Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Nathaniel Angell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 42 Nathaniel Angell 77 5 0 30 0 0 36 16 9 2/5 10 14 13 154 16 6 2/5 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 60 0 0 20 0 0 5 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Meincke 21 Nathaniel Angell 62 0 0 80 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
4 Rådmann Hans Hornemann 22 Nathaniel Angell 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
5 Anthon Thørig 23 Nathaniel Angell 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 6 Rådmann Hans Hornemann 2 Nathaniel Angell 83 0 0 25 0 0 108 0 Amsterdam Nederland
7 Paul Lycke 3 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
8 Rådmann Hans Hornemann 29 Nathaniel Angell 60 0 0 30 0 0 20 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
9 Kammerråd Meincke 30 Nathaniel Angell 90 0 0 19 4 12 109 4 12 Amsterdam Nederland
10 Hans Gram 31 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
11 Andreas Cramer 32 Nathaniel Angell 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 12 Justisråd Gerrit Hornemann 1 Nathaniel Angell 5 6 2 5 6 2 Amsterdam Nederland
13 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
14 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 62 3 0 8 17 0 9 0 0 4 0 0 84 0 Amsterdam Nederland
15 Rådmann Hans Hornemann 35 Nathaniel Angell 79 3 14 8/9 20 2 15 3 16 1 1/9 103 2 15 Amsterdam Nederland
16 Kammerråd Meincke 36 Nathaniel Angell 80 0 0 20 0 0 12 0 0 112 0 Amsterdam Nederland
17 Broder Brodersen Lysholm 37 Nathaniel Angell 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
18 Andreas Cramer 38 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
19 Carsten Carst. Feldsted 39 Nathaniel Angell 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
20 Rådmann Chr. Joh. Hansen 40 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 21 Andreas Cramer 3 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
22 Rådmann Hans Hornemann 4 Nathaniel Angell 76 14 10 5/8 76 14 10 5/8 Amsterdam Nederland
23 Paul Lycke 5 Nathaniel Angell 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 24 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 52 8 2 1/2 102 0 14 0 1 5 5 9 10 1/2 160 0 Amsterdam Nederland
25 Andreas Cramer 4 Nathaniel Angell 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
26 Rådmann Hans Hornemann 28 Nathaniel Angell 90 0 0 40 0 0 5 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
27 Kammerråd Meincke 29 Nathaniel Angell 60 0 0 70 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1764 28 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 10 2 7 18 1 8 1/2 147 12 12 1/2 4 12 7 180 9 3 Amsterdam Nederland
29 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
30 Hans Jepsen 29 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
31 Andreas Cramer 30 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
32 Rådmann Hans Hornemann 31 Nathaniel Angell 20 0 0 60 0 0 106 0 0 4 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1769 33 Rådmann Friedlieb 5 Nathaniel Angell 100 0 0 100 0 Hamburg Tyskland
34 Kammerråd Meincke 6 Nathaniel Angell 5 0 14 35 17 14 19 1 4 60 0 Hamburg Tyskland
35 Otto Beyer 7 Nathaniel Angell 43 2 2 11 1 13 54 3 15 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1774 36 Ole Due 54 Nathaniel Angell 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.