Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Stephan Frideric Thode

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1768 1 Lorentz Wulf 36 Stephan Frideric Thode 13 5 6 1/2 13 5 6 1/2 Amsterdam Nederland
2 Agent Broder Lysholm 37 Stephan Frideric Thode 86 2 7 1/2 5 5 14 1/2 32 10 0 123 18 6 Amsterdam Nederland
3 Kanselliråd Eric Must 38 Stephan Frideric Thode 9 3 2 5 3 11 17 13 3 1623/1680 32 541/560 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Meincke 39 Stephan Frideric Thode 30 0 0 23 10 0 53 10 0 Amsterdam Nederland
5 Otto Beyer 40 Stephan Frideric Thode 42 2 9 1/4 44 18 14 11/20 87 1 7 4/5 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1769 6 Kanselliråd Eric Must 64 Stephan Frideric Thode 2 0 0 11 0 0 5 0 0 18 0 Hamburg Tyskland
7 Kammerråd Meincke 65 Stephan Frideric Thode 30 0 0 10 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
8 Kanselliråd Lysholm 66 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
9 Rådmann Friedlieb 67 Stephan Frideric Thode 233 10 4 25 6 10 3/8 26 8 1 5/8 285 5 0 Hamburg Tyskland
10 Hans Jepsen 68 Stephan Frideric Thode 27 13 2 3/4 27 13 2 3/4 Hamburg Tyskland
3 Trondheim 1773 11 Ernst Lor. Wensell 74 Stephan Frideric Thode 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland
12 Madame Friedlieb & Søn 75 Stephan Frideric Thode 12 0 0 4 0 0 6 16 2 22 16 2 Amsterdam Nederland
13 Agentinne Lysholms & Co 76 Stephan Frideric Thode 73 2 7 5 4 1/2 11 13 2 1/2 89 19 10 Amsterdam Nederland
14 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 77 Stephan Frideric Thode 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1775 15 Hans Knudtzon 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
16 Madame Friedlieb & Søn 47 Stephan Frideric Thode 385 14 14 385 14 14 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1776 17 Madame Friedlieb & Søn 67 Stephan Frideric Thode 30 17 7 3 2 4 9 15 6 43 15 1 Amsterdam Nederland
18 Henrik Meincke 68 Stephan Frideric Thode 20 0 0 25 18 15 3 1 1 49 0 Amsterdam Nederland
19 Mathias Friis 69 Stephan Frideric Thode 2 7 8 2 7 8 Amsterdam Nederland
20 Hans Jepsen 70 Stephan Frideric Thode 15 15 1 15 15 1 Amsterdam Nederland
21 Mogens Tronwig 71 Stephan Frideric Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
22 Peder & Martinus Hørlock 72 Stephan Frideric Thode 3 0 11 3 11 Amsterdam Nederland
23 Agentinne Lysholms & Co 73 Stephan Frideric Thode 16 0 0 29 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
24 Madame Friedlieb & Søn 74 Stephan Frideric Thode 5 5 14 5 5 14 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1777 25 Madame Friedlieb & Søn 16 Stephan Frideric Thode 330 10 3 7/9 16 0 0 9 4 5 3 15 11 359 10 3 7/9 Hamburg Tyskland
7 Trondheim 1778 26 Hans Jepsen 1 Stephan Frideric Thode 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
27 Generalauditør Friderik Collin 1 Stephan Frideric Thode 26 13 5 26 13 5 Amsterdam Nederland
28 Mathias Friis 1 Stephan Frideric Thode 107 0 0 107 0 Amsterdam Nederland
29 Mogens Tronwig 1 Stephan Frideric Thode 27 0 0 3 8 14 30 8 14 Amsterdam Nederland
30 Carsten Tostrup Wensell 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
31 Henrik Meincke 1 Stephan Frideric Thode 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
32 Madame Aletta sal. Otto Beyer 19 Stephan Frideric Thode 9 0 0 6 0 0 27 0 0 2 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
33 Justisråd Friedlieb & Co 19 Stephan Frideric Thode 114 12 7 13/36 3 14 12 118 7 3 13/36 Amsterdam Nederland
34 Henrik Meincke 19 Stephan Frideric Thode 5 7 3 3 5 0 20 12 11 0 15 2 30 0 Amsterdam Nederland
35 Herman Höe 19 Stephan Frideric Thode 16 0 0 11 6 14 27 6 14 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1779 36 Cornelius Busch 18 Stephan Frideric Thode 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
37 Mathias Friis 18 Stephan Frideric Thode 46 4 3 5/6 0 0 1 3/4 7 11 4 53 15 9 7/12 Amsterdam Nederland
38 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Stephan Frideric Thode 19 6 11 1/2 2 10 0 17 10 0 39 6 11 1/2 Amsterdam Nederland
39 Herman Höe 18 Stephan Frideric Thode 47 17 0 9 2 10 56 19 10 Amsterdam Nederland
40 Agentinne Lysholms & Co 18 Stephan Frideric Thode 35 15 0 35 15 0 Amsterdam Nederland
41 Peter Falck 18 Stephan Frideric Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
42 Mogens Tronwig 18 Stephan Frideric Thode 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.