Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Job Thode

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Niels Moursund 30 Job Thode 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
2 Henrik Meincke 56 Job Thode 53 14 11 1/8 16 15 0 12 17 4 83 6 15 1/8 Hamburg Tyskland
3 Carsten Tostrup Wensell 57 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
4 Otto Beyer 58 Job Thode 83 5 0 5 0 0 0 9 0 88 14 0 Hamburg Tyskland
5 Thomas Angell 59 Job Thode 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 6 Rådmann Hans Hornemann 23 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
7 Reiner Ulffers 24 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
8 Thomas Angell 63 Job Thode 0 9 12 1 10 4 2 0 Hamburg Tyskland
9 Rådmann Hans Hornemann 64 Job Thode 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
3 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 10 Andreas Cramer 15 Job Thode 2 0 0 2 0 Altona Tyskland
11 Madame Meincke 16 Job Thode 38 5 13 9 6 0 1 0 6 7/10 9 14 7 111/112 58 6 11 387/560 Hamburg Tyskland
12 Helmer Meincke 17 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
13 Otto Beyer 18 Job Thode 213 11 6 13/16 29 2 2 16 5 2 1/10 1 16 0 260 14 10 73/80 Hamburg Tyskland
14 Rådmann Hans Hornemann 19 Job Thode 15 11 0 2 9 6 11/20 18 6 11/20 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 15 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 44 0 0 3 0 0 47 0 Altona Tyskland
5 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 16 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 63 15 0 40 0 0 103 15 0 Hamburg Tyskland
17 Otto Beyer 11 Job Thode 289 18 8 1/4 8 12 8 14 2 9 312 13 9 1/4 Hamburg Tyskland
18 Kanselliråd Eric Must 12 Job Thode 34 15 3 5 4 13 40 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1765 19 Kanselliråd Eric Must 33 Job Thode 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
20 Kammerråd Meincke 34 Job Thode 105 0 0 25 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
21 Agent Broder Lysholm 35 Job Thode 23 10 0 9 0 0 12 10 0 45 0 Amsterdam Nederland
22 Justisråd Gerrit Hornemann 36 Job Thode 50 0 0 14 0 0 6 0 0 70 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.