Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Otto Beyer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 123 11 7 123 11 7 Amsterdam Nederland
2 Otto Beyer 58 Job Thode 83 5 0 5 0 0 0 9 0 88 14 0 Hamburg Tyskland
3 Otto Beyer 63 Skipper Hans Ulrik Stork 59 3 13 1/2 59 3 13 1/2 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 114 10 0 114 10 0 Amsterdam Nederland
5 Otto Beyer 51 Christen Svenssøn Lind 47 5 0 3 1 4 50 6 4 Amsterdam Nederland
6 Otto Beyer 63 Hans Strøm 24 15 4 4 3 8 0 10 9 29 9 5 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 7 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 99 10 4 3 4 13 3/20 9 8 1 1/2 112 3 2 13/20 Amsterdam Nederland
8 Otto Beyer 53 Henrik Wulf 2 0 0 2 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
9 Otto Beyer 61 Christen Svenssøn Lind 64 0 0 20 0 0 13 3 1/2 97 3 1/2 Amsterdam Nederland
10 Otto Beyer 65 Skipper Hans Ulrik Stork 125 15 0 22 0 0 2 15 2 150 10 2 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 11 Otto Beyer 20 Giert Rosholt 186 0 0 186 0 Hamburg Tyskland
12 Otto Beyer 47 Henrik Hermansen 204 0 6 17/24 30 11 8 7/8 11 6 12 7/10 245 18 12 17/60 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 13 Otto Beyer 1 Asbjørn Bæhr 3 10 9 13/30 3 10 9 13/30 Hamburg Tyskland
14 Otto Beyer 19 Christen Svenssøn Lind 328 3 7 6 1 10 14 9 15 7/30 348 15 7/30 Amsterdam Nederland
15 Otto Beyer 50 Jacob Brun 3 0 0 3 0 Fredericia Danmark
16 Otto Beyer 60 Paul Greve 60 0 0 30 0 0 7 2 13 1/2 5 5 14 102 8 11 1/2 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 17 Otto Beyer 18 Job Thode 213 11 6 13/16 29 2 2 16 5 2 1/10 1 16 0 260 14 10 73/80 Hamburg Tyskland
18 Otto Beyer 61 Giert Hoe 99 12 1 5/24 32 11 10 18 9 1/2 13 16 13 1/2 146 19 2 5/24 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 19 Otto Beyer 2 Christopher Andersen Holger 38 10 0 24 7 0 2 1 8 4 10 14 69 9 6 Amsterdam Nederland
20 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 223 10 10 11/16 6 0 0 15 4 13 1/5 244 15 7 71/80 Amsterdam Nederland
21 Otto Beyer 37 Asbjørn Bæhr 108 6 15 24 0 0 14 0 0 146 6 15 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 22 Otto Beyer 7 Christen Svenssøn Lind 245 16 12 1/6 11 12 12 1/5 257 9 8 11/30 Amsterdam Nederland
23 Otto Beyer 13 Diderich Brun 156 16 15 30 12 0 1 9 4 11/15 3 11 4 192 9 7 11/15 Amsterdam Nederland
24 Otto Beyer 39 Peder Knudsen Kierting 124 10 8 42 8 7 11 12 8 3/4 178 11 7 3/4 Amsterdam Nederland
25 Otto Beyer 41 Piere Piers de Jonge 39 9 12 7 11 12 47 1 8 Rotterdam Nederland
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 26 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 309 9 11 23 15 14 17 8 1/6 13 11 6 364 4 15 1/6 Amsterdam Nederland
27 Otto Beyer 19 Anders Wefsen 3 14 6 3 14 6 Bergen Norge
28 Otto Beyer 38 Daniel Ridder Bernhoff 81 15 8 30 8 12 13 8 12 5 0 0 130 13 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 29 Otto Beyer 11 Paul Greve 233 5 2 3/8 25 13 12 4 13 3 5 0 0 268 12 1 3/8 Amsterdam Nederland
30 Otto Beyer 40 Peter Albert Dreyer 120 3 14 30 10 0 23 15 2 174 9 0 Amsterdam Nederland
31 Otto Beyer 49 Rasmus Suurland 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 32 Otto Beyer 22 Philip Gram 245 11 5 1/2 9 0 0 18 19 14 23 13 4 297 4 7 1/2 Amsterdam Nederland
33 Otto Beyer 28 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
34 Otto Beyer 51 Diderich Brun 70 1 12 48 0 0 20 9 9 13/20 4 10 0 143 1 5 13/20 Hamburg Tyskland
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 35 Otto Beyer 11 Job Thode 289 18 8 1/4 8 12 8 14 2 9 312 13 9 1/4 Hamburg Tyskland
36 Otto Beyer 20 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
37 Otto Beyer 23 Bernt Terckildsen 10 0 0 3 0 0 13 0 København Danmark
38 Otto Beyer 41 Rolf Greve 85 10 0 48 0 0 17 4 2 2/3 150 14 2 2/3 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 39 Otto Beyer 1 Peder Hacksen 8 0 0 8 0 København Danmark
40 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 223 16 14 29 0 0 11 1 2 263 18 0 Amsterdam Nederland
41 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
42 Otto Beyer 27 Rolf Greve 9 0 0 7 0 0 16 0 København Danmark [med krigsråd Gudmansen]
43 Otto Beyer 37 Mathias Buckholt 69 9 2 1125 0 0 34 13 3 2/3 1229 2 5 2/3 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1764 44 Otto Beyer 14 Paul Greve 190 1 0 1 0 0 6 7 4 197 8 4 Amsterdam Nederland
45 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 5 0 0 5 0 Bergen Norge [Med Kanselliråd Angell og Kammerråd (…)
46 Otto Beyer 39 Rasmus Suurland 101 13 14 32 0 0 37 7 15 4/15 171 1 13 4/15 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1765 47 Otto Beyer 3 Anthoni Kathenkamp 67 9 8 22 10 8 9 0 0 99 0 Hamburg Tyskland
48 Otto Beyer 13 Paul Greve 208 12 1 208 12 1 Amsterdam Nederland
49 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 9 6 3 9 6 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Kammerråd Meincke]
50 Otto Beyer 50 Lorentz Krabbe 76 5 14 1/2 48 8 0 77 2 12 201 16 10 1/2 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1766 51 Otto Beyer 13 Mathias Buckholt 229 0 0 10 16 2 239 16 2 Amsterdam Nederland
52 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 1 16 11 1 16 11 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke]
53 Otto Beyer 39 Mathias Buckholt 176 4 8 40 6 13 33 12 12 29/30 250 4 1 29/30 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1767 54 Otto Beyer 12 Christen Svenssøn Lind 240 0 0 10 15 4 250 15 4 Amsterdam Nederland
55 Otto Beyer 27 Halvor Halvorsen 3 0 0 3 0 Molde Norge
56 Otto Beyer 50 Melchior Poppen 107 10 12 4 15 15 3/4 48 18 1 59/60 161 4 13 11/15 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1768 57 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 80 0 0 41 17 1 16/105 11 8 6 133 5 7 16/105 Hamburg Tyskland
58 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 190 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
59 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
60 Otto Beyer 40 Stephan Frideric Thode 42 2 9 1/4 44 18 14 11/20 87 1 7 4/5 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1769 61 Otto Beyer 7 Nathaniel Angell 43 2 2 11 1 13 54 3 15 Hamburg Tyskland
62 Otto Beyer 15 Christen Svenssøn Lind 158 6 14 158 6 14 Amsterdam Nederland
63 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 125 18 13 10 5 3 136 4 0 Amsterdam Nederland
64 Otto Beyer 23 Paul Greve 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
65 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 83 0 12 1/2 28 0 0 64 0 0 4 0 0 179 12 1/2 Amsterdam Nederland
66 Otto Beyer 74 Humphry Beck 76 7 8 1/4 6 9 10 82 17 2 1/4 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1770 67 Otto Beyer 3 Willatz Bing Ursin 14 17 8 14 17 8 Frankrike Frankrike
68 Otto Beyer 16 Mathias Buckholt 62 12 8 0 0 1/2 43 2 11 1/3 13 10 10 119 5 13 5/6 Amsterdam Nederland
69 Otto Beyer 24 Christen Svenssøn Lind 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
70 Otto Beyer 32 Paul Greve 93 0 0 93 0 Amsterdam Nederland
71 Otto Beyer 46 Mathias Buckholt 100 12 1 1/2 26 0 0 14 0 0 3 0 0 143 12 1 1/2 Amsterdam Nederland
72 Otto Beyer 55 Lars Kruse 20 0 0 7 0 0 3 4 8 30 4 8 Amsterdam Nederland
73 Otto Beyer 63 Humphry Beck 4 18 0 17 16 10 3 11 2 19/30 26 5 12 19/30 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1771 74 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
75 Otto Beyer 10 Mathias Buckholt 97 3 14 16 19 10 114 3 8 Amsterdam Nederland
76 Otto Beyer 17 Christen Svenssøn Lind 109 19 9 4 0 0 0 10 8 2/5 114 10 1 2/5 Amsterdam Nederland
77 Otto Beyer 28 Paul Greve 7 18 12 33 2 3 25 0 0 4 0 0 70 15 Amsterdam Nederland
78 Otto Beyer 41 Mathias Buckholt 82 0 0 6 19 8 61 1 4 5 9 13 155 10 9 Amsterdam Nederland
79 Otto Beyer 46 Skipper Hans Ulrik Stork 72 0 15 19 13 1 4/5 4 8 14 9/20 8 0 0 104 2 15 1/4 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1772 80 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 23 5 12 16 14 4 40 0 Hamburg Tyskland
81 Otto Beyer 9 Mathias Buckholt 196 17 10 1/2 196 17 10 1/2 Amsterdam Nederland
82 Otto Beyer 14 Christen Svenssøn Lind 138 11 14 14 0 0 152 11 14 Amsterdam Nederland
83 Otto Beyer 22 Paul Greve 50 10 0 20 19 15 71 9 15 Amsterdam Nederland
84 Otto Beyer 39 Knud Rasmussøn Leth 28 13 2 1/2 3 0 0 39 0 0 70 13 2 1/2 Amsterdam Nederland
85 Otto Beyer 49 Mathias Buckholt 102 16 2 38 0 0 34 0 0 174 16 2 Amsterdam Nederland
86 Otto Beyer 61 Skipper Hans Ulrik Stork 84 10 0 7 19 9 1/2 13 0 0 105 9 9 1/2 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1773 87 Otto Beyer 4 Willatz Bing Ursin 3 7 8 3 7 8 Bordeaux Frankrike
88 Otto Beyer 25 Christen Svenssøn Lind 142 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
89 Otto Beyer 34 Mathias Buckholt 110 5 13 39 13 12 15 14 1/4 165 13 9 1/4 Amsterdam Nederland
90 Otto Beyer 51 Mathias Buckholt 55 14 0 13 0 0 84 0 0 10 0 0 162 14 0 Amsterdam Nederland
91 Otto Beyer 68 Hans Giever 19 0 0 28 0 0 4 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1774 92 Otto Beyer 1 Anders Moursund 8 7 8 8 7 8 Bordeaux Frankrike
93 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 91 0 0 3 8 12 27 16 8 122 5 4 Amsterdam Nederland
94 Otto Beyer 26 Mathias Buckholt 143 17 14 12 4 10 5 5 4 161 7 12 Amsterdam Nederland
95 Otto Beyer 34 Paul Greve 50 0 0 23 0 0 73 0 Amsterdam Nederland
96 Otto Beyer 47 Mathias Buckholt 100 0 0 9 0 0 51 0 0 160 0 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1775 97 Otto Beyer 11 Andreas Moursund 18 12 13 0 8 3 19 1 0 Bordeaux Frankrike
98 Otto Beyer 20 Christen Svenssøn Lind 74 0 0 38 2 11 28 1 2 10 8 9 1/4 150 12 6 1/4 Amsterdam Nederland
99 Otto Beyer 25 Mathias Buckholt 230 0 0 230 0 Amsterdam Nederland
100 Otto Beyer 28 Anthoni Kathenkamp 92 0 0 92 0 Hamburg Tyskland
101 Otto Beyer 48 Humphry Beck 51 6 9 30 0 0 81 6 9 Amsterdam Nederland
102 Otto Beyer 55 Mathias Buckholt 43 15 5 1/8 68 0 0 42 0 0 6 5 7 160 12 1/8 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1776 103 Otto Beyer 6 Peter Albert Dreyer 15 0 0 15 0 Bordeaux Frankrike
104 Otto Beyer 11 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Hamburg Tyskland
105 Otto Beyer 16 Anthoni Kathenkamp 30 7 0 6 14 6 4 3 15 6 1 11 47 7 0 Hamburg Tyskland
106 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 156 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
107 Otto Beyer 28 Johan Cornelius Tollefsen 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
108 Otto Beyer 29 Mathias Buckholt 51 6 4 39 0 0 8 7 12 11 6 0 110 0 Amsterdam Nederland
109 Otto Beyer 36 Paul Greve 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
110 Otto Beyer 45 Mogens Omeyer 22 0 0 57 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
111 Otto Beyer 56 Jethe Douwesz 47 0 0 47 0 Amsterdam Nederland
112 Otto Beyer 58 Mathias Buckholt 64 1 13 35 1 10 11 16 9 111 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1777 113 Otto Beyer 3 Paul Greve 23 8 0 54 12 0 78 0 Amsterdam Nederland
114 Otto Beyer 4 Christen Svenssøn Lind 97 6 14 1/4 11 13 1 3/4 109 0 Amsterdam Nederland
115 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
116 Otto Beyer 8 Mathias Buckholt 206 4 1 24 11 15 230 16 0 Amsterdam Nederland
117 Otto Beyer 18 Gerhard Hoe 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
118 Otto Beyer 19 Mathias Buckholt 109 0 0 109 0 Amsterdam Nederland
119 Otto Beyer 20 Hartwig Sundberg 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.