Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1762

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette Aar Toldfrie bleven udført under nr 21 til Bergen 0 - 3 - 4 gammel afklippet kaaber eller brum. og nr 22 til Bergen 0 - 3 - 8 gammel afklippet kaaber eller brum"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Morten Christian Angell 1 Hans Pedersen 3 6 12 3 6 12 Kristiansund Norge
2 Kammerråd Meincke 2 Mathias Buckholt 69 0 0 16 12 10 3 6 6 88 19 0 Amsterdam Nederland
3 Andreas Cramer 3 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Rådmann Hans Hornemann 4 Nathaniel Angell 76 14 10 5/8 76 14 10 5/8 Amsterdam Nederland
5 Paul Lycke 5 Nathaniel Angell 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
6 Paul Lycke 6 Christen Svenssøn Lind 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
8 Andreas Cramer 8 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
9 Carsten Schiødt 9 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 7 7 7 1/2 47 7 7 1/2 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 63 15 0 40 0 0 103 15 0 Hamburg Tyskland
11 Otto Beyer 11 Job Thode 289 18 8 1/4 8 12 8 14 2 9 312 13 9 1/4 Hamburg Tyskland
12 Kanselliråd Eric Must 12 Job Thode 34 15 3 5 4 13 40 0 Hamburg Tyskland
13 Kammerråd Meincke 13 Gerhard Hoe 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
14 Thomas Angell 14 Gerhard Hoe 39 11 6 0 8 10 40 0 Amsterdam Nederland
15 Thomas Jelstrup 15 Gerhard Hoe 5 10 0 0 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
16 Henrik Lysholm 16 Gerhard Hoe 36 17 1/2 2 17 14 2 9 2 1/2 4 4 8 46 8 9 Amsterdam Nederland
17 Rådmann Hans Hornemann 17 Christoph. Holgersen 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
18 Kammerråd Meincke 18 Christoph. Holgersen 70 0 0 25 0 0 95 0 Amsterdam Nederland
19 Andreas Chr. Friedlieb 19 Christoph. Holgersen 295 10 8 1/2 6 0 0 6 2 14 1/4 20 13 15 328 7 5 3/4 Amsterdam Nederland
20 Otto Beyer 20 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
21 Rådmann Hans Hornemann Anders Wefsen 4 15 0 4 15 0 Bergen Norge [uten løpenummer]
22 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 11 5 14 11 5 14 Bergen Norge
23 Anders Skram 22 Anders Wefsen 2 14 7 2 14 7 Bergen Norge
24 Otto Beyer 23 Bernt Terckildsen 10 0 0 3 0 0 13 0 København Danmark
25 Krigsråd Gudmansen 24 Bernt Terckildsen 187 19 6 4/9 187 19 6 4/9 København Danmark
26 Bernard Archdall 25 Hans Jacobsen 30 0 0 20 0 0 50 0 Kristiansund Norge
27 Kammerråd Meincke 26 Paul Greve 20 0 0 80 0 0 10 13 0 110 13 0 Amsterdam Nederland
28 Konferenseråd Stie T. Schøller 27 Paul Greve 85 3 6 1/4 85 3 6 1/4 Amsterdam Nederland
29 Etatsråd Peter F. Suhm 28 Paul Greve 70 18 11 70 18 11 Amsterdam Nederland
30 Kanselliråd Eric Must 29 Paul Greve 16 16 1 6 1 6 5 0 14 1/4 27 18 5 1/4 Amsterdam Nederland
31 Hartvig Nideros 30 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
32 Skipper Paul Greve 31 Paul Greve 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
33 Kanselliråd Eric Must 32 Lorentz Peters. Steenberg 20 0 0 30 0 0 50 0 København Danmark
34 Rådmann Hans Hornemann Lorentz Peters. Steenberg 4 0 0 46 0 0 50 0 København Danmark [uten løpenr]
35 Justisråd Gerrit Hornemann 33 Paul Greve 7 15 12 8/15 7 15 12 8/15 Amsterdam Nederland
36 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
37 Kammerråd Meincke 35 Mathias Buckholt 27 0 0 113 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
38 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
39 Rådmann Hans Hornemann 37 Christoph. Holgersen 27 0 0 57 13 2 2 0 0 18 6 14 105 0 Amsterdam Nederland
40 Jørgen Mortensen 38 Christoph. Holgersen 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
41 Giert Höe 39 Christoph. Holgersen 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
42 Kammerråd Meincke 40 Bastian Hausvoigt 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
43 Otto Beyer 41 Rolf Greve 85 10 0 48 0 0 17 4 2 2/3 150 14 2 2/3 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 1835 8 5 41/72 425 8 7 163 4 15 9/20 85 15 2 1/4
Nåtidens sum** 1835 7 14 41/72 425 8 7 163 4 15 9/20 85 15 2 1/4 2509 16 7 97/360

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.