Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jan Cornelisen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 60 Jan Cornelisen 46 0 0 10 0 0 30 0 0 6 2 12 92 2 12 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 35 Jan Cornelisen 40 0 0 25 0 0 65 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Rådmann Hans Hornemann 2 Jan Cornelisen 158 14 0 22 1 9 21/60 5 5 10 186 1 3 7/20 Amsterdam Nederland
4 Rådmann Hans Hornemann 43 Jan Cornelisen 80 0 0 10 0 0 44 0 0 16 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
5 Elisabeth Volquartz 44 Jan Cornelisen 2 14 14 0 15 4 3 10 2 Amsterdam Nederland
6 Helmer Meincke 45 Jan Cornelisen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
7 Skipper Jan Corneliusen 46 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 8 Andreas Cramer 4 Jan Cornelisen 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
9 Rådmann Hans Hornemann 5 Jan Cornelisen 75 0 0 25 0 0 34 0 0 134 0 Amsterdam Nederland
10 Carsten Angell 6 Jan Cornelisen 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
11 Skipper Jan Corneliusen 7 Jan Cornelisen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
12 Jørgen Gudde 35 Jan Cornelisen 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
13 Rådmann Hans Hornemann 36 Jan Cornelisen 35 0 0 24 0 0 12 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
14 Andreas Cramer 37 Jan Cornelisen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
15 Andreas Caspar Hammer 38 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
16 Skipper Jan Corneliusen 39 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 17 Generalmajor Mangelsen 2 Jan Cornelisen 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
18 Rådmann Hans Hornemann 3 Jan Cornelisen 88 0 0 20 0 0 1 19 14 11/15 109 19 14 11/15 Amsterdam Nederland
19 Skipper Jan Corneliusen 4 Jan Cornelisen 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
20 Andreas Caspar Hammer 40 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
21 Rådmann Hans Hornemann 41 Jan Cornelisen 56 0 0 14 0 0 30 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
22 Helmer Meincke 42 Jan Cornelisen 70 0 0 9 11 8 4 8 8 84 0 Amsterdam Nederland
23 Andreas Cramer 43 Jan Cornelisen 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 24 Rådmann Hans Hornemann 10 Jan Cornelisen 111 0 0 80 0 0 16 0 0 3 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
25 Carsten Angell 27 Jan Cornelisen 1 10 0 2 12 9 19/28 4 2 9 19/28 Amsterdam Nederland
26 Rådmann Hans Hornemann 28 Jan Cornelisen 56 17 9 5/16 30 0 0 32 0 0 10 0 0 128 17 9 5/16 Amsterdam Nederland
27 Helmer Meincke 29 Jan Cornelisen 20 0 0 72 0 0 92 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 28 Andreas Cramer 39 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
29 Rådmann Hans Hornemann 40 Jan Cornelisen 44 7 12 2 5 0 1 0 0 47 12 12 Amsterdam Nederland
30 Skipper Jan Corneliusen 41 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.