Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Madame Meincke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Madame Meincke 16 Job Thode 38 5 13 9 6 0 1 0 6 7/10 9 14 7 111/112 58 6 11 387/560 Hamburg Tyskland
2 Madame Meincke 30 Siger Siebolts 20 14 5 1/16 5 5 14 10 11 12 36 11 15 1/16 Amsterdam Nederland
3 Madame Meincke 38 Christen Svenssøn Lind 2 5 6 2 5 6 Amsterdam Nederland
4 Madame Meincke 51 Giert Hoe 6 0 0 1 10 4 11 6 14 18 17 2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.