Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Henrik Due

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Wilhelm Fyhn 27 Henrik Due 8 10 0 8 10 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 2 Helmer Meincke 21 Henrik Due 15 1 6 15 1 6 Bergen Norge
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Wilhelm Fyhn 17 Henrik Due 9 0 0 9 0 Bergen Norge
4 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 4 Kammerråd Meincke 27 Henrik Due 5 19 13 5 19 13 Bergen Norge
5 Trondheim 1765 5 Kanselliråd Angell 22 Henrik Due 8 6 12 8 6 12 Bergen Norge
6 Trondheim 1773 6 Thomas & Chr. Jelstrup 40 Henrik Due 0 3 12 1/2 3 12 1/2 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.