Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Skipper Jan Corneliusen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 1 Skipper Jan Corneliusen 46 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1754 2 Skipper Jan Corneliusen 7 Jan Cornelisen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
3 Skipper Jan Corneliusen 39 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 4 Skipper Jan Corneliusen 4 Jan Cornelisen 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 5 Skipper Jan Corneliusen 41 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.