Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1753

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforunden er og udført: vide no 25 til Bergen 0 - 5 - 10 gammel skrot og smaae afklippede Kaabber-strimler. ne 26 til Christiania 0 - 2 - 0 Kaaber bestaaende i een brændevinspande. nr 27 til Christiania 0 - 0 - 7 her forarbeydet Kaabber i 2de theekiedler og een caffe kande med fad til. nr 28 til Bergen 0 - 6 - 15 gammel kaaber og afklippede strimler. og nr 34 til Bergen 0 - 11 - 4 gammel kaaber og afklippede strimler.

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Henrik Meincke 1 Ole Due 47 0 0 20 11 12 1 0 15 6 11 10 75 4 5 Amsterdam Nederland
2 Rådmann Hans Hornemann 2 Jan Cornelisen 158 14 0 22 1 9 21/60 5 5 10 186 1 3 7/20 Amsterdam Nederland
3 Helmer Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 2 15 13 17 10 2 3 16 6 11 17 11 36 0 Amsterdam Nederland
4 Ernst Lor. Wensell 4 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Carsten Angell 5 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
6 Andreas Cramer 6 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 3 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
7 Jørgen Gudde 7 Christen Svenssøn Lind 0 15 11/30 15 11/30 Amsterdam Nederland
8 Elisabeth Volquartz 8 Christen Svenssøn Lind 13 4 14 11/16 13 4 14 11/16 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 35 0 0 4 18 9 9/28 39 18 9 9/28 Amsterdam Nederland
10 Rådmann Frantz Hammer 10 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 1 12 1 21 12 1 Amsterdam Nederland
11 Ingeborg Moursund 11 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
12 Henrik Dreyer 12 Christen Svenssøn Lind 80 5 9 5 0 0 0 15 2 86 11 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 99 10 4 3 4 13 3/20 9 8 1 1/2 112 3 2 13/20 Amsterdam Nederland
14 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 70 0 0 3 16 6 1/10 73 16 6 1/10 Amsterdam Nederland
15 Andreas Chr. Friedlieb 15 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
16 Madame Bonsach 16 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
17 Rådmann Frantz Hammer 17 Mathias Schive 1 4 6 1 4 6 Dublin Irland
18 Helmer Meincke 18 Paul Greve 101 1 6 5 19 8 107 14 Amsterdam Nederland
19 Andreas Caspar Hammer 19 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
20 Thomas Angell 20 Paul Greve 402 2 5 1/4 10 7 4 412 9 9 1/4 Amsterdam Nederland
21 Andreas Røst 21 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
22 Skipper Paul Greve 22 Paul Greve 4 10 0 4 10 0 Amsterdam Nederland
23 Rådmann Hans Hornemann 23 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
24 Reiner Ulffers 24 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
25 Anders Skram 25 Marcus Angell 2 8 10 2 8 10 Bergen Norge
26 Anders Skram 28 Sivert Jansen 0 13 2 13 2 Bergen Norge [Løpenr. 26 og 27 utelatt]
27 Helmer Meincke 29 Hans Bleecke 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
28 Rådmann Hans Hornemann 30 Hans Bleecke 23 0 6 65 0 0 88 6 Amsterdam Nederland
29 Andreas Cramer 31 Hans Bleecke 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
30 Claus Lundbeck 32 Hans Bleecke 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
31 Henrik Meincke 33 Hans Bleecke 2 5 0 2 5 0 Amsterdam Nederland
32 Kommerseråd Hammond 35 Jørgen Cramer 0 7 8 7 8 København Danmark [Løpenr 34 er utelatt]
33 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 7 0 0 7 0 Flensburg Danmark
34 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
35 Andreas Chr. Friedlieb 38 Hans Henrik Wulf 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
36 Henrik Meincke 39 Jens Rasmusen 158 17 1 2/3 158 17 1 2/3 København Danmark Tiendekobber
37 Helmer Meincke 40 Andreas Wulf 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
38 Andreas Cramer 41 Andreas Wulf 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
39 Henrik Dreyer 42 Andreas Wulf 10 0 0 1 0 0 3 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
40 Rådmann Hans Hornemann 43 Jan Cornelisen 80 0 0 10 0 0 44 0 0 16 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
41 Elisabeth Volquartz 44 Jan Cornelisen 2 14 14 0 15 4 3 10 2 Amsterdam Nederland
42 Helmer Meincke 45 Jan Cornelisen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
43 Skipper Jan Corneliusen 46 Jan Cornelisen 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
44 Thomas Angell 47 Paul Greve 235 18 6 9/10 7 11 4 243 9 10 9/10 Amsterdam Nederland
45 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 27 0 0 3 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
46 Skipper Paul Greve 49 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 16 0 0 10 0 0 41 0 0 67 0 Hamburg Tyskland
48 Henrik Meincke 51 Henrik Wulf 6 10 0 6 10 0 Hamburg Tyskland
49 Ole Due 52 Henrik Wulf 3 15 0 3 15 0 Hamburg Tyskland
50 Otto Beyer 53 Henrik Wulf 2 0 0 2 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
51 Kanselliråd Angell 54 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
52 Rådmann Frantz Hammer 55 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
53 Christopher Heide 56 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
54 Ingeborg Moursund 57 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
55 Carsten Schiødt 58 Christen Svenssøn Lind 63 0 0 1 3 4 64 3 4 Amsterdam Nederland
56 Ernst Lor. Wensell 59 Christen Svenssøn Lind 3 15 10 3 15 10 Amsterdam Nederland
57 Henrik Meincke 60 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
58 Otto Beyer 61 Christen Svenssøn Lind 64 0 0 20 0 0 13 3 1/2 97 3 1/2 Amsterdam Nederland
59 Rådmann Hans Hornemann 62 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
60 Thomas Angell 63 Job Thode 0 9 12 1 10 4 2 0 Hamburg Tyskland
61 Rådmann Hans Hornemann 64 Job Thode 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
62 Otto Beyer 65 Skipper Hans Ulrik Stork 125 15 0 22 0 0 2 15 2 150 10 2 Amsterdam Nederland
63 Andreas Cramer 66 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
64 Rådmann Hans Hornemann 67 Christen Messler 67 3 12 26 16 0 6 0 4 100 0 Bordeaux Frankrike
65 Skipper Christen Mesler 68 Christen Messler 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
Transkribert sum* 2095 14 10 121/240 329 7 15 9/28 159 19 9 7/15 99 15 1 1/2
Nåtidens sum** 2095 14 10 121/240 329 7 15 9/28 159 19 8 7/15 98 15 1 1/2 2683 17 3 1331/1680

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.