Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Bergen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 34 Jacob Jacobsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
2 Anders Skram 35 Christen Knudsen 1 18 7 2 0 2 3 18 9 Bergen Norge
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 3 Anders Skram 33 Marcus Angell 1 0 2 1/2 1 2 1/2 Bergen Norge
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 4 Anders Skram 25 Marcus Angell 2 8 10 2 8 10 Bergen Norge
5 Anders Skram 28 Sivert Jansen 0 13 2 13 2 Bergen Norge [Løpenr. 26 og 27 utelatt]
4 Trondheim 1754 6 Anders Skram 24 Peder Larsen Due 4 4 12 4 4 12 Bergen Norge [løpenr 23 utelatt]
7 Rådmann Hans Hornemann 25 Peder Larsen Due 6 0 0 6 0 Bergen Norge
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 8 Wilhelm Fyhn 27 Henrik Due 8 10 0 8 10 0 Bergen Norge
9 Anders Skram 28 Anders Wefsen 2 7 11 1 10 11 3 18 6 Bergen Norge
10 Carsten Angell 29 Anders Wefsen 0 15 9 1 14 7 2 10 0 Bergen Norge
11 Rådmann Hans Hornemann 30 Peder Larsen Due 10 0 0 10 0 Bergen Norge
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 12 Rådmann Hans Hornemann 20 Peder Larsen Due 7 0 0 7 0 Bergen Norge
13 Anders Skram 21 Anders Wefsen 3 2 15 3 2 15 Bergen Norge
14 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 1/2 1 1/2 Bergen Norge
15 Anders Skram 25 Ole Sommersen 2 0 4 2 4 Bergen Norge
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 16 Helmer Meincke 21 Henrik Due 15 1 6 15 1 6 Bergen Norge
17 Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel 22 Anders Wefsen 6 15 13 1 0 0 7 15 13 Bergen Norge
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 18 Rådmann Hans Hornemann 18 Jochum Andersen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
19 Anders Skram 19 Anders Wefsen 4 0 5 4 5 Bergen Norge
20 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 13 1 1 13 1 Bergen Norge
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 21 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 3 12 4 3 12 4 Bergen Norge
22 Otto Beyer 19 Anders Wefsen 3 14 6 3 14 6 Bergen Norge
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 23 Wilhelm Fyhn 17 Henrik Due 9 0 0 9 0 Bergen Norge
24 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 5 13 15 5 13 15 Bergen Norge
25 Carsten Angell 21 Anders Wefsen 3 5 0 3 5 0 Bergen Norge
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 26 Kammerråd Meincke 26 Anders Wefsen 7 8 4 7 8 4 Bergen Norge
27 Kammerråd Meincke 27 Henrik Due 5 19 13 5 19 13 Bergen Norge
28 Otto Beyer 28 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 29 Otto Beyer 20 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
30 Rådmann Hans Hornemann Anders Wefsen 4 15 0 4 15 0 Bergen Norge [uten løpenummer]
31 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 11 5 14 11 5 14 Bergen Norge
32 Anders Skram 22 Anders Wefsen 2 14 7 2 14 7 Bergen Norge
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 33 Anders Skram 22 Anders Wefsen 10 4 14 10 4 14 Bergen Norge
34 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
35 Kammerråd Meincke 24 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
36 Rådmann Hans Hornemann 25 Jacob Jacobsen 12 6 14 2 13 2 15 0 Bergen Norge
14 Trondheim 1764 37 Kanselliråd Angell 21 Anders Wefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke og Otto Beyer]
38 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Kanselliråd Angell og Otto Beyer]
39 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 5 0 0 5 0 Bergen Norge [Med Kanselliråd Angell og Kammerråd (…)
40 Carsten Carst. Feldsted 23 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
15 Trondheim 1765 41 Kanselliråd Angell 22 Henrik Due 8 6 12 8 6 12 Bergen Norge
42 Mathias Friis 23 Anders Wefsen 4 2 6 4 2 6 Bergen Norge [Med Otto beyer og Kammerråd Meincke]
43 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 9 6 3 9 6 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Kammerråd Meincke]
44 Kammerråd Meincke 23 Anders Wefsen 9 0 0 9 0 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Otto Beyer]
45 Mathias Friis 24 Anders Wefsen 0 15 0 15 0 Bergen Norge
16 Trondheim 1766 46 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 1 16 11 1 16 11 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke]
47 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Otto Beyer]
48 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
17 Trondheim 1767 49 Carsten Angell 25 Anders Tollefsen 2 4 6 2 4 6 Bergen Norge
50 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 6 0 0 6 0 Bergen Norge
18 Trondheim 1768 51 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
52 Carsten Angell 28 Anders Tollefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge
19 Trondheim 1769 53 Kammerråd Meincke 46 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
20 Trondheim 1770 54 Carl Falk 40 Anders Tollefsen 1 9 10 1 9 10 Bergen Norge
21 Trondheim 1771 55 Ernst Lor. Wensell 23 Jon And. Wefsen 0 12 14 12 14 Bergen Norge
22 Trondheim 1772 56 Ernst Lor. Wensell 36 Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
57 Carl Falk Jon And. Wefsen 2 5 0 2 5 0 Bergen Norge
23 Trondheim 1773 58 Peter Falck 22 Hans Strand 1 0 0 1 0 Bergen Norge
59 Thomas & Chr. Jelstrup 40 Henrik Due 0 3 12 1/2 3 12 1/2 Bergen Norge
60 Ernst Lor. Wensell 46 Jon And. Wefsen 2 14 6 1/2 2 14 6 1/2 Bergen Norge
61 Carl Falk Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
24 Trondheim 1774 62 Thomas & Chr. Jelstrup 24 Niels Windsnes 0 10 1 10 1 Bergen Norge
25 Trondheim 1777 63 Peter Falck 9 Peder Haftorsen Stuberg 1 0 0 1 0 Bergen Norge
64 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 3 0 0 3 0 Bergen Norge
26 Trondheim 1778 65 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 1 17 8 1 17 8 Bergen Norge
66 Agentinne Lysholms & Co 11 Peter Andreas Due 5 0 0 5 0 Bergen Norge
27 Trondheim 1779 67 Carl Falk 10 Peder Jansen Nøtland 1 10 0 1 10 0 Bergen Norge
28 Trondheim 1780 68 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Hans Paulssøn Bierck 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
69 Justisråd Friedlieb & Co 8 Peder Haftorsen Stuberg 3 0 0 3 0 Bergen Norge
29 Trondheim 1781 70 Mathias Friis 8 Ole Tollevsen 0 15 10 15 10 Bergen Norge
71 Herman Höe 14 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
72 Carl Falk 14 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
73 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Hans Paulssøn Bierck 4 17 9 4 17 9 Bergen Norge
74 Peder Aallin 15 Ole Tollevsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
75 Herman Höe 17 N. Schielderup 3 0 0 3 0 Bergen Norge
76 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Ole Ellevsen 2 18 1 2 18 1 Bergen Norge
77 Agentinne Lysholms & Co 18 Ole Ellevsen 1 10 7 1 10 7 Bergen Norge
30 Trondheim 1782 78 Christian Jelstrup 9 Jens Uldr. Beier 3 0 0 3 0 Bergen Norge
79 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Ole Tollevsen 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
80 Mathias Friis 10 Ole Tollevsen 2 10 0 2 10 0 Bergen Norge
81 Mathias Friis 11 Ole Tollevsen 20 0 0 20 0 Bergen Norge
82 Carl Falk 12 Hans Povel Bierck 3 8 13 1/2 3 8 13 1/2 Bergen Norge
83 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 1 0 0 1 0 Bergen Norge
84 Justisråd Friedlieb & Co 14 Brynold Sommer 3 0 8 3 8 Bergen Norge
85 Herman Höe 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
86 Peder Aallin 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
87 Andreas Caspar Hammer 15 Ole Tollevsen 0 3 12 3 12 Bergen Norge
88 Thomas & Chr. Jelstrup 15 Ole Tollevsen 2 2 3 2 2 3 Bergen Norge
31 Trondheim 1783 89 Justisråd Friedlieb & Co 10 Ole Hansen 5 0 0 5 0 Bergen Norge
90 Peter Falck 10 Ole Hansen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
91 Henrik Meincke 10 Ole Hansen 5 0 0 5 0 Bergen Norge
92 Christian Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 1 13 13 1/2 1 13 13 1/2 Bergen Norge
93 Carl Falk 11 Hans Povel Bierck 4 0 0 4 0 Bergen Norge
94 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 7 19 7 7 19 7 Bergen Norge
95 Hans Jepsen 14 Jes Jensen Povelsen 0 5 0 5 0 Bergen Norge
96 Peder Aallin 16 Clemet Andersen 2 2 4 1/2 2 2 4 1/2 Bergen Norge
32 Trondheim 1784 97 Justisråd Friedlieb & Co 6 Claus Hencken 4 0 0 4 0 Bergen Norge
98 Henrik Meincke 6 Claus Hencken 4 3 15 4 3 15 Bergen Norge
99 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 7 0 13 3/4 7 13 3/4 Bergen Norge
100 Agentinne Lysholms & Co 11 Hans Paulssøn Bierck 4 18 0 4 18 0 Bergen Norge
101 Christian Jelstrup 11 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
102 Justisråd Friedlieb & Co 14 Arnt Heide 0 17 10 17 10 Bergen Norge
33 Trondheim 1785 103 Peder Stallin 11 Nils Øren 1 18 2 1/2 1 18 2 1/2 Bergen Norge
104 Henrik Meincke 11 Nils Øren 7 12 14 7 12 14 Bergen Norge
105 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 6 19 10 6 19 10 Bergen Norge
106 Christian Jelstrup 12 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
107 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Peter Andreas Due 2 18 12 2 18 12 Bergen Norge
34 Trondheim 1786 108 Henrik Meincke 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
109 Agentinne Lysholms & Co 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 3 1/2 2 3 1/2 Bergen Norge
110 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 14 18 15 14 18 15 Bergen Norge
35 Trondheim 1787 111 Christian Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 1 13 14 1 13 14 Bergen Norge
112 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
36 Trondheim 1788 113 Agentinne Lysholms & Co 2 Dohndorff 8 0 0 8 0 Bergen Norge
114 Nils Fr. Bing 4 D. Schmidt 7 0 0 7 0 Bergen Norge
115 Svend Stuberg 10 D. Schmidt 1 0 0 1 0 Bergen Norge
116 Carl Falk 11 Hans Povel Bierck 0 17 10 7/8 0 0 1 1/8 17 12 Bergen Norge
117 Thomas Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 9 7 6 1/2 9 7 6 1/2 Bergen Norge
37 Trondheim 1789 118 Henrik Meincke 12 Hans Povel Bierck 2 0 2 2 2 Bergen Norge
119 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 6 15 3 1/2 6 15 3 1/2 Bergen Norge
120 Ole Due 12 Hans Povel Bierck 0 15 0 15 0 Bergen Norge
121 Christian Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 1 13 13 1 13 13 Bergen Norge
122 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Povel Bierck 7 13 7 7 13 7 Bergen Norge
123 Justisråd Friedlieb & Co 16 P. C. Ytterdahl 2 0 4 2 4 Bergen Norge
38 Trondheim 1790 124 Agentinne Lysholms & Co 5 S. Sivert 8 3 12 8 3 12 Bergen Norge
125 Henrik Meincke 9 Hans Povel Bierck 1 9 14 1 9 14 Bergen Norge
126 Christian Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
127 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 3 16 15 3 16 15 Bergen Norge
39 Trondheim 1791 128 Christian Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 1 13 13 1 13 13 Bergen Norge
129 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 0 11 4 11 4 Bergen Norge
130 Viseborgermester Knudtzon & Braack 10 Hans Povel Bierck 20 2 13 20 2 13 Bergen Norge
131 H. Meincke 10 Hans Povel Bierck 2 15 12 2 15 12 Bergen Norge
132 Justisråd Friedlieb & Co 10 Hans Povel Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
40 Trondheim 1792 133 Christian Jelstrup 7 Nordahl 2 11 13 2 11 13 Bergen Norge
134 H. Meincke 7 Nordahl 3 13 2 3 13 2 Bergen Norge
135 Viseborgermester Knudtzon & Braack 7 Nordahl 11 12 1 11 12 1 Bergen Norge
41 Trondheim 1793 136 Christian Jelstrup 7 J. Nordahl 2 16 6 2 16 6 Bergen Norge
137 H. Meincke 7 J. Nordahl 3 10 5 3 10 5 Bergen Norge
138 Viseborgermester Knudtzon & Braack 7 J. Nordahl 10 3 9 10 3 9 Bergen Norge
139 Peter Falck 12 J. N. Spindanger 2 0 0 2 0 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.