Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1775

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Hans Knudtzon 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
2 Agentinne Lysholms & Co 2 Ulrik Wingaard 60 19 5 1/4 5 10 0 30 0 0 5 10 10 3/4 67 0 0 169 0 Amsterdam Nederland
3 Busch & Ulricksen 3 Ulrik Wingaard 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
4 Agent Lars Pedersøn Lassen 4 Diderich Brun 1 0 0 1 0 Danzig Polen
5 Mathias Friis 5 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
6 Henrik Meincke 6 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
7 Mathias Friis 7 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
8 Henrik Meincke 8 Andreas Moursund 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
9 Agent Sommer 9 Andreas Moursund 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
10 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Andreas Moursund 6 17 9 1/2 6 17 9 1/2 Bordeaux Frankrike
11 Otto Beyer 11 Andreas Moursund 18 12 13 0 8 3 19 1 0 Bordeaux Frankrike
12 Ole Due 12 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
13 Justisråd Hornemann 13 Andreas Moursund 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
14 Ole Due 14 Diderich Brun 2 0 0 1 4 0 3 4 0 København Danmark
15 Ole Due 15 Diderich Brun 1 16 0 1 16 0 København Danmark
16 Thomas & Chr. Jelstrup 16 Diderich Brun 4 0 0 4 0 Danzig Polen
17 Agent Lars Pedersøn Lassen 17 Anders Moursund 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
18 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 15 17 10 14 2 6 30 0 Amsterdam Nederland
19 Madame Friedlieb & Søn 19 Christen Svenssøn Lind 16 18 9 1/2 2 1 12 1/2 0 19 10 20 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
20 Otto Beyer 20 Christen Svenssøn Lind 74 0 0 38 2 11 28 1 2 10 8 9 1/4 150 12 6 1/4 Amsterdam Nederland
21 Hans Jepsen 21 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
22 Mogens Tronwig 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
23 Busch & Ulricksen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
24 Lorentz Wulf 24 Christen Svenssøn Lind 46 0 0 2 0 0 2 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
25 Otto Beyer 25 Mathias Buckholt 230 0 0 230 0 Amsterdam Nederland
26 Agentinne Lysholms & Co 26 Mathias Buckholt 15 0 0 6 10 0 2 15 7 2 4 9 26 10 0 Amsterdam Nederland
27 Mathias Friis 27 Anthoni Kathenkamp 68 0 0 4 0 0 72 0 Hamburg Tyskland
28 Otto Beyer 28 Anthoni Kathenkamp 92 0 0 92 0 Hamburg Tyskland
29 Agentinne Lysholms & Co 29 Anthoni Kathenkamp 85 0 0 85 0 Hamburg Tyskland
30 Madame Friedlieb & Søn 30 Paul Greve 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
31 Ole Due 31 Paul Greve 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
32 Thomas & Chr. Jelstrup 32 Paul Greve 62 2 10 17 17 6 80 0 Amsterdam Nederland
33 Agentinne Lysholms & Co 33 Paul Greve 372 0 0 10 0 0 382 0 Amsterdam Nederland
34 Madame Friedlieb & Søn 34 Johan Henric Zachau 70 8 14 4 11 2 75 0 Amsterdam Nederland
35 Christian Ulricksen 35 Johan Henric Zachau 21 0 0 4 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
36 Hans Jepsen 36 Johan Henric Zachau 69 4 10 1/2 5 5 14 2 12 0 77 2 8 1/2 Amsterdam Nederland
37 Agentinne Lysholms & Co 37 Johan Henric Zachau 83 11 2 31 8 8 4 11 8 12 8 14 132 0 Amsterdam Nederland
38 Niese & Thomsen 38 Giert Hoe 91 6 7 8 13 9 100 0 Amsterdam Nederland
39 Madame Friedlieb & Søn 39 Giert Hoe 312 13 2 3/4 22 0 15 25 12 10 16 10 10 37 0 5 1/4 413 17 11 Amsterdam Nederland
40 Andreas Caspar Hammer 40 Giert Hoe 13 12 13 0 7 3 14 0 Amsterdam Nederland
41 Agentinne Lysholms & Co 41 Giert Hoe 180 0 0 180 0 Amsterdam Nederland
42 Madame Friedlieb & Søn 42 Hans Thielsøn 86 1 1/4 2 10 0 2 0 0 7 8 15 3/4 98 0 København Danmark
43 Hans Jepsen 43 Hans Thielsøn 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
44 Agentinne Lysholms & Co 44 Hans Henrik Hansen 10 10 0 10 10 0 København Danmark
45 Johan Henrik Mathiesen jr. 45 Johan Ahrens 60 0 12 1/2 10 0 13 1/2 70 1 10 La Rochelle Frankrike
46 Agentinne Lysholms & Co 46 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
47 Madame Friedlieb & Søn 47 Stephan Frideric Thode 385 14 14 385 14 14 Hamburg Tyskland
48 Otto Beyer 48 Humphry Beck 51 6 9 30 0 0 81 6 9 Amsterdam Nederland
49 Mogens Tronwig 49 Humphry Beck 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
50 Hans Jepsen 50 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
51 Busch & Ulricksen 51 Just Jørgen Bye 17 16 4 17 16 4 Amsterdam Nederland
52 Madame Friedlieb & Søn 52 Just Jørgen Bye 54 0 0 17 8 12 11 0 8 12 2 0 94 11 4 Amsterdam Nederland
53 Andreas Caspar Hammer 53 Mathias Buckholt 2 6 3 1 10 4 3 16 7 Amsterdam Nederland
54 Agentinne Lysholms & Co 54 Mathias Buckholt 36 0 0 70 0 0 106 0 Amsterdam Nederland
55 Otto Beyer 55 Mathias Buckholt 43 15 5 1/8 68 0 0 42 0 0 6 5 7 160 12 1/8 Amsterdam Nederland
56 Agentinne Lysholms & Co 56 Lars Kruse 179 8 0 7 10 0 186 18 0 Amsterdam Nederland
57 Just Hanssøn 57 Lars Kruse 2 9 13 2 9 13 Amsterdam Nederland
58 Lorentz Wulf 58 Lars Kruse 12 0 0 4 0 0 4 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
59 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hartwig Sundberg 5 6 10 5 6 10 Hamburg Tyskland
60 Ole Due 60 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
61 Agentinne Lysholms & Co 61 Paul Greve 60 0 0 56 0 0 6 5 6 122 5 6 Amsterdam Nederland
62 Agentinne Lysholms & Co 62 John Ross 50 0 0 50 0 København Danmark
Transkribert sum* 3572 2 12 3/8 254 5 13 1/2 299 17 5 118 8 11 3/4 224 8 5 3/4
Nåtidens sum** 3437 2 12 3/8 253 5 15 1/2 299 17 5 118 8 11 3/4 220 8 5 3/4 4329 3 2 3/8

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.