Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Nederland

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 080 [kvikne, tollfri] 090 Gaulstad, tollfri 100 Mokk, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 12 Henrik Wulf 129 14 6 129 14 6 Amsterdam Nederland
2 Thomas Angell 15 Paul Greve 506 7 0 93 4 8 599 11 8 Amsterdam Nederland
3 Helmer Meincke 16 Paul Greve 99 3 12 17 15 13 116 19 9 Amsterdam Nederland
4 Andreas Chr. Friedlieb 17 Paul Greve 7 3 10 7 3 10 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Frantz Hammer 18 Christen Svenssøn Lind 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
6 Carsten Angell 19 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
7 Andreas Cramer 20 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 10 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
8 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 123 11 7 123 11 7 Amsterdam Nederland
9 Henrik Dreyer 22 Christen Svenssøn Lind 71 16 14 71 16 14 Amsterdam Nederland
10 Ernst Lor. Wensell 23 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
11 Christopher Heide 24 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 25 Christen Svenssøn Lind 0 18 12 6 0 0 6 18 12 Amsterdam Nederland
13 Borgermester Hans Hagerup 26 Christen Svenssøn Lind 20 0 15 1 7 15 1/2 21 8 14 1/2 Amsterdam Nederland
14 Helmer Meincke 27 Christen Svenssøn Lind 63 4 10 22 2 0 33 3 5 118 9 15 Amsterdam Nederland
15 Niels Moursund 28 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
16 Madame Volquartz 29 Christen Svenssøn Lind 9 11 6 2 0 0 11 11 6 Amsterdam Nederland
17 Helmer Meincke 39 Jacob Harboe 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
18 Borgermester Hans Hagerup 40 Jacob Harboe 0 15 7 11 4 9 12 0 Amsterdam Nederland
19 Kommerseråd Hammond 42 Rolf Greve 37 3 12 43/168 52 13 1 9/28 4 0 0 93 16 13 97/168 Amsterdam Nederland
20 Rådmann Hans Hornemann 43 Henrik Wulf 70 0 0 30 0 0 60 0 0 20 0 0 180 0 Amsterdam Nederland
21 Ernst Lor. Wensell 44 Henrik Wulf 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
22 Thomas Angell 47 Paul Greve 221 19 10 20 8 6 242 8 0 Amsterdam Nederland
23 Helmer Meincke 48 Paul Greve 8 0 0 20 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
24 Rådmann Hans Hornemann 49 Christen Svenssøn Lind 30 0 10 30 10 Amsterdam Nederland
25 Helmer Meincke 50 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 9 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
26 Borgermester Hans Hagerup 51 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
27 Ernst Lor. Wensell 52 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
28 Andreas Cramer 53 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 15 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
29 Rådmann Frantz Hammer 54 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 9 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
30 Rådmann Hans Hornemann 60 Jan Cornelisen 46 0 0 10 0 0 30 0 0 6 2 12 92 2 12 Amsterdam Nederland
31 Borgermester Hans Hagerup 61 Peder Schiødt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
32 Otto Beyer 63 Skipper Hans Ulrik Stork 59 3 13 1/2 59 3 13 1/2 Amsterdam Nederland
33 Rådmann Hans Hornemann 64 Skipper Hans Ulrik Stork 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
34 Borgermester Hans Hagerup 65 Skipper Hans Ulrik Stork 5 11 2 5 11 2 Amsterdam Nederland
35 Helmer Meincke 66 Skipper Hans Ulrik Stork 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
36 Thomas Møllman 67 Skipper Hans Ulrik Stork 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
37 Henrik Lysholm 68 Skipper Hans Ulrik Stork 3 5 9 2 5 6 5 10 15 Amsterdam Nederland
38 Henrik Dreyer 69 Skipper Hans Ulrik Stork 1 10 8 1 10 8 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 39 Henrik Dreyer 1 Christen Svenssøn Lind 87 19 0 6 9 5 1/10 94 8 5 1/10 Amsterdam Nederland
40 Carsten Angell 2 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
41 Jørgen Gudde 3 Christen Svenssøn Lind 3 3 4 11/30 3 3 4 11/30 Amsterdam Nederland
42 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 34 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
43 Helmer Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
44 Elisabeth Volquartz 6 Christen Svenssøn Lind 5 0 5 4 15 14 1/60 9 16 3 1/60 Amsterdam Nederland
45 Kommerseråd Hammond 7 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
46 Rådmann Frantz Hammer 8 Christen Svenssøn Lind 10 11 6 10 11 6 Amsterdam Nederland
47 Borgermester Hans Hagerup 9 Christen Svenssøn Lind 21 5 1 17 4 3 1/2 38 9 4 1/2 Amsterdam Nederland
48 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 114 10 0 114 10 0 Amsterdam Nederland
49 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
50 Carsten Schiødt 12 Christen Svenssøn Lind 55 10 0 11 15 3 1/10 67 5 3 1/10 Amsterdam Nederland
51 Helmer Meincke 15 Paul Greve 69 10 15 14 0 0 11 15 3 10 8 12 105 14 14 Amsterdam Nederland
52 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
53 Thomas Angell 17 Paul Greve 395 3 11 1/2 2 8 3 3/8 397 11 14 7/8 Amsterdam Nederland
54 Skipper Paul Greve 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
55 Andreas Røst 19 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
56 Andreas Caspar Hammer 20 Paul Greve 4 0 1 4 1 Amsterdam Nederland
57 Kanselliråd Angell 24 Peder Abel 24 10 14 19/48 6 3 6 13/28 30 14 4 289/336 Amsterdam Nederland
58 Thomas Angell 25 Peder Abel 38 18 13 24 0 0 62 18 13 Amsterdam Nederland
59 Hans Kiender Laasbye 26 Peder Abel 1 18 5 1 18 5 Amsterdam Nederland
60 Henrik Dreyer 27 Peder Abel 12 17 9 3 17 10 8 10 0 8 10 0 33 15 3 Amsterdam Nederland
61 Rådmann Hans Hornemann 28 Peder Abel 55 0 0 21 13 12 5/7 49 3 12 13/60 42 15 1 31/32 168 12 10 3023/3360 Amsterdam Nederland
62 Elisabeth Volquartz 29 Peder Abel 0 11 7 3 18 6 4 9 13 Amsterdam Nederland
63 Borgermester Hans Hagerup 30 Peder Abel 7 1 5 7 1 5 Amsterdam Nederland
64 Helmer Meincke 31 Peder Abel 69 2 10 16 13 2 7 12 3 93 7 15 Amsterdam Nederland
65 Carsten Schiødt 32 Peder Abel 15 10 11 1/4 14 11 1 5/8 3 12 3 1/8 33 14 0 Amsterdam Nederland
66 Rådmann Hans Hornemann 35 Jan Cornelisen 40 0 0 25 0 0 65 0 Amsterdam Nederland
67 Andreas Cramer 36 Ole Due 7 0 0 6 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
68 Helmer Meincke 37 Ole Due 39 0 0 31 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
69 Henrik Meincke 38 Ole Due 10 15 6 26 13 15 5 9 1 42 18 6 Amsterdam Nederland
70 Helmer Meincke 40 Paul Greve 10 0 0 10 0 0 12 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
71 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 6 5 13 6 5 13 Amsterdam Nederland
72 Thomas Angell 42 Paul Greve 386 5 0 7 11 4 393 16 4 Amsterdam Nederland
73 Henrik Dreyer 43 Christen Svenssøn Lind 6 1 1 6 1 1 Amsterdam Nederland
74 Helmer Meincke 44 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
75 Elisabeth Volquartz 45 Christen Svenssøn Lind 3 16 1 0 15 4 4 11 5 Amsterdam Nederland
76 Borgermester Hans Hagerup 46 Christen Svenssøn Lind 12 3 5 12 3 5 Amsterdam Nederland
77 Henrik Meincke 47 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 4 6 0 0 9 4 Amsterdam Nederland
78 Ingeborg Moursund 48 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
79 Andreas Cramer 49 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 3 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
80 Carsten Schiødt 50 Christen Svenssøn Lind 36 0 0 20 1 10 1/4 56 1 10 1/4 Amsterdam Nederland
81 Otto Beyer 51 Christen Svenssøn Lind 47 5 0 3 1 4 50 6 4 Amsterdam Nederland
82 Kommerseråd Hammond 53 Peder Schiødt 20 0 0 28 2 5 4 0 0 52 2 5 Amsterdam Nederland
83 Augustinus Røst 54 Peder Schiødt 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
84 Helmer Meincke 55 Peder Schiødt 2 0 0 10 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
85 Borgermester Hans Hagerup 56 Peder Schiødt 1 0 11 0 15 3 6 16 0 8 11 14 Amsterdam Nederland
86 Rådmann Frantz Hammer 57 Mathias Meenholt 2 4 15 3/4 1 15 1/4 4 0 Amsterdam Nederland
87 Rådmann Hans Hornemann 58 Mathias Meenholt 23 0 0 10 0 0 30 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
88 Helmer Meincke 59 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
89 Elisabeth Volquartz 60 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 90 Henrik Meincke 1 Ole Due 47 0 0 20 11 12 1 0 15 6 11 10 75 4 5 Amsterdam Nederland
91 Rådmann Hans Hornemann 2 Jan Cornelisen 158 14 0 22 1 9 21/60 5 5 10 186 1 3 7/20 Amsterdam Nederland
92 Helmer Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 2 15 13 17 10 2 3 16 6 11 17 11 36 0 Amsterdam Nederland
93 Ernst Lor. Wensell 4 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
94 Carsten Angell 5 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
95 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 3 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
96 Jørgen Gudde 7 Christen Svenssøn Lind 0 15 11/30 15 11/30 Amsterdam Nederland
97 Elisabeth Volquartz 8 Christen Svenssøn Lind 13 4 14 11/16 13 4 14 11/16 Amsterdam Nederland
98 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 35 0 0 4 18 9 9/28 39 18 9 9/28 Amsterdam Nederland
99 Rådmann Frantz Hammer 10 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 1 12 1 21 12 1 Amsterdam Nederland
100 Ingeborg Moursund 11 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
101 Henrik Dreyer 12 Christen Svenssøn Lind 80 5 9 5 0 0 0 15 2 86 11 Amsterdam Nederland
102 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 99 10 4 3 4 13 3/20 9 8 1 1/2 112 3 2 13/20 Amsterdam Nederland
103 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 70 0 0 3 16 6 1/10 73 16 6 1/10 Amsterdam Nederland
104 Andreas Chr. Friedlieb 15 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
105 Helmer Meincke 18 Paul Greve 101 1 6 5 19 8 107 14 Amsterdam Nederland
106 Andreas Caspar Hammer 19 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
107 Thomas Angell 20 Paul Greve 402 2 5 1/4 10 7 4 412 9 9 1/4 Amsterdam Nederland
108 Andreas Røst 21 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
109 Skipper Paul Greve 22 Paul Greve 4 10 0 4 10 0 Amsterdam Nederland
110 Helmer Meincke 29 Hans Bleecke 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
111 Rådmann Hans Hornemann 30 Hans Bleecke 23 0 6 65 0 0 88 6 Amsterdam Nederland
112 Andreas Cramer 31 Hans Bleecke 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
113 Henrik Meincke 33 Hans Bleecke 2 5 0 2 5 0 Amsterdam Nederland
114 Helmer Meincke 40 Andreas Wulf 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
115 Andreas Cramer 41 Andreas Wulf 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
116 Henrik Dreyer 42 Andreas Wulf 10 0 0 1 0 0 3 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
117 Rådmann Hans Hornemann 43 Jan Cornelisen 80 0 0 10 0 0 44 0 0 16 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
118 Elisabeth Volquartz 44 Jan Cornelisen 2 14 14 0 15 4 3 10 2 Amsterdam Nederland
119 Helmer Meincke 45 Jan Cornelisen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
120 Skipper Jan Corneliusen 46 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
121 Thomas Angell 47 Paul Greve 235 18 6 9/10 7 11 4 243 9 10 9/10 Amsterdam Nederland
122 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 27 0 0 3 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
123 Skipper Paul Greve 49 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
124 Kanselliråd Angell 54 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
125 Rådmann Frantz Hammer 55 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
126 Christopher Heide 56 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
127 Ingeborg Moursund 57 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
128 Carsten Schiødt 58 Christen Svenssøn Lind 63 0 0 1 3 4 64 3 4 Amsterdam Nederland
129 Ernst Lor. Wensell 59 Christen Svenssøn Lind 3 15 10 3 15 10 Amsterdam Nederland
130 Henrik Meincke 60 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
131 Otto Beyer 61 Christen Svenssøn Lind 64 0 0 20 0 0 13 3 1/2 97 3 1/2 Amsterdam Nederland
132 Rådmann Hans Hornemann 62 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
133 Otto Beyer 65 Skipper Hans Ulrik Stork 125 15 0 22 0 0 2 15 2 150 10 2 Amsterdam Nederland
134 Andreas Cramer 66 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 135 Henrik Lysholm 1 Christian Jørgensen 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
136 Andreas Cramer 4 Jan Cornelisen 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
137 Rådmann Hans Hornemann 5 Jan Cornelisen 75 0 0 25 0 0 34 0 0 134 0 Amsterdam Nederland
138 Carsten Angell 6 Jan Cornelisen 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
139 Skipper Jan Corneliusen 7 Jan Cornelisen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
140 Elisabeth Volquartz 8 Paul Greve 1 10 15 1/2 1 19 1 3 10 1/2 Amsterdam Nederland
141 Jørgen Gudde 9 Christen Svenssøn Lind 2 5 4 7/30 2 5 4 7/30 Amsterdam Nederland
142 Ingeborg Müller 10 Paul Greve 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
143 Ole Middelfart 11 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
144 Thomas Angell 12 Paul Greve 431 2 12 3/4 3 0 8 4 7 6 438 10 10 3/4 Amsterdam Nederland
145 Helmer Meincke 13 Paul Greve 72 0 0 22 8 3 94 8 3 Amsterdam Nederland
146 Andreas Caspar Hammer 14 Paul Greve 5 0 5 5 5 Amsterdam Nederland
147 Carsten Angell 15 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
148 Skipper Paul Greve 16 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
149 Rådmann Hans Hornemann 26 Niels Schierwing 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
150 Helmer Meincke 27 Niels Schierwing 126 13 8 59 0 0 0 6 2 21 9 10 207 9 4 Amsterdam Nederland
151 Madame Bonsach 29 Niels Schierwing 0 15 13 15/16 15 13 15/16 Amsterdam Nederland
152 Jørgen Gudde 35 Jan Cornelisen 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
153 Rådmann Hans Hornemann 36 Jan Cornelisen 35 0 0 24 0 0 12 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
154 Andreas Cramer 37 Jan Cornelisen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
155 Andreas Caspar Hammer 38 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
156 Skipper Jan Corneliusen 39 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
157 Helmer Meincke 41 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 40 0 0 5 0 0 10 0 0 65 0 Amsterdam Nederland [løpenr 40 utelatt]
158 Rådmann Hans Hornemann 42 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 10 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
159 Elisabeth Volquartz 43 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 3 4 4 8 4 4 Amsterdam Nederland
160 Andreas Cramer 44 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 4 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
161 Ole Tangen 45 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
162 Rådmann Frantz Hammer 46 Henrik Hermansen 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
163 Otto Beyer 47 Henrik Hermansen 204 0 6 17/24 30 11 8 7/8 11 6 12 7/10 245 18 12 17/60 Amsterdam Nederland
164 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 18 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
165 Thomas Angell 49 Paul Greve 172 2 0 9 1 8 9 1 12 1/6 190 5 4 1/6 Amsterdam Nederland
166 Ole Middelfart 50 Paul Greve 0 15 0 15 0 Amsterdam Nederland
167 Ingeborg Müller 51 Paul Greve 2 11 0 2 11 0 Amsterdam Nederland
168 Rådmann Hans Hornemann 55 Christen Messler 30 0 0 12 0 0 18 0 0 15 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
169 Andreas Caspar Hammer 56 Christen Messler 2 6 3 2 6 3 Amsterdam Nederland
170 Andreas Cramer 57 Christen Messler 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
171 Ole Due 58 Christen Messler 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
172 Rådmann Hans Hornemann 62 Henrik Wulf 45 0 0 4 0 0 3 0 0 11 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
173 Andreas Cramer 63 Henrik Wulf 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 174 Generalmajor Mangelsen 2 Jan Cornelisen 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
175 Rådmann Hans Hornemann 3 Jan Cornelisen 88 0 0 20 0 0 1 19 14 11/15 109 19 14 11/15 Amsterdam Nederland
176 Skipper Jan Corneliusen 4 Jan Cornelisen 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
177 Thomas Angell 7 Paul Greve 479 7 1/4 2 5 6 27 18 8 509 10 14 1/4 Amsterdam Nederland
178 Helmer Meincke 8 Paul Greve 73 1 10 1/16 73 1 10 1/16 Amsterdam Nederland
179 Skipper Paul Greve 9 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
180 Johan Gudde 10 Christen Svenssøn Lind 0 18 6 13/30 18 6 13/30 Amsterdam Nederland
181 Elisabeth Volquartz 11 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
182 Rådmann Hans Hornemann 12 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
183 Helmer Meincke 13 Christen Svenssøn Lind 68 15 0 68 15 0 Amsterdam Nederland
184 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
185 Andreas Cramer 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
186 Carsten Angell 16 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
187 Ingeborg Müller 17 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
188 Ingeborg Moursund 18 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
189 Otto Beyer 19 Christen Svenssøn Lind 328 3 7 6 1 10 14 9 15 7/30 348 15 7/30 Amsterdam Nederland
190 Ole Middelfart 20 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
191 Rådmann Hans Hornemann 34 Henrik Wulf 40 0 0 20 0 0 20 0 0 10 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
192 Helmer Meincke 35 Henrik Wulf 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
193 Andreas Caspar Hammer 40 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
194 Rådmann Hans Hornemann 41 Jan Cornelisen 56 0 0 14 0 0 30 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
195 Helmer Meincke 42 Jan Cornelisen 70 0 0 9 11 8 4 8 8 84 0 Amsterdam Nederland
196 Andreas Cramer 43 Jan Cornelisen 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
197 Rådmann Hans Hornemann 44 Pieter Broders 70 0 0 20 0 0 10 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
198 Helmer Meincke 45 Pieter Broders 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
199 Carsten Carst. Feldsted 46 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
200 Mathias Friis 47 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
201 Christian Johan Hansen 48 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
202 Helmer Meincke 49 Ole Larsen 20 0 0 12 0 0 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
203 Jens Nicol. Rosholt 55 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
204 Andreas Cramer 56 Paul Greve 4 16 12 11/16 1 0 0 5 16 12 11/16 Amsterdam Nederland
205 Helmer Meincke 57 Paul Greve 10 10 0 30 0 0 1 10 4 42 4 Amsterdam Nederland
206 Thomas Angell 58 Paul Greve 211 14 10 9 1 8 220 16 2 Amsterdam Nederland
207 Jørgen Gudde 59 Paul Greve 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
208 Otto Beyer 60 Paul Greve 60 0 0 30 0 0 7 2 13 1/2 5 5 14 102 8 11 1/2 Amsterdam Nederland
209 Jonas Wohl 61 Paul Greve 4 17 2 3/8 2 10 0 7 7 2 3/8 Amsterdam Nederland
210 Skipper Paul Greve 62 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 211 Helmer Meincke 1 Giert Hoe 23 9 0 8 4 11 8 6 5 40 0 Amsterdam Nederland
212 Andreas Chr. Friedlieb 2 Giert Hoe 114 16 0 4 0 0 7 3 8 125 19 8 Amsterdam Nederland
213 Andreas Caspar Hammer 3 Giert Hoe 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
214 Ernst Lor. Wensell 4 Giert Hoe 5 6 4 1/20 5 6 4 1/20 Amsterdam Nederland
215 Hans Nissen 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
216 Christian Johan Hansen 6 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
217 Rådmann Hans Hornemann 7 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
218 Helmer Meincke 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
219 Andreas Cramer 9 Christen Svenssøn Lind 14 10 0 14 10 0 Amsterdam Nederland
220 Rådmann Hans Hornemann 10 Jan Cornelisen 111 0 0 80 0 0 16 0 0 3 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
221 Helmer Meincke 12 Paul Greve 135 13 11/16 7 18 7 4 1 4 147 12 11 11/16 Amsterdam Nederland
222 Thomas Angell 13 Paul Greve 281 3 11 7 3 11 28 3 14 316 11 4 Amsterdam Nederland
223 Rådmann Hans Hornemann 14 Paul Greve 15 0 0 15 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
224 Carsten Angell 27 Jan Cornelisen 1 10 0 2 12 9 19/28 4 2 9 19/28 Amsterdam Nederland
225 Rådmann Hans Hornemann 28 Jan Cornelisen 56 17 9 5/16 30 0 0 32 0 0 10 0 0 128 17 9 5/16 Amsterdam Nederland
226 Helmer Meincke 29 Jan Cornelisen 20 0 0 72 0 0 92 0 Amsterdam Nederland
227 Madame Meincke 30 Siger Siebolts 20 14 5 1/16 5 5 14 10 11 12 36 11 15 1/16 Amsterdam Nederland
228 Andreas Chr. Friedlieb 31 Siger Siebolts 3 0 8 6 1 0 9 1 8 Amsterdam Nederland
229 Helmer Meincke 33 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 45 0 0 5 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
230 Ernst Lor. Wensell 34 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
231 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 3 17 7 43/60 14 17 7 43/60 Amsterdam Nederland
232 Andreas Caspar Hammer 36 Christen Svenssøn Lind 2 9 12 1/2 2 9 12 1/2 Amsterdam Nederland
233 Andreas Cramer 37 Christen Svenssøn Lind 14 0 1 5/8 14 1 5/8 Amsterdam Nederland
234 Madame Meincke 38 Christen Svenssøn Lind 2 5 6 2 5 6 Amsterdam Nederland
235 Rådmann Hans Hornemann 39 Christen Svenssøn Lind 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
236 Jørgen Gudde 40 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
237 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
238 Helmer Meincke 42 Paul Greve 50 0 0 22 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
239 Skipper Abraham Mosling 43 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
240 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 55 0 0 11 10 0 66 10 0 Amsterdam Nederland
241 Thomas Angell 45 Paul Greve 218 19 7 1/16 10 11 12 229 11 3 1/16 Amsterdam Nederland
242 Henrik Lysholm 46 Paul Greve 3 17 8 3 17 8 Amsterdam Nederland
243 Andreas Cramer 47 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
244 Skipper Paul Greve 48 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
245 Styrmann Caspar Wilhelm von der Lippe 49 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
246 Madame Meincke 51 Giert Hoe 6 0 0 1 10 4 11 6 14 18 17 2 Amsterdam Nederland
247 Helmer Meincke 52 Giert Hoe 21 10 0 20 0 0 1 10 4 43 4 Amsterdam Nederland
248 Ernst Lor. Wensell 53 Giert Hoe 3 16 1/20 3 16 1/20 Amsterdam Nederland
249 Elisabeth Volquartz 54 Giert Hoe 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
250 Andreas Røst 55 Giert Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
251 Jonas Wohl 56 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
252 Andreas Cramer 57 Giert Hoe 9 10 0 9 10 0 Amsterdam Nederland
253 Rådmann Hans Hornemann 58 Giert Hoe 50 0 0 25 0 0 10 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
254 Henrik Lysholm 59 Giert Hoe 4 11 3 4 11 3 Amsterdam Nederland
255 Thomas Jelstrup 60 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
256 Otto Beyer 61 Giert Hoe 99 12 1 5/24 32 11 10 18 9 1/2 13 16 13 1/2 146 19 2 5/24 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 257 Helmer Meincke 1 Christopher Andersen Holger 69 3 6 0 16 10 70 0 Amsterdam Nederland
258 Otto Beyer 2 Christopher Andersen Holger 38 10 0 24 7 0 2 1 8 4 10 14 69 9 6 Amsterdam Nederland
259 Andreas Chr. Friedlieb 5 Christian Jørgensen 213 12 6 27 7 6 240 19 12 Amsterdam Nederland
260 Rådmann Hans Hornemann 6 Christian Jørgensen 47 0 0 13 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
261 Helmer Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 27 15 14 7 5 6 28 18 12 64 0 Amsterdam Nederland
262 Andreas Cramer 10 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 10 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
263 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 5 0 0 10 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
264 Elisabeth Volquartz 12 Christen Svenssøn Lind 4 1 14 1/2 2 0 0 0 16 14 6 18 12 1/2 Amsterdam Nederland
265 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 223 10 10 11/16 6 0 0 15 4 13 1/5 244 15 7 71/80 Amsterdam Nederland
266 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 5 13 13 1/2 7 0 2 12 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
267 Helmer Meincke 15 Diderich Brun 212 6 4 1 15 12 5 15 12 219 17 12 Amsterdam Nederland
268 Rådmann Hans Hornemann 16 Diderich Brun 105 11 2 28 4 2 4/5 1 5 0 135 4 4/5 Amsterdam Nederland
269 Mathias Friis 17 Diderich Brun 30 10 0 30 10 0 Amsterdam Nederland
270 Jens Nicol. Rosholt 18 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
271 Skipper Abraham Mosling 19 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
272 Thomas Angell 24 Giert Hoe 309 2 8 9 2 9/14 23 0 0 341 4 8 9/14 Amsterdam Nederland [løpenr 23 utelatt]
273 Helmer Meincke 25 Giert Hoe 11 0 0 20 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
274 Ole Due 26 Giert Hoe 4 5 0 4 5 0 Amsterdam Nederland
275 Andreas Røst 27 Giert Hoe 1 5 0 1 5 0 Amsterdam Nederland
276 Rådmann Hans Hornemann 28 Cornelis Willems 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
277 Helmer Meincke 29 Cornelis Willems 7 0 0 60 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
278 Elisabeth Volquartz 30 Knud Thode 5 10 0 2 10 0 8 0 Amsterdam Nederland
279 Rådmann Hans Hornemann 31 Knud Thode 77 0 0 30 0 0 83 0 0 10 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
280 Helmer Meincke 32 Knud Thode 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
281 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Pens 26 14 15 10 1 0 21 13 6 24 1 14 82 11 3 Amsterdam Nederland
282 Lorentz Wulf 34 Hans Pens 5 3 2 2 0 0 2 5 9 9 8 11 Amsterdam Nederland
283 Andreas Cramer 35 Hans Pens 14 9 12 4 0 0 18 9 12 Amsterdam Nederland
284 Helmer Meincke 36 Asbjørn Bæhr 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
285 Otto Beyer 37 Asbjørn Bæhr 108 6 15 24 0 0 14 0 0 146 6 15 Amsterdam Nederland
286 Andreas Cramer 39 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
287 Rådmann Hans Hornemann 40 Jan Cornelisen 44 7 12 2 5 0 1 0 0 47 12 12 Amsterdam Nederland
288 Skipper Jan Corneliusen 41 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
289 Thomas Angell 42 Paul Greve 150 6 4 9 1 8 159 7 12 Amsterdam Nederland
290 Helmer Meincke 43 Paul Greve 15 0 0 20 0 0 12 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
291 Skipper Paul Greve 44 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
292 Andreas Caspar Hammer 46 Giert Rosholt 3 14 5 3 14 5 Amsterdam Nederland
293 Kanselliråd Eric Must 47 Giert Rosholt 2 5 6 7 11 4 9 16 10 Amsterdam Nederland
294 Rådmann Hans Hornemann 48 Giert Rosholt 46 0 0 1 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 295 Elisabeth Volquartz 1 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
296 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
297 Andreas Cramer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
298 Andreas Cramer 4 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
299 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
300 Rådmann Hans Hornemann 6 Christen Svenssøn Lind 48 2 0 6 18 7/28 55 1/4 Amsterdam Nederland
301 Otto Beyer 7 Christen Svenssøn Lind 245 16 12 1/6 11 12 12 1/5 257 9 8 11/30 Amsterdam Nederland
302 Helmer Meincke 8 Diderich Brun 68 10 0 36 12 8 6 5 8 111 8 0 Amsterdam Nederland
303 Kanselliråd Angell 9 Diderich Brun 20 11 7 1/8 0 8 2 9/28 20 19 9 25/56 Amsterdam Nederland
304 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 0 15 2 4 10 12 1 16 6 7 2 4 Amsterdam Nederland
305 Carsten Angell 11 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
306 Rådmann Hans Hornemann 12 Diderich Brun 160 0 0 50 0 0 1 0 6 1/5 10 4 4 221 4 10 1/5 Amsterdam Nederland
307 Otto Beyer 13 Diderich Brun 156 16 15 30 12 0 1 9 4 11/15 3 11 4 192 9 7 11/15 Amsterdam Nederland
308 Helmer Meincke 14 Giert Hoe 320 0 0 18 0 0 338 0 Amsterdam Nederland
309 Henrik Lysholm 15 Giert Hoe 52 10 0 52 10 0 Amsterdam Nederland
310 Paul Lycke 16 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
311 Rådmann Hans Hornemann 20 Hans Tisløf 22 3 12 16 0 10 43 0 2 81 4 8 Amsterdam Nederland
312 Helmer Meincke 21 Hans Tisløf 90 0 0 28 0 0 20 0 0 138 0 Amsterdam Nederland
313 Thomas Angell 24 Paul Greve 315 1 13 129/3440 6 1 0 14 4 12 335 7 9 3/80 Amsterdam Nederland
314 Rådmann Hans Hornemann 26 Ole Smith 60 8 0 11 12 0 38 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
315 Kanselliråd Eric Must 27 Ole Smith 0 15 2 3 0 8 6 1 0 9 16 10 Amsterdam Nederland
316 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
317 Helmer Meincke 31 Christen Svenssøn Lind 34 10 0 34 10 0 Amsterdam Nederland
318 Kanselliråd Eric Must 32 Christen Svenssøn Lind 32 5 6 2 5 6 11 6 14 45 17 10 Amsterdam Nederland
319 Anthon Thørig 33 Christen Svenssøn Lind 31 10 0 31 10 0 Amsterdam Nederland
320 Andreas Cramer 34 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 18 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
321 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
322 Jonas Wohl 36 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland [Løpenr 36A]
323 Helmer Meincke 36 Giert Hoe 40 0 0 36 0 0 76 0 Amsterdam Nederland [løpenr 36B]
324 Thomas Angell 37 Giert Hoe 202 8 10 247/344 9 1 8 20 0 0 231 10 2 247/344 Amsterdam Nederland
325 Otto Beyer 39 Peder Knudsen Kierting 124 10 8 42 8 7 11 12 8 3/4 178 11 7 3/4 Amsterdam Nederland
326 Kanselliråd Eric Must 40 Peder Knudsen Kierting 1 10 4 1 10 4 7 11 4 10 11 12 Amsterdam Nederland
327 Otto Beyer 41 Piere Piers de Jonge 39 9 12 7 11 12 47 1 8 Rotterdam Nederland
328 Rådmann Hans Hornemann 42 Nathaniel Angell 77 5 0 30 0 0 36 16 9 2/5 10 14 13 154 16 6 2/5 Amsterdam Nederland
329 Kanselliråd Eric Must 44 Claes Ulbes 2 5 6 3 0 8 5 5 14 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 330 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 60 0 0 20 0 0 5 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
331 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 74 3 14 74 3 14 Amsterdam Nederland
332 Carsten Angell 3 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
333 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
334 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
335 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 8 2 7 1 16 3 1/14 2 9 12 12 8 6 1/14 Amsterdam Nederland
336 Anthon Thørig 7 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
337 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 7 15 1/2 67 15 1/2 Amsterdam Nederland
338 Rådmann Hans Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
339 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 309 9 11 23 15 14 17 8 1/6 13 11 6 364 4 15 1/6 Amsterdam Nederland
340 Helmer Meincke 11 Giert Hoe 318 0 0 30 1 14 348 1 14 Amsterdam Nederland
341 Henrik Lysholm 12 Giert Hoe 98 0 0 6 9 3 1/12 104 9 3 1/12 Amsterdam Nederland
342 Rådmann Hans Hornemann 13 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
343 Ernst Lor. Wensell 14 Giert Hoe 10 7 1 13/20 10 7 1 13/20 Amsterdam Nederland
344 Helmer Meincke 15 Paul Greve 37 0 0 51 18 2 15 10 0 15 16 0 120 4 2 Amsterdam Nederland
345 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 42 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
346 Thomas Angell 17 Paul Greve 340 14 12 7 9 1 3/7 18 5 10 366 9 7 3/7 Amsterdam Nederland
347 Kammerråd Meincke 21 Nathaniel Angell 62 0 0 80 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
348 Rådmann Hans Hornemann 22 Nathaniel Angell 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
349 Anthon Thørig 23 Nathaniel Angell 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
350 Andreas Chr. Friedlieb 26 Eyte Pieters 15 13 6 19/37 6 0 0 2 11 10 6 18 12 31 3 12 19/37 Amsterdam Nederland
351 Kanselliråd Angell 28 Christen Svenssøn Lind 9 8 13 7/16 8 5 4 6/7 17 14 2 33/112 Amsterdam Nederland
352 Andreas Cramer 29 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
353 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 0 36 15 14 13 4 2 110 0 Amsterdam Nederland
354 Rådmann Hans Hornemann 31 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
355 Kanselliråd Eric Must 32 Hans Pens 20 15 1 6 16 2 16 13 4 44 4 7 Amsterdam Nederland
356 Kammerråd Meincke 33 Hans Pens 45 7 4 16 6 11 61 13 15 Amsterdam Nederland
357 Rådmann Hans Hornemann 34 Paul Greve 18 5 5 18 5 5 Amsterdam Nederland
358 Kammerråd Meincke 35 Paul Greve 14 10 0 20 0 0 25 0 0 59 10 0 Amsterdam Nederland
359 Thomas Angell 36 Paul Greve 201 4 12 9 1 8 210 6 4 Amsterdam Nederland
360 Rådmann Hans Hornemann 37 Daniel Ridder Bernhoff 8 11 2 8 0 0 16 11 2 Amsterdam Nederland
361 Otto Beyer 38 Daniel Ridder Bernhoff 81 15 8 30 8 12 13 8 12 5 0 0 130 13 0 Amsterdam Nederland
362 Ernst Lor. Wensell 39 Daniel Ridder Bernhoff 4 1 14 4/5 4 1 14 4/5 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 363 Rådmann Hans Hornemann 2 Nathaniel Angell 83 0 0 25 0 0 108 0 Amsterdam Nederland
364 Paul Lycke 3 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
365 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 15 12 12 54 7 4 70 0 Amsterdam Nederland
366 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
367 Christian Johan Hansen 7 Christen Svenssøn Lind 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
368 Kanselliråd Eric Must 8 Christen Svenssøn Lind 6 10 4 3 13 11 3/4 2 13 3 12 17 2 3/4 Amsterdam Nederland
369 Jonas Wohl 9 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
370 Kammerråd Meincke 10 Paul Greve 83 0 0 47 6 14 130 6 14 Amsterdam Nederland
371 Otto Beyer 11 Paul Greve 233 5 2 3/8 25 13 12 4 13 3 5 0 0 268 12 1 3/8 Amsterdam Nederland
372 Thomas Angell 12 Paul Greve 236 16 8 7/8 4 18 5 19 19 14 261 14 11 7/8 Amsterdam Nederland
373 Andreas Chr. Friedlieb 13 Giert Hoe 325 16 7/144 4 0 0 12 4 7 1/5 25 13 8 367 13 15 179/720 Amsterdam Nederland
374 Kammerråd Meincke 14 Giert Hoe 73 6 12 6 13 4 80 0 Amsterdam Nederland
375 Carsten Schiødt 15 Giert Hoe 60 0 10 53/96 8 3 5 3/5 68 4 73/480 Amsterdam Nederland
376 Hans Gram 16 Giert Hoe 38 4 7 2 19 14 1/2 17 16 9 59 14 1/2 Amsterdam Nederland
377 Rådmann Hans Hornemann 23 Christopher Holgers 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
378 Andreas Chr. Friedlieb 24 Christopher Holgers 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
379 Kammerråd Meincke 25 Christopher Holgers 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
380 Wilhelm Fyhn 26 Christopher Holgers 39 0 0 39 0 Amsterdam Nederland
381 Rådmann Hans Hornemann 29 Nathaniel Angell 60 0 0 30 0 0 20 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
382 Kammerråd Meincke 30 Nathaniel Angell 90 0 0 19 4 12 109 4 12 Amsterdam Nederland
383 Hans Gram 31 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
384 Andreas Cramer 32 Nathaniel Angell 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
385 Abraham And 35 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
386 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Albert Dreyer 23 0 0 20 0 0 75 0 0 21 0 0 139 0 Amsterdam Nederland
387 Paul Lycke 37 Peter Albert Dreyer 1 6 10 1 6 10 Amsterdam Nederland
388 Kammerråd Meincke 38 Peter Albert Dreyer 66 0 0 44 6 11 2 1 11 112 8 6 Amsterdam Nederland
389 Hans Gram 39 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
390 Otto Beyer 40 Peter Albert Dreyer 120 3 14 30 10 0 23 15 2 174 9 0 Amsterdam Nederland
391 Andreas Cramer 41 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
392 Kammerråd Meincke 42 Paul Greve 37 1 0 15 19 0 53 0 Amsterdam Nederland
393 Lorentz Wulf 43 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
394 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 42 15 0 42 15 0 Amsterdam Nederland
395 Skipper Paul Greve 45 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
396 Kammerråd Meincke 46 Giert Hoe 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
397 Hans Gram 47 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
398 Thomas Jelstrup 48 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
399 Kammerråd Meincke 50 Tietze Jelckes 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
400 Kanselliråd Eric Must 51 Tietze Jelckes 8 10 2 1/2 21 9 13 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
401 Hans Jepsen 52 Tietze Jelckes 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 402 Justisråd Gerrit Hornemann 1 Nathaniel Angell 5 6 2 5 6 2 Amsterdam Nederland
403 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
404 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 62 3 0 8 17 0 9 0 0 4 0 0 84 0 Amsterdam Nederland
405 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
406 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
407 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
408 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 7 19 9 1/10 1 10 0 59 9 9 1/10 Amsterdam Nederland
409 Skipper Christen Lind 9 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 11 0 Amsterdam Nederland
410 Thomas Angell 11 Paul Greve 297 17 6 1/2 6 0 0 22 13 4 326 10 10 1/2 Amsterdam Nederland
411 Rådmann Hans Hornemann 12 Paul Greve 2 0 0 18 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
412 Skipper Paul Greve 13 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
413 Kanselliråd Eric Must 14 Hans Pens 22 4 3 1 6 9 31/60 14 15 2 1/2 38 5 15 1/60 Amsterdam Nederland
414 Hans Jepsen 15 Hans Pens 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
415 Kammerråd Meincke 18 Giert Hoe 58 15 0 7 0 0 7 11 2 73 6 2 Amsterdam Nederland
416 Hans Jepsen 19 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
417 Hans Jacob Klausen 20 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
418 Kammerråd Meincke 21 Philip Gram 40 5 0 40 0 0 80 5 0 Amsterdam Nederland
419 Otto Beyer 22 Philip Gram 245 11 5 1/2 9 0 0 18 19 14 23 13 4 297 4 7 1/2 Amsterdam Nederland
420 Andreas Chr. Friedlieb 23 Philip Gram 216 1 14 1/4 4 1 14 6 12 15 7/12 26 7 14 253 4 9 5/6 Amsterdam Nederland
421 Henrik Lysholm 24 Philip Gram 48 15 5 3/4 6 12 5 7/12 55 7 11 1/3 Amsterdam Nederland
422 Augustinus Røst 25 Philip Gram 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
423 Rådmann Hans Hornemann 32 Ole Smith 30 0 0 70 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
424 Apoteker Sommer 33 Ole Smith 4 11 8 4 11 8 Amsterdam Nederland
425 Rådmann Hans Hornemann 35 Nathaniel Angell 79 3 14 8/9 20 2 15 3 16 1 1/9 103 2 15 Amsterdam Nederland
426 Kammerråd Meincke 36 Nathaniel Angell 80 0 0 20 0 0 12 0 0 112 0 Amsterdam Nederland
427 Broder Brodersen Lysholm 37 Nathaniel Angell 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
428 Andreas Cramer 38 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
429 Carsten Carst. Feldsted 39 Nathaniel Angell 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
430 Rådmann Chr. Joh. Hansen 40 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
431 Kammerråd Meincke 41 Mathias Buckholt 43 0 0 6 0 0 14 14 14 44 5 2 108 0 Amsterdam Nederland
432 Rådmann Hans Hornemann 42 Christoph. Holgersen 52 0 0 6 0 0 3 0 0 9 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
433 Karen sal. Hans Grams 43 Cornelius Wopken Voss 3 0 8 1 19 8 5 0 Amsterdam Nederland
434 Andreas Cramer 44 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
435 Kammerråd Meincke 45 Paul Greve 54 0 0 61 0 0 115 0 Amsterdam Nederland
436 Apoteker Sommer 46 Paul Greve 1 11 6 1/4 1 11 6 1/4 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 437 Kammerråd Meincke 2 Mathias Buckholt 69 0 0 16 12 10 3 6 6 88 19 0 Amsterdam Nederland
438 Andreas Cramer 3 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
439 Rådmann Hans Hornemann 4 Nathaniel Angell 76 14 10 5/8 76 14 10 5/8 Amsterdam Nederland
440 Paul Lycke 5 Nathaniel Angell 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
441 Paul Lycke 6 Christen Svenssøn Lind 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
442 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
443 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
444 Carsten Schiødt 9 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 7 7 7 1/2 47 7 7 1/2 Amsterdam Nederland
445 Kammerråd Meincke 13 Gerhard Hoe 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
446 Thomas Angell 14 Gerhard Hoe 39 11 6 0 8 10 40 0 Amsterdam Nederland
447 Thomas Jelstrup 15 Gerhard Hoe 5 10 0 0 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
448 Henrik Lysholm 16 Gerhard Hoe 36 17 1/2 2 17 14 2 9 2 1/2 4 4 8 46 8 9 Amsterdam Nederland
449 Rådmann Hans Hornemann 17 Christoph. Holgersen 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
450 Kammerråd Meincke 18 Christoph. Holgersen 70 0 0 25 0 0 95 0 Amsterdam Nederland
451 Andreas Chr. Friedlieb 19 Christoph. Holgersen 295 10 8 1/2 6 0 0 6 2 14 1/4 20 13 15 328 7 5 3/4 Amsterdam Nederland
452 Kammerråd Meincke 26 Paul Greve 20 0 0 80 0 0 10 13 0 110 13 0 Amsterdam Nederland
453 Konferenseråd Stie T. Schøller 27 Paul Greve 85 3 6 1/4 85 3 6 1/4 Amsterdam Nederland
454 Etatsråd Peter F. Suhm 28 Paul Greve 70 18 11 70 18 11 Amsterdam Nederland
455 Kanselliråd Eric Must 29 Paul Greve 16 16 1 6 1 6 5 0 14 1/4 27 18 5 1/4 Amsterdam Nederland
456 Hartvig Nideros 30 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
457 Skipper Paul Greve 31 Paul Greve 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
458 Justisråd Gerrit Hornemann 33 Paul Greve 7 15 12 8/15 7 15 12 8/15 Amsterdam Nederland
459 Kammerråd Meincke 35 Mathias Buckholt 27 0 0 113 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
460 Rådmann Hans Hornemann 37 Christoph. Holgersen 27 0 0 57 13 2 2 0 0 18 6 14 105 0 Amsterdam Nederland
461 Jørgen Mortensen 38 Christoph. Holgersen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
462 Giert Höe 39 Christoph. Holgersen 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
463 Otto Beyer 41 Rolf Greve 85 10 0 48 0 0 17 4 2 2/3 150 14 2 2/3 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 464 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 52 8 2 1/2 102 0 14 0 1 5 5 9 10 1/2 160 0 Amsterdam Nederland
465 Andreas Cramer 4 Nathaniel Angell 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
466 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 10 0 6 1/2 7 19 6 3/4 5 5 5 23 5 2 1/4 Amsterdam Nederland
467 Andreas Cramer 7 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
468 Kanselliråd Angell 8 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
469 Kammerråd Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 15 0 0 66 4 12 4 15 4 86 0 Amsterdam Nederland
470 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 223 16 14 29 0 0 11 1 2 263 18 0 Amsterdam Nederland
471 Carsten Schiødt 11 Christen Svenssøn Lind 40 0 14 1/2 2 18 9/10 3 0 0 45 18 15 2/5 Amsterdam Nederland
472 Andreas Chr. Friedlieb 14 Gerhard Hoe 33 9 10 1/4 28 12 0 24 9 10 1/2 86 11 4 3/4 Amsterdam Nederland
473 Paul Lycke 15 Gerhard Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
474 Kammerråd Meincke 16 Gerhard Hoe 16 2 9 15 16 2 20 1 5 52 0 Amsterdam Nederland
475 Thomas Angell 17 Gerhard Hoe 214 18 8 1/2 7 7 7 1/2 222 6 0 Amsterdam Nederland
476 Paul Lycke 18 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
477 Kammerråd Meincke 19 Paul Greve 341 9 1 1/2 110 0 0 25 5 12 476 14 13 1/2 Amsterdam Nederland
478 Rådmann Hans Hornemann 20 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
479 Henrik Lysholm 21 Paul Greve 43 17 2 2 12 10 46 9 12 Amsterdam Nederland
480 Rådmann Hans Hornemann 28 Nathaniel Angell 90 0 0 40 0 0 5 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
481 Kammerråd Meincke 29 Nathaniel Angell 60 0 0 70 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
482 Andreas Cramer 31 Paul Greve 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
483 Rådmann Hans Hornemann 32 Paul Greve 30 0 0 30 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
484 Kammerråd Meincke 33 Paul Greve 150 0 0 40 0 0 32 0 0 222 0 Amsterdam Nederland
485 Paul Lycke 34 Paul Greve 16 0 0 12 0 0 4 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
486 Lorentz Wulf 35 Paul Greve 4 4 4 2 10 0 6 14 4 Amsterdam Nederland
487 Otto Beyer 37 Mathias Buckholt 69 9 2 1125 0 0 34 13 3 2/3 1229 2 5 2/3 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1764 488 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 10 2 7 18 1 8 1/2 147 12 12 1/2 4 12 7 180 9 3 Amsterdam Nederland
489 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
490 Kammerråd Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 66 3 0 43 17 0 110 0 Amsterdam Nederland
491 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
492 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
493 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 6 3 12 1/4 3 1 3 1/4 16 15 1/2 26 0 Amsterdam Nederland
494 Madame Paul Lycke 7 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
495 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
496 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 5 4 0 61 4 0 Amsterdam Nederland
497 Carsten Schiødt 10 Christen Svenssøn Lind 39 9 3 3/4 10 7 15 1/2 49 17 3 1/4 Amsterdam Nederland
498 Andreas Chr. Friedlieb 11 Giert Hoe 69 10 13 3/4 6 2 2/15 8 0 14 83 13 11 53/60 Amsterdam Nederland
499 Thomas Angell 12 Giert Hoe 57 4 7 1/2 10 15 8 1/2 68 0 Amsterdam Nederland
500 Agent Broder Lysholm 13 Giert Hoe 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
501 Otto Beyer 14 Paul Greve 190 1 0 1 0 0 6 7 4 197 8 4 Amsterdam Nederland
502 Madame Paul Lycke 15 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
503 Kammerråd Meincke 16 Paul Greve 372 17 0 16 1 12 388 18 12 Amsterdam Nederland
504 Rådmann Hans Hornemann 17 Paul Greve 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
505 Kanselliråd Eric Must 18 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
506 Kanselliråd Lysholm 19 Paul Greve 52 13 13 7/8 3 9 5 1/6 5 7 4 61 10 7 1/24 Amsterdam Nederland
507 Thomas & Chr. Jelstrup 20 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
508 Kammerråd Meincke 27 Mathias Buckholt 80 0 0 120 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
509 Hans Jepsen 29 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
510 Andreas Cramer 30 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
511 Rådmann Hans Hornemann 31 Nathaniel Angell 20 0 0 60 0 0 106 0 0 4 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
512 Kanselliråd Eric Must 34 Hans Pens 1 15 14 1/8 4 0 0 16 0 0 21 15 14 1/8 Amsterdam Nederland
513 Lorentz Wulf 35 Hans Pens 15 0 0 7 0 0 8 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
514 Agent Broder Lysholm 36 Hans Pens 66 5 11 3 7 0 69 12 11 Amsterdam Nederland
515 Bernard Archdall 37 Robert Parck 18 1 1/5 2 18 15 4/5 4 12 13 25 12 13 Amsterdam Nederland
516 Madame Paul Lycke 38 Rasmus Suurland 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
517 Otto Beyer 39 Rasmus Suurland 101 13 14 32 0 0 37 7 15 4/15 171 1 13 4/15 Amsterdam Nederland
518 Bernard Archdall 40 Rasmus Suurland 10 0 0 7 3 15 17 3 15 Amsterdam Nederland
519 Andreas Chr. Friedlieb 41 Willatz Bing Ursin 260 15 6 5/18 52 0 0 26 0 0 338 15 6 5/18 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1765 520 Madame Lycke 4 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
521 Kammerråd Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 62 10 0 15 8 2 19 1 14 97 0 Amsterdam Nederland
522 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 6 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
523 Carsten Schiødt 7 Christen Svenssøn Lind 36 1 10 7/10 11 5 5 4/5 47 7 1/2 Amsterdam Nederland
524 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 8 Hans Pens 14 12 9 1/5 3 8 9 3/4 5 0 13 1/2 23 2 9/20 Amsterdam Nederland
525 Kanselliråd Angell 9 Hans Pens 96 0 0 0 15 0 96 15 0 Amsterdam Nederland
526 Kanselliråd Eric Must 10 Hans Pens 26 7 8 3/8 2 12 15 7/8 3 10 0 32 10 8 1/4 Amsterdam Nederland
527 Thomas Angell 11 Hans Pens 113 12 8 1/2 7 7 7 1/2 121 0 Amsterdam Nederland
528 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 12 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
529 Otto Beyer 13 Paul Greve 208 12 1 208 12 1 Amsterdam Nederland
530 Kammerråd Meincke 14 Paul Greve 274 7 11 5 15 5 18 1 11 298 4 11 Amsterdam Nederland
531 Kammerråd Meincke 15 Giert Hoe 67 4 8 67 4 8 Amsterdam Nederland
532 Hans Jepsen 16 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
533 Rådmann Friedlieb 17 Giert Hoe 505 3 13 1/4 5 15 5 3 15 1 14/15 9 0 13 1/2 523 15 1 41/60 Amsterdam Nederland
534 Agent Broder Lysholm 18 Giert Hoe 102 13 8 8 8 6 111 1 14 Amsterdam Nederland
535 Kammerråd Meincke 20 Math. Møller 52 0 0 25 0 0 77 0 Amsterdam Nederland
536 Kanselliråd Lysholm 21 Math. Møller 103 9 15 1/2 3 15 1 14/15 6 0 9 113 5 10 13/30 Amsterdam Nederland
537 Apoteker Sommer 28 Andreas Kock 16 10 0 16 10 0 Amsterdam Nederland
538 Kammerråd Meincke 29 Andreas Kock 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
539 Kanselliråd Eric Must 33 Job Thode 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
540 Kammerråd Meincke 34 Job Thode 105 0 0 25 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
541 Agent Broder Lysholm 35 Job Thode 23 10 0 9 0 0 12 10 0 45 0 Amsterdam Nederland
542 Justisråd Gerrit Hornemann 36 Job Thode 50 0 0 14 0 0 6 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
543 Lorentz Wulf 42 Math. Møller 2 0 0 3 0 0 5 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
544 Kammerråd Meincke 43 Math. Møller 47 1 0 47 1 0 Amsterdam Nederland
545 Agent Broder Lysholm 44 Math. Møller 43 9 1/2 43 9 1/2 Amsterdam Nederland
546 Lorentz Wulf 48 Lorentz Krabbe 1 10 0 1 10 0 3 0 Amsterdam Nederland
547 Thomas Angell 49 Lorentz Krabbe 27 4 11 5 15 5 33 0 Amsterdam Nederland
548 Otto Beyer 50 Lorentz Krabbe 76 5 14 1/2 48 8 0 77 2 12 201 16 10 1/2 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1766 549 Agent Broder Lysholm 2 Paul Greve 150 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
550 Kammerråd Meincke 3 Paul Greve 253 2 6 50 0 0 18 10 8 321 12 14 Amsterdam Nederland
551 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
552 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 27 10 11 3/8 2 10 0 30 11 3/8 Amsterdam Nederland
553 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 41 0 0 5 7 8 48 12 8 95 0 Amsterdam Nederland
554 Lorentz Wulf 8 Christen Svenssøn Lind 8 10 0 8 10 0 Amsterdam Nederland
555 Etatsråd Gerrit Hornemann 10 Mathias Buckholt 125 6 14 8 7 0 10 3 2 1/2 143 17 1/2 Amsterdam Nederland
556 Kammerråd Meincke 11 Mathias Buckholt 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
557 Agent Broder Lysholm 12 Mathias Buckholt 129 0 0 129 0 Amsterdam Nederland
558 Otto Beyer 13 Mathias Buckholt 229 0 0 10 16 2 239 16 2 Amsterdam Nederland
559 Kanselliråd Angell 14 Mathias Buckholt 101 0 0 2 0 0 103 0 Amsterdam Nederland
560 Carsten Schiødt 15 Mathias Buckholt 50 0 0 13 12 4 63 12 4 Amsterdam Nederland
561 Thomas Angell 16 Mathias Buckholt 69 0 0 10 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
562 Kanselliråd Lysholm 17 Giert Hoe 55 9 2 1/2 18 13 12 6 3 8 80 6 6 1/2 Amsterdam Nederland
563 Rådmann Friedlieb 18 Giert Hoe 200 0 0 4 10 12 6 8 12 210 19 8 Amsterdam Nederland
564 Andreas Caspar Hammer 19 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
565 Peder Brun 20 Giert Hoe 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
566 Ernst Lor. Wensell 25 Rolf Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
567 Kanselliråd Lysholm 26 Hans Pens 24 17 2 9 17 14 1/6 34 15 1/6 Amsterdam Nederland
568 Lorentz Wulf 27 Hans Pens 3 0 0 1 10 0 1 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
569 Rådmann Archdal 28 Hans Pens 4 10 12 4 10 12 Amsterdam Nederland
570 Thomas Angell 29 Hans Pens 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
571 Kanselliråd Eric Must 30 Peter Petersen 3 11 8 16 8 8 20 0 Amsterdam Nederland
572 Kammerråd Meincke 31 Peter Petersen 60 0 0 70 0 0 15 0 0 30 0 0 175 0 Amsterdam Nederland
573 Etatsråd Gerrit Hornemann 32 Peter Petersen 40 18 2 21 3 8 7 18 6 70 0 Amsterdam Nederland
574 Agent Broder Lysholm 33 Peter Petersen 118 1 0 2 5 6 29 13 10 150 0 Amsterdam Nederland
575 Lorentz Wulf 36 Mathias Buckholt 8 0 10 7/8 8 10 7/8 Amsterdam Nederland
576 Kammerråd Meincke 37 Mathias Buckholt 94 18 3 1/3 12 13 2 4 15 14 14 11 0 126 18 3 1/3 Amsterdam Nederland
577 Thomas Jelstrup 38 Mathias Buckholt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
578 Otto Beyer 39 Mathias Buckholt 176 4 8 40 6 13 33 12 12 29/30 250 4 1 29/30 Amsterdam Nederland
579 Jonas Wohl 40 Mathias Buckholt 4 15 13 4 15 13 Amsterdam Nederland
580 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Peder Langebeck 3 19 6 1/2 3 19 6 1/2 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1767 581 Agent Lars Pedersøn Lassen 3 Hans Pens 67 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
582 Hans Jepsen 4 Hans Pens 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
583 Kanselliråd Lysholm 5 Hans Pens 50 15 0 6 3 0 56 18 0 Amsterdam Nederland
584 Kammerråd Meincke 6 Hans Pens 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
585 Agent Broder Lysholm 7 Hans Pens 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
586 Kanselliråd Angell 8 Hans Pens 132 0 0 1 4 10 5/8 133 4 10 5/8 Amsterdam Nederland
587 Kammerråd Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 89 4 6 23 1 0 112 5 6 Amsterdam Nederland
588 Lorentz Wulf 10 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 1 16 12 17 16 12 Amsterdam Nederland
589 Lorentz Angell 11 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
590 Otto Beyer 12 Christen Svenssøn Lind 240 0 0 10 15 4 250 15 4 Amsterdam Nederland
591 Carsten Schiødt 13 Christen Svenssøn Lind 139 5 8 1/8 5 18 11 7/10 145 4 3 33/40 Amsterdam Nederland
592 Etatsråd Gerrit Hornemann 14 Christen Svenssøn Lind 36 0 10 3 19 6 40 0 Amsterdam Nederland
593 Kanselliråd Eric Must 15 Christen Svenssøn Lind 14 8 11 1/2 6 4 12 1/2 4 6 8 25 0 Amsterdam Nederland
594 Abraham And 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
595 Thomas Angell 19 Paul Greve 85 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
596 Etatsråd Gerrit Hornemann 20 Paul Greve 69 7 6 1/2 69 7 6 1/2 Amsterdam Nederland
597 Kammerråd Meincke 21 Paul Greve 340 14 8 18 9 0 359 3 8 Amsterdam Nederland
598 Agent Broder Lysholm 22 Giert Hoe 290 0 0 290 0 Amsterdam Nederland
599 Kammerråd Meincke 23 Giert Hoe 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
600 Rådmann Friedlieb 36 Humphry Beck 379 6 4 1/4 28 19 12 26 0 4 434 6 4 1/4 Amsterdam Nederland
601 Agent Lars Pedersøn Lassen 37 Mathias Buckholt 6 4 10 6 4 10 Amsterdam Nederland
602 Hans Jepsen 38 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
603 Kammerråd Meincke 39 Mathias Buckholt 0 13 11 115 0 0 115 13 11 Amsterdam Nederland
604 Ernst Lor. Wensell 43 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
605 Peder Brun 44 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
606 Lorentz Wulf 45 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
607 Hans Jepsen 46 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
608 Agent Broder Lysholm 47 Anthoni Kathenkamp 104 14 15 19/24 104 14 15 19/24 Amsterdam Nederland
609 Kammerråd Meincke 48 Anthoni Kathenkamp 31 0 0 40 0 0 71 0 Amsterdam Nederland
610 Kanselliråd Eric Must 49 Melchior Poppen 15 0 0 7 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
611 Otto Beyer 50 Melchior Poppen 107 10 12 4 15 15 3/4 48 18 1 59/60 161 4 13 11/15 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1768 612 Hans Jepsen 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
613 Etatsråd Gerrit Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 11 17 11 18 16 10 4 5 11 35 0 Amsterdam Nederland
614 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 53 18 14 41 18 14 35 2 4 131 0 Amsterdam Nederland
615 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 7 18 15 363/1680 16 1 1317/1680 24 0 Amsterdam Nederland
616 Lorentz Wulf 12 Christen Svenssøn Lind 13 16 8 1 0 0 9 0 0 23 16 8 Amsterdam Nederland
617 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 190 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
618 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 84 13 4 4 3 2 9/10 88 16 6 9/10 Amsterdam Nederland
619 Etatsråd Gerrit Hornemann 15 Paul Greve 35 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
620 Agent Broder Lysholm 16 Paul Greve 215 16 11 1/2 4 3 4 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
621 Kammerråd Meincke 17 Paul Greve 253 12 4 1/2 19 11 14 273 4 2 1/2 Amsterdam Nederland
622 Augustinus Røst 18 Giert Hoe 4 9 6 3 10 10 8 0 Amsterdam Nederland
623 Agent Broder Lysholm 19 Giert Hoe 194 14 2 5 5 14 200 0 Amsterdam Nederland
624 Agent Lars Pedersøn Lassen 20 Giert Hoe 56 3 14 3/4 56 3 14 3/4 Amsterdam Nederland
625 Kanselliråd Lysholm 21 Giert Hoe 89 8 14 1/8 14 8 10 1/6 6 10 10 23/30 110 8 3 7/120 Amsterdam Nederland
626 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
627 Kammerråd Meincke 23 Mathias Buckholt 254 5 6 3/16 254 5 6 3/16 Amsterdam Nederland
628 Lorentz Wulf 24 Mathias Buckholt 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
629 Kammerråd Meincke 34 Mathias Buckholt 120 0 0 26 6 10 35 13 6 182 0 Amsterdam Nederland
630 Hans Jepsen 35 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
631 Lorentz Wulf 36 Stephan Frideric Thode 13 5 6 1/2 13 5 6 1/2 Amsterdam Nederland
632 Agent Broder Lysholm 37 Stephan Frideric Thode 86 2 7 1/2 5 5 14 1/2 32 10 0 123 18 6 Amsterdam Nederland
633 Kanselliråd Eric Must 38 Stephan Frideric Thode 9 3 2 5 3 11 17 13 3 1623/1680 32 541/560 Amsterdam Nederland
634 Kammerråd Meincke 39 Stephan Frideric Thode 30 0 0 23 10 0 53 10 0 Amsterdam Nederland
635 Otto Beyer 40 Stephan Frideric Thode 42 2 9 1/4 44 18 14 11/20 87 1 7 4/5 Amsterdam Nederland
636 Rådmann Friedlieb 41 Humphry Beck 439 18 5 20 16 10 5 4 7 465 19 6 Amsterdam Nederland "Herunder Tiende-kobber fra Røraas og(…)
19 Trondheim 1769 637 Kanselliråd Lysholm 2 Hans Pens 13 9 12 1/5 16 3 7 4/5 10 6 12 40 0 Amsterdam Nederland
638 Kammerråd Hoff 3 Hans Pens 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
639 Hans Jepsen 4 Hans Pens 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
640 Lorentz Angell 9 Christen Svenssøn Lind 3 9 3 3/4 6 5 14 3/4 9 15 2 1/2 Amsterdam Nederland
641 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
642 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 9 15 2 1/2 8 5 11 1/2 11 19 2 30 0 Amsterdam Nederland
643 Rådmann Friedlieb 12 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
644 Lorentz Wulf 13 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 2 0 0 6 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
645 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
646 Otto Beyer 15 Christen Svenssøn Lind 158 6 14 158 6 14 Amsterdam Nederland
647 Etatsråd Gerrit Hornemann 16 Christen Svenssøn Lind 28 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
648 Carsten Schiødt 17 Christen Svenssøn Lind 46 12 5 1/4 7 18 9/10 54 10 6 3/20 Amsterdam Nederland
649 Etatsråd Henrik Hornemann 18 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
650 Niese & Thomsen 19 Mathias Buckholt 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
651 Kammerråd Meincke 20 Mathias Buckholt 190 16 0 190 16 0 Amsterdam Nederland
652 Agent Broder Lysholm 21 Mathias Buckholt 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
653 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 125 18 13 10 5 3 136 4 0 Amsterdam Nederland
654 Otto Beyer 23 Paul Greve 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
655 Agent Broder Lysholm 24 Paul Greve 210 13 3 1/4 5 7 12 1/4 3 19 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
656 Kammerråd Meincke 25 Paul Greve 135 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
657 Kammerherre Schøller 26 Paul Greve 169 10 4 1/2 19 0 4 188 10 8 1/2 Amsterdam Nederland
658 Etatsråd Gerrit Hornemann 27 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
659 Augustinus Røst 28 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
660 Rådmann Friedlieb 29 Giert Hoe 311 18 15 10 15 8 1/2 9 19 2 332 13 9 1/2 Amsterdam Nederland
661 Agent Broder Lysholm 30 Giert Hoe 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
662 Hans Jepsen 31 Giert Hoe 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
663 Kammerråd Hoff 32 Giert Hoe 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
664 Agent Lars Pedersøn Lassen 33 Giert Hoe 57 0 0 57 0 Amsterdam Nederland
665 Kammerråd Meincke 34 Giert Hoe 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
666 Andreas Caspar Hammer 35 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
667 Kanselliråd Lysholm 36 Giert Hoe 98 0 5 4/5 98 5 4/5 Amsterdam Nederland
668 Kammerråd Hoff 37 Humphry Beck 9 15 0 5 5 0 15 0 Amsterdam Nederland
669 Kanselliråd Eric Must 38 Humphry Beck 4 0 0 2 5 6 3 14 10 10 0 Amsterdam Nederland
670 Mathias Friis 39 Humphry Beck 23 18 7 23 18 7 Amsterdam Nederland
671 Rådmann Friedlieb 40 Humphry Beck 59 10 8 24 12 10 15 16 14 100 0 Amsterdam Nederland
672 Kammerråd Meincke 41 Humphry Beck 135 0 0 51 10 0 186 10 0 Amsterdam Nederland
673 Agent Broder Lysholm 42 Humphry Beck 34 5 13 1/4 6 15 0 41 13 1/4 Amsterdam Nederland
674 Kammerråd Meincke 48 Mathias Buckholt 80 0 0 40 0 0 30 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
675 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 83 0 12 1/2 28 0 0 64 0 0 4 0 0 179 12 1/2 Amsterdam Nederland
676 Agent Broder Lysholm 50 Mathias Buckholt 4 14 8 1/4 25 5 7 3/4 30 0 Amsterdam Nederland
677 Etatsråd Henrik Hornemann 51 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
678 Andreas Caspar Hammer 52 Hans Pens 2 0 0 2 5 5 4 5 5 Amsterdam Nederland
679 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 53 Hans Pens 4 0 0 6 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
680 Lorentz Wulf 54 Hans Pens 5 10 1/2 2 0 0 3 10 0 11 1/2 Amsterdam Nederland
681 Hans Jepsen 55 Hans Pens 7 0 9 7 9 Amsterdam Nederland
682 Rådmann Archdal 56 Hans Pens 4 17 4 13/15 4 17 4 13/15 Amsterdam Nederland
683 Kanselliråd Eric Must 57 Hans Pens 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
684 Mathias Friis 58 Hans Pens 5 0 0 2 5 6 7 5 6 Amsterdam Nederland
685 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
686 Kanselliråd Lysholm 60 Hans Pens 11 19 14 19 13 4 2 5 6 9 1 8 43 0 Amsterdam Nederland
687 Kammerråd Hoff 61 Hans Pens 9 17 3 3/4 0 2 12 1/4 10 0 Amsterdam Nederland
688 Agent Broder Lysholm 62 Hans Pens 50 19 1 9 0 15 60 0 Amsterdam Nederland
689 Kammerråd Meincke 63 Hans Pens 50 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
690 Thomas & Chr. Jelstrup 72 Humphry Beck 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
691 Rådmann Friedlieb 73 Humphry Beck 176 4 0 2 10 0 21 6 0 10 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
692 Otto Beyer 74 Humphry Beck 76 7 8 1/4 6 9 10 82 17 2 1/4 Amsterdam Nederland
693 Rådmann Friedlieb 75 Rasmus Christiansen 291 2 6 15 17 10 30 0 0 337 0 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1770 694 Hans Jepsen 7 Hans Pens 44 14 10 44 14 10 Amsterdam Nederland
695 Agent Broder Lysholm 8 Hans Pens 28 15 2/3 11 16 15 1/3 4 2 2 5 5 14 50 0 Amsterdam Nederland
696 Kammerråd Hoff 9 Hans Pens 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
697 Kammerråd Meincke 10 Hans Pens 22 19 9 1 0 0 17 19 2 18 1 5 60 0 Amsterdam Nederland
698 Agent Broder Lysholm 15 Mathias Buckholt 105 0 0 105 0 Amsterdam Nederland
699 Otto Beyer 16 Mathias Buckholt 62 12 8 0 0 1/2 43 2 11 1/3 13 10 10 119 5 13 5/6 Amsterdam Nederland
700 Kammerråd Meincke 17 Mathias Buckholt 166 0 0 166 0 Amsterdam Nederland
701 Abraham And 18 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
702 Kanselliråd Eric Must 19 Christen Svenssøn Lind 44 12 4 1/2 1 10 3 1/2 17 17 8 64 0 Amsterdam Nederland
703 Rådmann Friedlieb 20 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
704 Carsten Schiødt 21 Christen Svenssøn Lind 63 1 14 18 18 2 82 0 Amsterdam Nederland
705 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 2 0 0 3 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
706 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
707 Otto Beyer 24 Christen Svenssøn Lind 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
708 Kammerråd Meincke 25 Christen Svenssøn Lind 88 0 0 88 0 Amsterdam Nederland
709 Etatsråd Gerrit Hornemann 26 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 7 8 8 0 0 20 7 8 Amsterdam Nederland
710 Carsten Carst. Feldsted 27 Paul Greve 1 17 7 1 17 7 Amsterdam Nederland
711 Kammerherreinne Schøller 28 Paul Greve 79 16 9 19 2 8 98 19 1 Amsterdam Nederland
712 Mathias Friis 29 Paul Greve 0 8 2 1 11 14 2 0 Amsterdam Nederland
713 Agent Broder Lysholm 30 Paul Greve 250 0 0 250 0 Amsterdam Nederland
714 Etatsråd Gerrit Hornemann 31 Paul Greve 10 5 0 10 5 0 Amsterdam Nederland
715 Otto Beyer 32 Paul Greve 93 0 0 93 0 Amsterdam Nederland
716 Kammerråd Meincke 33 Paul Greve 160 0 0 160 0 Amsterdam Nederland
717 Rådmann Friedlieb 34 Paul Greve 205 12 10 1/2 0 5 9 3/8 11 4 6 5/8 217 2 10 1/2 Amsterdam Nederland
718 Kammerråd Meincke 35 Giert Hoe 117 0 0 117 0 Amsterdam Nederland
719 Kammerråd Hoff 36 Giert Hoe 102 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
720 Agent Broder Lysholm 37 Giert Hoe 125 14 7 4 18 8 1/2 11 7 10 1/2 7 19 6 150 0 Amsterdam Nederland
721 Andreas Caspar Hammer 38 Giert Hoe 1 11 10 1 11 10 Amsterdam Nederland
722 Claus Oldenborg 39 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
723 Kammerråd Meincke 45 Mathias Buckholt 30 0 0 90 0 0 8 0 0 40 0 0 168 0 Amsterdam Nederland
724 Otto Beyer 46 Mathias Buckholt 100 12 1 1/2 26 0 0 14 0 0 3 0 0 143 12 1 1/2 Amsterdam Nederland
725 Rådmann Friedlieb 48 Lars Kruse 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
726 Andreas Caspar Hammer 49 Lars Kruse 1 10 6 1 10 6 Amsterdam Nederland
727 Ernst Lor. Wensell 50 Lars Kruse 1 16 3 1 16 3 Amsterdam Nederland
728 Lorentz Wulf 51 Lars Kruse 4 14 1 1 0 0 1 5 15 5 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
729 Kammerherre Gerrit Hornemann 52 Lars Kruse 13 3 2 2 16 14 16 0 Amsterdam Nederland
730 Skipper Abraham Mosling 53 Lars Kruse 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
731 Agent Broder Lysholm 54 Lars Kruse 24 16 9 9 10 0 25 14 5 2 5 9 64 3 10 126 10 1 Amsterdam Nederland
732 Otto Beyer 55 Lars Kruse 20 0 0 7 0 0 3 4 8 30 4 8 Amsterdam Nederland
733 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 56 Lars Kruse 25 2 6 1/2 25 2 6 1/2 Amsterdam Nederland
734 Hans Jepsen 57 Lars Kruse 33 11 9 4 0 0 14 0 0 51 11 9 Amsterdam Nederland
735 Kammerråd Hoff 58 Lars Kruse 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
736 Agent Broder Lysholm 60 Hans Pens 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
737 Rådmann Friedlieb 61 Humphry Beck 254 3 10 2/3 9 0 0 263 3 10 2/3 Amsterdam Nederland "Hvorunder Tiende kaabr 146 - 1 - 10 (…)
738 Carsten Carst. Feldsted 62 Humphry Beck 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
739 Otto Beyer 63 Humphry Beck 4 18 0 17 16 10 3 11 2 19/30 26 5 12 19/30 Amsterdam Nederland
740 Thomas & Chr. Jelstrup 64 Humphry Beck 10 7 0 10 7 0 Amsterdam Nederland
741 Rådmann Friedlieb 65 Humphry Beck 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
742 Rådmann Friedlieb 67 Simon Ahendorph 287 3 13 5/6 17 10 6 2/3 1 0 0 305 14 4 1/2 Amsterdam Nederland "Hvorunder Kongens TIende Kaaber 200 (…)
21 Trondheim 1771 743 Mathias Friis 7 Hans Pens 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
744 Agent Broder Lysholm 8 Hans Pens 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
745 Svend Stuberg 9 Hans Pens 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
746 Otto Beyer 10 Mathias Buckholt 97 3 14 16 19 10 114 3 8 Amsterdam Nederland
747 Agent Broder Lysholm 11 Mathias Buckholt 290 0 0 290 0 Amsterdam Nederland
748 Kanselliråd Eric Must 12 Christen Svenssøn Lind 1 3 3/4 11 19 7 1/4 16 7 8 29 10 0 Amsterdam Nederland
749 Hans Jepsen 13 Christen Svenssøn Lind 50 9 8 50 9 8 Amsterdam Nederland
750 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
751 Lorentz Wulf 15 Christen Svenssøn Lind 42 0 0 1 0 0 5 0 0 48 0 Amsterdam Nederland
752 Carsten Schiødt 16 Christen Svenssøn Lind 39 6 11 3 13 5 43 0 Amsterdam Nederland
753 Otto Beyer 17 Christen Svenssøn Lind 109 19 9 4 0 0 0 10 8 2/5 114 10 1 2/5 Amsterdam Nederland
754 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
755 Agent Broder Lysholm 19 Christen Svenssøn Lind 114 0 0 114 0 Amsterdam Nederland
756 Rådmann Friedlieb 20 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
757 Kammerherreinne Schøller 26 Paul Greve 19 11 6 18 10 8 38 1 14 Amsterdam Nederland
758 Mathias Friis 27 Paul Greve 33 1 14 6 0 0 7 14 6 2 15 12 49 12 0 Amsterdam Nederland
759 Otto Beyer 28 Paul Greve 7 18 12 33 2 3 25 0 0 4 0 0 70 15 Amsterdam Nederland
760 Agent Broder Lysholm 29 Paul Greve 326 17 14 1/2 5 2 1 1/2 332 0 Amsterdam Nederland
761 Kammerherre Gerrit Hornemann 30 Paul Greve 29 14 12 5 5 4 35 0 Amsterdam Nederland
762 Andreas Caspar Hammer 31 Gerhard Hoe 1 5 12 1 5 12 Amsterdam Nederland
763 Rådmann Friedlieb 32 Gerhard Hoe<