Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1769

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Carsten Carst. Feldsted 1 Hans Pens 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
2 Kanselliråd Lysholm 2 Hans Pens 13 9 12 1/5 16 3 7 4/5 10 6 12 40 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Hoff 3 Hans Pens 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
4 Hans Jepsen 4 Hans Pens 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Friedlieb 5 Nathaniel Angell 100 0 0 100 0 Hamburg Tyskland
6 Kammerråd Meincke 6 Nathaniel Angell 5 0 14 35 17 14 19 1 4 60 0 Hamburg Tyskland
7 Otto Beyer 7 Nathaniel Angell 43 2 2 11 1 13 54 3 15 Hamburg Tyskland
8 Agent Broder Lysholm 8 Peter Petersen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
9 Lorentz Angell 9 Christen Svenssøn Lind 3 9 3 3/4 6 5 14 3/4 9 15 2 1/2 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
11 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 9 15 2 1/2 8 5 11 1/2 11 19 2 30 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Friedlieb 12 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
13 Lorentz Wulf 13 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 2 0 0 6 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
14 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
15 Otto Beyer 15 Christen Svenssøn Lind 158 6 14 158 6 14 Amsterdam Nederland
16 Etatsråd Gerrit Hornemann 16 Christen Svenssøn Lind 28 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
17 Carsten Schiødt 17 Christen Svenssøn Lind 46 12 5 1/4 7 18 9/10 54 10 6 3/20 Amsterdam Nederland
18 Etatsråd Henrik Hornemann 18 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
19 Niese & Thomsen 19 Mathias Buckholt 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
20 Kammerråd Meincke 20 Mathias Buckholt 190 16 0 190 16 0 Amsterdam Nederland
21 Agent Broder Lysholm 21 Mathias Buckholt 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
22 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 125 18 13 10 5 3 136 4 0 Amsterdam Nederland
23 Otto Beyer 23 Paul Greve 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
24 Agent Broder Lysholm 24 Paul Greve 210 13 3 1/4 5 7 12 1/4 3 19 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
25 Kammerråd Meincke 25 Paul Greve 135 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
26 Kammerherre Schøller 26 Paul Greve 169 10 4 1/2 19 0 4 188 10 8 1/2 Amsterdam Nederland
27 Etatsråd Gerrit Hornemann 27 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
28 Augustinus Røst 28 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
29 Rådmann Friedlieb 29 Giert Hoe 311 18 15 10 15 8 1/2 9 19 2 332 13 9 1/2 Amsterdam Nederland
30 Agent Broder Lysholm 30 Giert Hoe 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
31 Hans Jepsen 31 Giert Hoe 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
32 Kammerråd Hoff 32 Giert Hoe 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
33 Agent Lars Pedersøn Lassen 33 Giert Hoe 57 0 0 57 0 Amsterdam Nederland
34 Kammerråd Meincke 34 Giert Hoe 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
35 Andreas Caspar Hammer 35 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
36 Kanselliråd Lysholm 36 Giert Hoe 98 0 5 4/5 98 5 4/5 Amsterdam Nederland
37 Kammerråd Hoff 37 Humphry Beck 9 15 0 5 5 0 15 0 Amsterdam Nederland
38 Kanselliråd Eric Must 38 Humphry Beck 4 0 0 2 5 6 3 14 10 10 0 Amsterdam Nederland
39 Mathias Friis 39 Humphry Beck 23 18 7 23 18 7 Amsterdam Nederland
40 Rådmann Friedlieb 40 Humphry Beck 59 10 8 24 12 10 15 16 14 100 0 Amsterdam Nederland
41 Kammerråd Meincke 41 Humphry Beck 135 0 0 51 10 0 186 10 0 Amsterdam Nederland
42 Agent Broder Lysholm 42 Humphry Beck 34 5 13 1/4 6 15 0 41 13 1/4 Amsterdam Nederland
43 Kammerråd Meincke 43 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
44 Agent Broder Lysholm 44 Peder Raae 4 3 12 2 5 9 6 9 5 Aarhus Danmark
45 Rådmann Friedlieb 45 Peder Raae 2 0 0 2 0 Aarhus Danmark
46 Kammerråd Meincke 46 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
47 Kammerråd Meincke 47 Hans Henrik Wulf 5 0 0 10 0 0 15 0 Flensburg Danmark
48 Kammerråd Meincke 48 Mathias Buckholt 80 0 0 40 0 0 30 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
49 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 83 0 12 1/2 28 0 0 64 0 0 4 0 0 179 12 1/2 Amsterdam Nederland
50 Agent Broder Lysholm 50 Mathias Buckholt 4 14 8 1/4 25 5 7 3/4 30 0 Amsterdam Nederland
51 Etatsråd Henrik Hornemann 51 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
52 Andreas Caspar Hammer 52 Hans Pens 2 0 0 2 5 5 4 5 5 Amsterdam Nederland
53 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 53 Hans Pens 4 0 0 6 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
54 Lorentz Wulf 54 Hans Pens 5 10 1/2 2 0 0 3 10 0 11 1/2 Amsterdam Nederland
55 Hans Jepsen 55 Hans Pens 7 0 9 7 9 Amsterdam Nederland
56 Rådmann Archdal 56 Hans Pens 4 17 4 13/15 4 17 4 13/15 Amsterdam Nederland
57 Kanselliråd Eric Must 57 Hans Pens 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
58 Mathias Friis 58 Hans Pens 5 0 0 2 5 6 7 5 6 Amsterdam Nederland
59 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
60 Kanselliråd Lysholm 60 Hans Pens 11 19 14 19 13 4 2 5 6 9 1 8 43 0 Amsterdam Nederland
61 Kammerråd Hoff 61 Hans Pens 9 17 3 3/4 0 2 12 1/4 10 0 Amsterdam Nederland
62 Agent Broder Lysholm 62 Hans Pens 50 19 1 9 0 15 60 0 Amsterdam Nederland
63 Kammerråd Meincke 63 Hans Pens 50 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
64 Kanselliråd Eric Must 64 Stephan Frideric Thode 2 0 0 11 0 0 5 0 0 18 0 Hamburg Tyskland
65 Kammerråd Meincke 65 Stephan Frideric Thode 30 0 0 10 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
66 Kanselliråd Lysholm 66 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
67 Rådmann Friedlieb 67 Stephan Frideric Thode 233 10 4 25 6 10 3/8 26 8 1 5/8 285 5 0 Hamburg Tyskland
68 Hans Jepsen 68 Stephan Frideric Thode 27 13 2 3/4 27 13 2 3/4 Hamburg Tyskland
69 Carsten Carst. Feldsted 69 Jens Stradsfar 1 0 9 1 9 København Danmark
70 Carsten Carst. Feldsted 70 Paul Greve 0 15 4 1/2 15 4 1/2 København Danmark
71 Kammerråd Meincke 71 Hans Richelsen 17 15 0 10 0 0 2 5 0 30 0 Flensburg Danmark
72 Thomas & Chr. Jelstrup 72 Humphry Beck 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
73 Rådmann Friedlieb 73 Humphry Beck 176 4 0 2 10 0 21 6 0 10 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
74 Otto Beyer 74 Humphry Beck 76 7 8 1/4 6 9 10 82 17 2 1/4 Amsterdam Nederland
75 Rådmann Friedlieb 75 Rasmus Christiansen 291 2 6 15 17 10 30 0 0 337 0 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 3859 15 0 394 2 8 5/8 305 8 15 53/120 201 1 4 43 12 3
Nåtidens sum** 3859 15 0 394 2 8 5/8 305 8 15 53/120 201 1 4 43 12 3 4803 19 15 1/15

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.