Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1761

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette Aar Toldfrie bleven udført under nr 27 til Bergen 0 - 7 - 12 gl. afklippet kaaber eller brum."

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Justisråd Gerrit Hornemann 1 Nathaniel Angell 5 6 2 5 6 2 Amsterdam Nederland
2 Andreas Cramer 2 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
3 Rådmann Hans Hornemann 3 Nathaniel Angell 62 3 0 8 17 0 9 0 0 4 0 0 84 0 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Altona Tyskland
5 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
6 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 13 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Meincke 7 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
8 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 7 19 9 1/10 1 10 0 59 9 9 1/10 Amsterdam Nederland
9 Skipper Christen Lind 9 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 11 0 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 44 0 0 3 0 0 47 0 Altona Tyskland
11 Thomas Angell 11 Paul Greve 297 17 6 1/2 6 0 0 22 13 4 326 10 10 1/2 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 12 Paul Greve 2 0 0 18 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
13 Skipper Paul Greve 13 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
14 Kanselliråd Eric Must 14 Hans Pens 22 4 3 1 6 9 31/60 14 15 2 1/2 38 5 15 1/60 Amsterdam Nederland
15 Hans Jepsen 15 Hans Pens 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Hans Hornemann 16 Rolf Christopher Didrichsen 2 17 8 2 17 8 Dublin Irland
17 Kammerråd Meincke 17 Michel Wang 3 15 0 3 15 0 Molde Norge
18 Kammerråd Meincke 18 Giert Hoe 58 15 0 7 0 0 7 11 2 73 6 2 Amsterdam Nederland
19 Hans Jepsen 19 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
20 Hans Jacob Klausen 20 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
21 Kammerråd Meincke 21 Philip Gram 40 5 0 40 0 0 80 5 0 Amsterdam Nederland
22 Otto Beyer 22 Philip Gram 245 11 5 1/2 9 0 0 18 19 14 23 13 4 297 4 7 1/2 Amsterdam Nederland
23 Andreas Chr. Friedlieb 23 Philip Gram 216 1 14 1/4 4 1 14 6 12 15 7/12 26 7 14 253 4 9 5/6 Amsterdam Nederland
24 Henrik Lysholm 24 Philip Gram 48 15 5 3/4 6 12 5 7/12 55 7 11 1/3 Amsterdam Nederland
25 Augustinus Røst 25 Philip Gram 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
26 Kammerråd Meincke 26 Anders Wefsen 7 8 4 7 8 4 Bergen Norge
27 Kammerråd Meincke 27 Henrik Due 5 19 13 5 19 13 Bergen Norge
28 Otto Beyer 28 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
29 Kammerråd Meincke 29 Lorentz Peters. Steenberg 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
30 Kammerråd Meincke 30 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
31 Kammerråd Meincke 31 Jacob Burberg 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
32 Rådmann Hans Hornemann 32 Ole Smith 30 0 0 70 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
33 Apoteker Sommer 33 Ole Smith 4 11 8 4 11 8 Amsterdam Nederland
34 Kammerråd Meincke 34 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
35 Rådmann Hans Hornemann 35 Nathaniel Angell 79 3 14 8/9 20 2 15 3 16 1 1/9 103 2 15 Amsterdam Nederland
36 Kammerråd Meincke 36 Nathaniel Angell 80 0 0 20 0 0 12 0 0 112 0 Amsterdam Nederland
37 Broder Brodersen Lysholm 37 Nathaniel Angell 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
38 Andreas Cramer 38 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
39 Carsten Carst. Feldsted 39 Nathaniel Angell 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
40 Rådmann Chr. Joh. Hansen 40 Nathaniel Angell 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
41 Kammerråd Meincke 41 Mathias Buckholt 43 0 0 6 0 0 14 14 14 44 5 2 108 0 Amsterdam Nederland
42 Rådmann Hans Hornemann 42 Christoph. Holgersen 52 0 0 6 0 0 3 0 0 9 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
43 Karen sal. Hans Grams 43 Cornelius Wopken Voss 3 0 8 1 19 8 5 0 Amsterdam Nederland
44 Andreas Cramer 44 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
45 Kammerråd Meincke 45 Paul Greve 54 0 0 61 0 0 115 0 Amsterdam Nederland
46 Apoteker Sommer 46 Paul Greve 1 11 6 1/4 1 11 6 1/4 Amsterdam Nederland
47 Krigsråd Gudmansen 47 Bernt Terckildsen 150 0 0 150 0 København Danmark
48 Kammerråd Meincke 48 Henrik Wulf 12 10 0 28 10 0 41 0 Hamburg Tyskland
49 Kanselliråd Eric Must 49 Henrik Wulf 9 1 8 16 3 8 25 5 0 Hamburg Tyskland
50 Rådmann Hans Hornemann 50 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
51 Otto Beyer 51 Diderich Brun 70 1 12 48 0 0 20 9 9 13/20 4 10 0 143 1 5 13/20 Hamburg Tyskland
52 Andreas Cramer 52 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
53 Kammerråd Meincke 53 Diderich Brun 48 0 0 48 0 Hamburg Tyskland
54 Bernard Archdall 54 Niels Kiellerup 1 13 7 1 13 7 Kristiansund Norge
55 Rådmann Hans Hornemann 55 Hans Hollænder 5 0 0 19 19 15 15 0 1 40 0 København Danmark
Transkribert sum* 1927 3 5 8/9 348 3 5 180 4 12 41/60 310 14 14 3/18
Nåtidens sum** 1927 3 5 8/9 348 3 5 190 4 12 41/60 310 14 14 11/18 2776 6 6 11/60

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.