Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Andreas Moursund

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1775 1 Mathias Friis 7 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
2 Henrik Meincke 8 Andreas Moursund 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
3 Agent Sommer 9 Andreas Moursund 6 0 0 6 0 Bordeaux Frankrike
4 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Andreas Moursund 6 17 9 1/2 6 17 9 1/2 Bordeaux Frankrike
5 Otto Beyer 11 Andreas Moursund 18 12 13 0 8 3 19 1 0 Bordeaux Frankrike
6 Ole Due 12 Andreas Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
7 Justisråd Hornemann 13 Andreas Moursund 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.