Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Andreas Cramer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Andreas Cramer 20 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 10 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
2 Andreas Cramer 53 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 15 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 3 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 34 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
4 Andreas Cramer 36 Ole Due 7 0 0 6 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
5 Andreas Cramer 49 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 3 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 6 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 3 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
7 Andreas Cramer 31 Hans Bleecke 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
8 Andreas Cramer 41 Andreas Wulf 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
9 Andreas Cramer 66 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 10 Andreas Cramer 4 Jan Cornelisen 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
11 Andreas Cramer 37 Jan Cornelisen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
12 Andreas Cramer 44 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 4 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
13 Andreas Cramer 57 Christen Messler 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
14 Andreas Cramer 63 Henrik Wulf 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 15 Andreas Cramer 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
16 Andreas Cramer 43 Jan Cornelisen 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
17 Andreas Cramer 56 Paul Greve 4 16 12 11/16 1 0 0 5 16 12 11/16 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 18 Andreas Cramer 9 Christen Svenssøn Lind 14 10 0 14 10 0 Amsterdam Nederland
19 Andreas Cramer 15 Job Thode 2 0 0 2 0 Altona Tyskland
20 Andreas Cramer 37 Christen Svenssøn Lind 14 0 1 5/8 14 1 5/8 Amsterdam Nederland
21 Andreas Cramer 47 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
22 Andreas Cramer 57 Giert Hoe 9 10 0 9 10 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 23 Andreas Cramer 10 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 10 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
24 Andreas Cramer 35 Hans Pens 14 9 12 4 0 0 18 9 12 Amsterdam Nederland
25 Andreas Cramer 39 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 26 Andreas Cramer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
27 Andreas Cramer 4 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
28 Andreas Cramer 34 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 18 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 29 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
30 Andreas Cramer 29 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 31 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
32 Andreas Cramer 32 Nathaniel Angell 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
33 Andreas Cramer 41 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 34 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
35 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
36 Andreas Cramer 38 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
37 Andreas Cramer 44 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
38 Andreas Cramer 52 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 39 Andreas Cramer 3 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
40 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 41 Andreas Cramer 4 Nathaniel Angell 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
42 Andreas Cramer 7 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
43 Andreas Cramer 31 Paul Greve 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1764 44 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
45 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
46 Andreas Cramer 30 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.