Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Bernt Terckildsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Krigsråd Gudmansen 47 Bernt Terckildsen 150 0 0 150 0 København Danmark
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Otto Beyer 23 Bernt Terckildsen 10 0 0 3 0 0 13 0 København Danmark
3 Krigsråd Gudmansen 24 Bernt Terckildsen 187 19 6 4/9 187 19 6 4/9 København Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.