Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1778

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Hans Jepsen 1 Stephan Frideric Thode 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
2 Generalauditør Friderik Collin 1 Stephan Frideric Thode 26 13 5 26 13 5 Amsterdam Nederland
3 Mathias Friis 1 Stephan Frideric Thode 107 0 0 107 0 Amsterdam Nederland
4 Mogens Tronwig 1 Stephan Frideric Thode 27 0 0 3 8 14 30 8 14 Amsterdam Nederland
5 Carsten Tostrup Wensell 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
6 Henrik Meincke 1 Stephan Frideric Thode 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
7 Diderich Brun 2 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
8 Kanselliråd Eric Must 2 Christen Svenssøn Lind 3 2 3 26 17 13 30 0 Amsterdam Nederland
9 Justisråd Friedlieb & Co 3 Christen Svenssøn Lind 2 18 2 1/2 3 2 2 1/2 23 19 11 30 0 Amsterdam Nederland
10 Lorentz Wulf 2 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 6 0 0 5 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
11 Henrik Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
12 Thomas & Chr. Jelstrup 2 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 16 15 10 56 15 10 Amsterdam Nederland
13 Madame Aletta sal. Otto Beyer 2 Christen Svenssøn Lind 57 0 0 30 7 0 42 13 0 130 0 Amsterdam Nederland
14 Hans Jepsen 2 Christen Svenssøn Lind 53 19 2 6 0 14 60 0 Amsterdam Nederland
15 Kanselliråd Eric Must 3 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
16 Hans Jepsen 3 Anthoni Kathenkamp 11 0 0 3 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
17 Justisråd Friedlieb & Co 3 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
18 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anthoni Kathenkamp 3 17 5 16 2 11 20 0 Hamburg Tyskland
19 Herman Höe 3 Anthoni Kathenkamp 18 17 8 5/8 1 2 7 3/8 22 4 6 42 4 6 Hamburg Tyskland
20 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Mathias Buckholt 150 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
21 Mathias Friis 4 Mathias Buckholt 31 17 8 2 14 1 34 11 9 Amsterdam Nederland
22 Henrik Meincke 4 Mathias Buckholt 16 16 8 25 2 8 18 1 0 60 0 Amsterdam Nederland
23 Agentinne Lysholms & Co 4 Mathias Buckholt 35 5 12 24 11 8 1/3 10 17 2 1/4 67 19 11 138 14 1 7/12 Amsterdam Nederland
24 Justisråd Friedlieb & Co 5 Paul Greve 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
25 Carsten Tostrup Wensell 5 Paul Greve 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
26 Henrik Meincke 5 Paul Greve 41 13 9 1/2 46 4 13 69 5 10 1/2 2 15 15 160 0 Amsterdam Nederland
27 Niese & Thomsen 5 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
28 Ole Due 5 Paul Greve 31 4 13 3 15 15 1/3 35 12 1/3 Amsterdam Nederland
29 Agentinne Lysholms & Co 5 Paul Greve 350 0 0 350 0 Amsterdam Nederland
30 Mogens Tronwig 5 Paul Greve 18 0 0 18 0 Amsterdam Nederland
31 Agentinne Lysholms & Co 6 Diderich Brun 50 0 0 50 0 København Danmark
32 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
33 Henrik Meincke 7 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Danzig Polen
34 Ole Due 7 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
35 Thomas & Chr. Jelstrup 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Danzig Polen
36 Skipper Dideric Brun 7 Diderich Brun 1 0 0 3 0 0 4 0 Danzig Polen
37 Hans Jepsen 8 Jens N. Holm 3 16 14 3 16 14 Ostende Belgia
38 Etatsråd Nils Collin 9 Gerhard Hoe 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
39 Justisråd Friedlieb & Co 9 Gerhard Hoe 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
40 Agentinne Lysholms & Co 9 Gerhard Hoe 200 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
41 Herman Höe 9 Gerhard Hoe 33 17 15 3/4 12 2 1/4 46 0 Amsterdam Nederland
42 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Gerhard Hoe 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
43 Henrik Meincke 9 Gerhard Hoe 50 0 0 43 10 0 13 0 0 106 10 0 Amsterdam Nederland
44 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 1 17 8 1 17 8 Bergen Norge
45 Agentinne Lysholms & Co 11 Peter Andreas Due 5 0 0 5 0 Bergen Norge
46 Generalauditør Friderik Collin 12 Hartwig Sundberg 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
47 Lorentz Wulf 12 Hartwig Sundberg 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
48 Mathias Friis 12 Hartwig Sundberg 7 12 1 3/4 7 12 1 3/4 Amsterdam Nederland
49 Henrik Meincke 12 Hartwig Sundberg 32 11 14 1/4 41 18 1 3/4 74 10 0 Amsterdam Nederland
50 Agentinne Lysholms & Co 12 Hartwig Sundberg 40 0 0 15 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
51 Justisråd Friedlieb & Co 12 Hartwig Sundberg 152 5 0 152 5 0 Amsterdam Nederland
52 Agentinne Lysholms & Co 13 Severin Ulriksen 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
53 Madame Aletta sal. Otto Beyer 14 Mathias Buckholt 48 0 0 9 0 0 5 0 0 62 0 Amsterdam Nederland
54 Ole Due 14 Mathias Buckholt 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
55 Henrik Meincke 14 Mathias Buckholt 60 10 14 1/2 5 6 8 65 17 6 1/2 Amsterdam Nederland
56 Agentinne Lysholms & Co 14 Mathias Buckholt 13 0 0 16 0 0 27 0 0 16 0 0 80 0 0 152 0 Amsterdam Nederland
57 Agentinne Lysholms & Co 15 Søren Hammeløv 55 0 0 55 0 København Danmark
58 Thomas & Chr. Jelstrup 16 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
59 Madame Aletta sal. Otto Beyer 16 Benjamin Blom 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
60 Justisråd Friedlieb & Co 16 Benjamin Blom 11 13 1/2 1 10 0 13 17 9 1/2 35 15 0 62 15 10 Amsterdam Nederland
61 Hans Jepsen 16 Benjamin Blom 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
62 Henrik Meincke 16 Benjamin Blom 40 0 0 41 4 0 3 16 0 85 0 Amsterdam Nederland
63 Herman Höe 16 Benjamin Blom 26 15 0 26 15 0 Amsterdam Nederland
64 Lorentz Wulf 16 Benjamin Blom 6 1 11 1/2 3 0 0 3 0 0 12 1 11 1/2 Amsterdam Nederland
65 Hans Jepsen 17 Anthoni Kathenkamp 14 2 12 3 0 8 17 3 4 Hamburg Tyskland
66 Thomas & Chr. Jelstrup 17 Anthoni Kathenkamp 12 8 5 1/2 12 8 5 1/2 Hamburg Tyskland
67 Henrik Meincke 18 Just Jørgen Bye 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
68 Justisråd Friedlieb & Co 18 Just Jørgen Bye 283 19 10 12 2 0 20 0 0 31 15 5 347 16 15 Amsterdam Nederland
69 Madame Aletta sal. Otto Beyer 19 Stephan Frideric Thode 9 0 0 6 0 0 27 0 0 2 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
70 Justisråd Friedlieb & Co 19 Stephan Frideric Thode 114 12 7 13/36 3 14 12 118 7 3 13/36 Amsterdam Nederland
71 Henrik Meincke 19 Stephan Frideric Thode 5 7 3 3 5 0 20 12 11 0 15 2 30 0 Amsterdam Nederland
72 Herman Höe 19 Stephan Frideric Thode 16 0 0 11 6 14 27 6 14 Amsterdam Nederland
73 Henrik Meincke 20 Søren Herschind 15 5 12 1/8 4 14 3 7/8 20 0 Amsterdam Nederland
74 Herman Höe 20 Søren Herschind 3 0 0 6 2 14 9 16 10 4 0 8 23 0 Amsterdam Nederland
75 Justisråd Friedlieb & Co 21 Hartwig Sundberg 34 14 6 34 14 6 Amsterdam Nederland
76 Justisråd Friedlieb & Co 22 Bertel Nissen Smidt 15 0 0 15 0 København Danmark
77 Agentinne Lysholms & Co 22 Bertel Nissen Smidt 63 0 0 63 0 København Danmark
78 Hans Jepsen 23 Knud Rasmussøn Leth 0 0 3 3/4 13 19 12 1/4 14 0 Amsterdam Nederland
79 Thomas & Chr. Jelstrup 23 Knud Rasmussøn Leth 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
80 Justisråd Friedlieb & Co 24 Knud Rasmussøn Leth 3 16 11 3 16 11 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 2840 5 12 35/72 395 18 8 372 10 10 1/24 171 17 8 390 11 2
Nåtidens sum** 2840 5 12 35/72 395 18 8 372 10 10 1/24 171 17 8 390 11 2 4171 3 8 19/36

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.