Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Polen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1772 1 Ole Due 19 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
2 Hans Jepsen 20 Diderich Brun 3 16 6 3 16 6 Danzig Polen
2 Trondheim 1773 3 Ernst Lor. Wensell 19 Diderich Brun 2 5 13 2 5 13 Danzig Polen
4 Hans Jepsen Diderich Brun 4 19 8 4 19 8 Danzig Polen
5 Ole Due 20 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
6 Henrik Meincke 21 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Danzig Polen
3 Trondheim 1774 7 Mathias Friis 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
8 Henrik Meincke 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
4 Trondheim 1775 9 Agent Lars Pedersøn Lassen 4 Diderich Brun 1 0 0 1 0 Danzig Polen
10 Mathias Friis 5 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
11 Henrik Meincke 6 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
12 Thomas & Chr. Jelstrup 16 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Danzig Polen
5 Trondheim 1777 13 Generalauditør Friderik Collin 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
14 Ole Due 11 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
15 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
6 Trondheim 1778 16 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
17 Henrik Meincke 7 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Danzig Polen
18 Ole Due 7 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
19 Thomas & Chr. Jelstrup 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Danzig Polen
20 Skipper Dideric Brun 7 Diderich Brun 1 0 0 3 0 0 4 0 Danzig Polen
7 Trondheim 1789 21 Henrik Meincke 9 Nils Marstrand 36 19 7 3 0 9 40 0 Danzig Polen

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.