Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Ole Due

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Henrik Meincke 62 Ole Due 10 15 5 4 10 12 7 3 5 7 11 11 30 1 1 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Andreas Cramer 36 Ole Due 7 0 0 6 0 0 13 0 Amsterdam Nederland
3 Helmer Meincke 37 Ole Due 39 0 0 31 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
4 Henrik Meincke 38 Ole Due 10 15 6 26 13 15 5 9 1 42 18 6 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 5 Henrik Meincke 1 Ole Due 47 0 0 20 11 12 1 0 15 6 11 10 75 4 5 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 6 Henrik Meincke 2 Ole Due 33 19 12 1 15 12 2 0 0 37 15 8 Hamburg Tyskland
7 Rådmann Frantz Hammer 3 Ole Due 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.