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Carsten Carst. Feldsted 46 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Carsten Carst. Feldsted 34 Hans Henrik Wulf 1 10 0 1 10 0 Flensburg Danmark
3 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 3 Carsten Carst. Feldsted 39 Nathaniel Angell 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1764 4 Carsten Carst. Feldsted 23 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
5 Carsten Carst. Feldsted 24 Claus Petersen 8 0 0 8 0 København Danmark
5 Trondheim 1768 6 Carsten Carst. Feldsted 43 Lars Kruse 2 10 0 2 10 0 København Danmark
6 Trondheim 1769 7 Carsten Carst. Feldsted 1 Hans Pens 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
8 Carsten Carst. Feldsted 69 Jens Stradsfar 1 0 9 1 9 København Danmark
9 Carsten Carst. Feldsted 70 Paul Greve 0 15 4 1/2 15 4 1/2 København Danmark
7 Trondheim 1770 10 Carsten Carst. Feldsted 27 Paul Greve 1 17 7 1 17 7 Amsterdam Nederland
11 Carsten Carst. Feldsted 62 Humphry Beck 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1771 12 Carsten Carst. Feldsted 45 Skipper Hans Ulrik Stork 31 0 0 31 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.