Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Hamburg

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 1 Mathias Meenholt 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
2 Henrik Meincke 2 Mathias Meenholt 33 10 0 15 5 0 13 10 0 62 5 0 Hamburg Tyskland
3 Borgermester Hans Hagerup 6 Jens Rosholt 14 18 13 1/2 0 1 2 1/2 15 0 Hamburg Tyskland
4 Peder Abel 7 Jens Rosholt 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
5 Helmer Meincke 8 Jens Rosholt 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
6 Rådmann Frantz Hammer 9 Jens Rosholt 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
7 Elisabeth Volquartz 10 Jens Rosholt 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
8 Carsten Schiødt 11 Jens Rosholt 122 1 5/16 3 0 1 38/40 17 11 10 1/2 142 12 12 61/80 Hamburg Tyskland
9 Niels Moursund 30 Job Thode 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
10 Henrik Meincke 56 Job Thode 53 14 11 1/8 16 15 0 12 17 4 83 6 15 1/8 Hamburg Tyskland
11 Carsten Tostrup Wensell 57 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
12 Otto Beyer 58 Job Thode 83 5 0 5 0 0 0 9 0 88 14 0 Hamburg Tyskland
13 Thomas Angell 59 Job Thode 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
14 Henrik Meincke 62 Ole Due 10 15 5 4 10 12 7 3 5 7 11 11 30 1 1 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 15 Rådmann Frantz Hammer 14 Jens Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 16 Rådmann Hans Hornemann 23 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
17 Reiner Ulffers 24 Job Thode 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
18 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 16 0 0 10 0 0 41 0 0 67 0 Hamburg Tyskland
19 Henrik Meincke 51 Henrik Wulf 6 10 0 6 10 0 Hamburg Tyskland
20 Ole Due 52 Henrik Wulf 3 15 0 3 15 0 Hamburg Tyskland
21 Otto Beyer 53 Henrik Wulf 2 0 0 2 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
22 Thomas Angell 63 Job Thode 0 9 12 1 10 4 2 0 Hamburg Tyskland
23 Rådmann Hans Hornemann 64 Job Thode 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1754 24 Henrik Meincke 2 Ole Due 33 19 12 1 15 12 2 0 0 37 15 8 Hamburg Tyskland
25 Rådmann Frantz Hammer 3 Ole Due 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
26 Rådmann Hans Hornemann 17 Mathias Meenholt 12 18 4 11/20 7 1 11 9/20 20 0 Hamburg Tyskland
27 Anders Moursund 18 Mathias Meenholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
28 Helmer Meincke 19 Giert Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
29 Otto Beyer 20 Giert Rosholt 186 0 0 186 0 Hamburg Tyskland
30 Henrik Dreyer 21 Giert Rosholt 69 16 8 2 1 4 13 18 8 85 16 4 Hamburg Tyskland
31 Rådmann Hans Hornemann 52 Mathias Meenholt 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
32 Johan Westergaard 53 Mathias Meenholt 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
33 Ole Due 54 Mathias Meenholt 1 6 7 2/3 4 13 7 1/3 5 19 15 Hamburg Tyskland
34 Henrik Meincke 60 Ole Smith 41 0 0 2 5 0 1 10 4 18 19 15 1/2 63 15 3 1/2 Hamburg Tyskland
35 Helmer Meincke 61 Ole Smith 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 36 Otto Beyer 1 Asbjørn Bæhr 3 10 9 13/30 3 10 9 13/30 Hamburg Tyskland
37 Helmer Meincke 5 Ole Smith 24 12 0 24 9 6 5 1 2 5 17 8 60 0 Hamburg Tyskland
38 Henrik Meincke 6 Ole Smith 43 0 0 3 18 7 1 13 3 48 11 10 Hamburg Tyskland
39 Helmer Meincke 22 Niels Schierwing 92 12 11 3 19 8 96 12 3 Hamburg Tyskland
40 Rådmann Hans Hornemann 23 Niels Schierwing 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
41 Claus Lundbeck 24 Niels Schierwing 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
42 Andreas Røst 25 Niels Schierwing 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
43 Henrik Lysholm 26 Niels Schierwing 28 6 2 12 1 1 1 10 10 41 17 13 Hamburg Tyskland
44 Henrik Meincke 63 Asbjørn Bæhr 60 0 0 3 1 2 3 0 8 4 12 4 70 13 14 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 45 Madame Meincke 16 Job Thode 38 5 13 9 6 0 1 0 6 7/10 9 14 7 111/112 58 6 11 387/560 Hamburg Tyskland
46 Helmer Meincke 17 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
47 Otto Beyer 18 Job Thode 213 11 6 13/16 29 2 2 16 5 2 1/10 1 16 0 260 14 10 73/80 Hamburg Tyskland
48 Rådmann Hans Hornemann 19 Job Thode 15 11 0 2 9 6 11/20 18 6 11/20 Hamburg Tyskland
49 Anthon Thørig 26 Mathias Meenholt 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 50 Andreas Chr. Friedlieb 3 Asbjørn Bæhr 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
51 Henrik Lysholm 4 Asbjørn Bæhr 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
8 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 52 Rådmann Hans Hornemann 19 Lars Kruse 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 53 Kammerråd Meincke 29 Lorentz Peters. Steenberg 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
54 Kammerråd Meincke 31 Jacob Burberg 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
55 Kammerråd Meincke 48 Henrik Wulf 12 10 0 28 10 0 41 0 Hamburg Tyskland
56 Kanselliråd Eric Must 49 Henrik Wulf 9 1 8 16 3 8 25 5 0 Hamburg Tyskland
57 Rådmann Hans Hornemann 50 Diderich Brun 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
58 Otto Beyer 51 Diderich Brun 70 1 12 48 0 0 20 9 9 13/20 4 10 0 143 1 5 13/20 Hamburg Tyskland
59 Andreas Cramer 52 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
60 Kammerråd Meincke 53 Diderich Brun 48 0 0 48 0 Hamburg Tyskland
10 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 61 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 63 15 0 40 0 0 103 15 0 Hamburg Tyskland
62 Otto Beyer 11 Job Thode 289 18 8 1/4 8 12 8 14 2 9 312 13 9 1/4 Hamburg Tyskland
63 Kanselliråd Eric Must 12 Job Thode 34 15 3 5 4 13 40 0 Hamburg Tyskland
11 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 64 Kammerråd Meincke 12 Christoph. Holgersen 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
65 Rådmann Hans Hornemann 13 Christoph. Holgersen 35 0 0 5 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
66 Andreas Chr. Friedlieb 26 Jacob Bouberg 24 1 7 1/2 70 0 0 94 1 7 1/2 Hamburg Tyskland
67 Rådmann Hans Hornemann 36 Christoph. Holgersen 17 0 0 3 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
12 Trondheim 1764 68 Rådmann Hans Hornemann 32 Peter Petersen 15 0 0 15 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
69 Kammerråd Meincke 33 Peter Petersen 7 0 0 35 6 9 42 6 9 Hamburg Tyskland
13 Trondheim 1765 70 Kanselliråd Eric Must 1 Rolf Greve 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
71 Hans Jepsen 2 Rolf Greve 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
72 Otto Beyer 3 Anthoni Kathenkamp 67 9 8 22 10 8 9 0 0 99 0 Hamburg Tyskland
73 Ernst Lor. Wensell 45 Hans Pens 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
74 Hans Jepsen 46 Hans Pens 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
14 Trondheim 1766 75 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 12 7 8 12 7 8 Hamburg Tyskland
76 Kammerråd Meincke 41 Mathias Jacobs. 2 0 0 20 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
15 Trondheim 1767 77 Kanselliråd Eric Must 1 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
78 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
79 Rådmann Friedlieb 16 Lor. Chr. Petersen 244 15 8 5/8 2 0 0 1 19 8 36 3 4 3/8 284 18 5 Hamburg Tyskland
80 Mathias Friis 17 Lor. Chr. Petersen 3 8 7 1/2 3 8 7 1/2 Hamburg Tyskland
81 Agent Broder Lysholm 51 Lars Kruse 37 0 0 4 6 9 1/2 41 6 9 1/2 Hamburg Tyskland
82 Hans Jepsen 52 Lars Kruse 21 15 13 0 4 3 22 0 Hamburg Tyskland
16 Trondheim 1768 83 Hans Jepsen 2 Hans Pens 78 0 0 78 0 Hamburg Tyskland
84 Kammerråd Meincke 3 Anthoni Kathenkamp 125 0 0 125 0 Hamburg Tyskland
85 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 43 0 0 43 0 Hamburg Tyskland
86 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 80 0 0 41 17 1 16/105 11 8 6 133 5 7 16/105 Hamburg Tyskland
87 Rådmann Friedlieb 7 Humphry Beck 339 16 1/2 5 5 14 46 9 0 16 6 8 407 17 6 1/2 Hamburg Tyskland
17 Trondheim 1769 88 Rådmann Friedlieb 5 Nathaniel Angell 100 0 0 100 0 Hamburg Tyskland
89 Kammerråd Meincke 6 Nathaniel Angell 5 0 14 35 17 14 19 1 4 60 0 Hamburg Tyskland
90 Otto Beyer 7 Nathaniel Angell 43 2 2 11 1 13 54 3 15 Hamburg Tyskland
91 Kanselliråd Eric Must 64 Stephan Frideric Thode 2 0 0 11 0 0 5 0 0 18 0 Hamburg Tyskland
92 Kammerråd Meincke 65 Stephan Frideric Thode 30 0 0 10 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
93 Kanselliråd Lysholm 66 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
94 Rådmann Friedlieb 67 Stephan Frideric Thode 233 10 4 25 6 10 3/8 26 8 1 5/8 285 5 0 Hamburg Tyskland
95 Hans Jepsen 68 Stephan Frideric Thode 27 13 2 3/4 27 13 2 3/4 Hamburg Tyskland
18 Trondheim 1770 96 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 45 0 6 45 6 Hamburg Tyskland
97 Kammerråd Meincke 13 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
98 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
99 Rådmann Friedlieb 43 Tørres Nielsen 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
100 Hans Jepsen 44 Tørres Nielsen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
19 Trondheim 1771 101 Agent Broder Lysholm 3 Anthoni Kathenkamp 7 13 11 22 6 5 30 0 Hamburg Tyskland
102 Hans Jepsen 4 Anthoni Kathenkamp 69 0 0 69 0 Hamburg Tyskland
103 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
104 Rådmann Friedlieb 6 Anthoni Kathenkamp 18 5 0 1 15 0 20 0 Hamburg Tyskland
105 Skipper Anthoni Kathenkamp 42 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
106 Agent Broder Lysholm 43 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
107 Thomas & Chr. Jelstrup 44 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
20 Trondheim 1772 108 Mathias Friis 1 Anthoni Kathenkamp 23 8 3/4 7 11 15 1/4 31 0 Hamburg Tyskland
109 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 36 0 0 36 0 Hamburg Tyskland
110 Busch & Ulricksen 3 Anthoni Kathenkamp 7 2 0 7 2 0 Hamburg Tyskland
111 Rådmann Friedlieb 4 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
112 Otto Beyer 5 Anthoni Kathenkamp 23 5 12 16 14 4 40 0 Hamburg Tyskland
113 Agent Broder Lysholm 6 Anthoni Kathenkamp 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
114 Claus Oldenborg 7 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
115 Skipper Anthoni Kathenkamp 8 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
116 Rådmann Friedlieb 68 Riwert J. Waag 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
21 Trondheim 1773 117 Hans Jepsen 9 Anthoni Kathenkamp 33 0 0 33 0 Hamburg Tyskland
118 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 14 10 3/4 25 0 0 9 5 5 1/4 10 0 0 65 0 Hamburg Tyskland
119 Madame Friedlieb & Søn 11 Anthoni Kathenkamp 70 0 0 70 0 Hamburg Tyskland
120 Hans Jepsen 32 Hans Giever 52 0 0 52 0 Hamburg Tyskland
121 Madame Friedlieb & Søn 60 Anthoni Kathenkamp 26 0 4 26 4 Hamburg Tyskland
122 Mathias Friis 61 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 8 0 0 11 0 0 39 0 Hamburg Tyskland
123 Henrik Meincke 62 Anthoni Kathenkamp 48 3 10 1/2 52 10 0 15 6 5 1/2 116 0 Hamburg Tyskland
124 Agentinne Lysholms & Co 63 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
125 Lorentz Wulf 64 Anthoni Kathenkamp 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
22 Trondheim 1774 126 Johan Henrik Mathiesen jr. 45 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
127 Agentinne Lysholms & Co 46 Anthoni Kathenkamp 1 0 10 2 5 0 25 19 6 29 5 0 Hamburg Tyskland
128 Johan Henrik Mathiesen jr. 49 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
129 Hans Jepsen 57 Mr. Mortensen 12 4 8 1 18 2 14 2 10 Hamburg Tyskland
130 Henrik Meincke 58 Mr. Mortensen 24 0 0 27 4 12 2 5 13 37 15 14 1 13 9 93 0 Hamburg Tyskland
131 Johan Henrik Mathiesen jr. 59 Mr. Mortensen 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
23 Trondheim 1775 132 Hans Knudtzon 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
133 Mathias Friis 27 Anthoni Kathenkamp 68 0 0 4 0 0 72 0 Hamburg Tyskland
134 Otto Beyer 28 Anthoni Kathenkamp 92 0 0 92 0 Hamburg Tyskland
135 Agentinne Lysholms & Co 29 Anthoni Kathenkamp 85 0 0 85 0 Hamburg Tyskland
136 Madame Friedlieb & Søn 47 Stephan Frideric Thode 385 14 14 385 14 14 Hamburg Tyskland
137 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hartwig Sundberg 5 6 10 5 6 10 Hamburg Tyskland
24 Trondheim 1776 138 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 30 0 7 7/12 2 15 6 2/3 6 0 0 1 0 1 3/4 39 16 0 Hamburg Tyskland
139 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
140 Mathias Friis 10 Diderich Brun 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
141 Otto Beyer 11 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Hamburg Tyskland
142 Madame Friedlieb & Søn 12 Anthoni Kathenkamp 2 7 1 1/2 7 12 14 1/2 10 0 Hamburg Tyskland
143 Mathias Friis 13 Anthoni Kathenkamp 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
144 Hans Jepsen 14 Anthoni Kathenkamp 9 4 7 9 4 7 Hamburg Tyskland
145 Agent Lars Pedersøn Lassen 15 Anthoni Kathenkamp 1 10 6 1 10 6 Hamburg Tyskland
146 Otto Beyer 16 Anthoni Kathenkamp 30 7 0 6 14 6 4 3 15 6 1 11 47 7 0 Hamburg Tyskland
147 Kongelig tiendekobber 49 Hartwig Sundberg 371 0 8 371 8 Hamburg Tyskland "ved mig" hetter det, altså tollskriv(…)
148 Madame Friedlieb & Søn 50 Hartwig Sundberg 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
149 Thomas & Chr. Jelstrup 51 Hartwig Sundberg 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
25 Trondheim 1777 150 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
151 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
152 Kanselliråd Eric Must 6 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
153 Nicolai Smidt 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
154 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
155 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
156 Herman Höe 7 Herman Hoe 13 3 8 13 3 8 Hamburg Tyskland
157 Madame Friedlieb & Søn 16 Stephan Frideric Thode 330 10 3 7/9 16 0 0 9 4 5 3 15 11 359 10 3 7/9 Hamburg Tyskland
26 Trondheim 1778 158 Kanselliråd Eric Must 3 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
159 Hans Jepsen 3 Anthoni Kathenkamp 11 0 0 3 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
160 Justisråd Friedlieb & Co 3 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
161 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anthoni Kathenkamp 3 17 5 16 2 11 20 0 Hamburg Tyskland
162 Herman Höe 3 Anthoni Kathenkamp 18 17 8 5/8 1 2 7 3/8 22 4 6 42 4 6 Hamburg Tyskland
163 Hans Jepsen 17 Anthoni Kathenkamp 14 2 12 3 0 8 17 3 4 Hamburg Tyskland
164 Thomas & Chr. Jelstrup 17 Anthoni Kathenkamp 12 8 5 1/2 12 8 5 1/2 Hamburg Tyskland
27 Trondheim 1779 165 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
166 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 21 12 0 21 12 0 Hamburg Tyskland
167 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 8 8 0 8 8 0 Hamburg Tyskland
168 Justisråd Friedlieb & Co 20 Nils Marstrand 299 15 15 299 15 15 Hamburg Tyskland
169 Agentinne Lysholms & Co 20 Nils Marstrand 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
170 Hans Jepsen 20 Nils Marstrand 10 1 0 10 1 0 Hamburg Tyskland
28 Trondheim 1780 171 Justisråd Friedlieb & Co 12 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
172 Kanselliråd Eric Must 12 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
173 Henrik Meincke 12 Anthoni Kathenkamp 5 8 12 4 11 4 10 0 Hamburg Tyskland
174 Peter Smith 12 Anthoni Kathenkamp 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
175 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 23 0 0 23 0 Hamburg Tyskland
176 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
177 Herman Höe 12 Anthoni Kathenkamp 13 6 10 9 7 8 3/4 0 15 9 23 9 11 3/4 Hamburg Tyskland
178 Agentinne Lysholms & Co 12 Anthoni Kathenkamp 44 0 0 44 0 Hamburg Tyskland
179 Justisråd Friedlieb & Co 14 Hans Hag. Luytkis 293 16 10 1/6 15 1 8 6 0 0 6 10 0 321 8 2 1/6 Hamburg Tyskland
29 Trondheim 1781 180 Christian Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
181 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 16 1 10 3/8 16 1 10 3/8 Hamburg Tyskland
182 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
183 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
184 Justisråd Friedlieb & Co 13 Just Brun 294 19 8 1 0 0 28 0 8 11 0 0 335 0 Hamburg Tyskland
185 Christian Jelstrup 20 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
186 Herman Höe 20 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
187 Hans Jepsen 21 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
188 Thomas & Chr. Jelstrup 22 Anthoni Kathenkamp 4 5 4 4 5 4 Hamburg Tyskland
30 Trondheim 1782 189 Ole Due 6 Anthoni Kathenkamp 2 16 8 2 16 8 Hamburg Tyskland
190 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 40 9 1 1/2 0 10 14 1/2 41 0 Hamburg Tyskland
191 Herman Höe 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
192 Justisråd Friedlieb & Co 6 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
193 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 7 10 0 7 10 0 Hamburg Tyskland
194 Ahlert Henr. Brandt 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
195 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
196 Justisråd Friedlieb & Co 17 Pavel Lycke 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
197 Hans Jepsen 17 Pavel Lycke 12 10 10 1/4 12 10 10 1/4 Hamburg Tyskland
198 Matz Nissen 17 Pavel Lycke 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
199 Peter Smith 17 Pavel Lycke 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
200 Mathias Friis 17 Pavel Lycke 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
31 Trondheim 1783 201 Cornelius Busch 6 Anthoni Kathenkamp 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
202 Peter Smith 5 Anthoni Kathenkamp 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
203 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 39 0 0 39 0 Hamburg Tyskland
204 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
205 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 11 8 6 5/8 11 8 6 5/8 Hamburg Tyskland
206 Justisråd Friedlieb & Co 6 Anthoni Kathenkamp 1 4 8 10 0 0 2 15 8 14 0 Hamburg Tyskland
32 Trondheim 1784 207 Justisråd Friedlieb & Co 5 Anthoni Kathenkamp 2 18 5 6 9 15 0 11 12 10 0 Hamburg Tyskland
208 Kammerråd Must 5 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
209 Peter Smith 5 Anthoni Kathenkamp 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
210 Henrik Meincke 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
211 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
212 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 25 18 8 9 1 8 35 0 Hamburg Tyskland
213 Skipper Anthoni Kathenkamp 5 Anthoni Kathenkamp 7 0 0 0 10 0 7 10 0 Hamburg Tyskland
214 Justisråd Friedlieb & Co 13 Peter Noedtler 14 12 3 5 7 13 20 0 Hamburg Tyskland
215 Cornelius Busch 13 Peter Noedtler 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
216 Kammerråd Must 20 Pavel Lycke 11 0 0 5 0 0 16 0 Hamburg Tyskland
217 Justisråd Friedlieb & Co 20 Pavel Lycke 60 0 0 4 0 0 64 0 Hamburg Tyskland
218 Thomas & Chr. Jelstrup 20 Pavel Lycke 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
219 Hans Jepsen 20 Pavel Lycke 2 11 3/8 2 11 3/8 Hamburg Tyskland
220 Skipper Anthoni Kathenkamp 20 Pavel Lycke 6 0 0 0 1 4 6 1 4 Hamburg Tyskland
221 Andreas Caspar Hammer 20 Pavel Lycke 1 0 0 1 0 Hamburg Tyskland
222 Agentinne Lysholms & Co 20 Pavel Lycke 13 19 0 10 0 0 6 1 0 30 0 Hamburg Tyskland
33 Trondheim 1785 223 Justisråd Friedlieb & Co 2 Rolf Greve 45 6 1 24 13 15 70 0 Hamburg Tyskland
224 Henrik Meincke 2 Rolf Greve 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
225 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
226 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
227 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Anthoni Kathenkamp 38 4 0 38 4 0 Hamburg Tyskland
228 Peter Smith 10 Anthoni Kathenkamp 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
229 Hans Jepsen 10 Anthoni Kathenkamp 38 7 8 38 7 8 Hamburg Tyskland
230 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
231 Henrik Meincke 10 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
232 Skipper Anthoni Kathenkamp 10 Anthoni Kathenkamp 0 7 9 7 9 Hamburg Tyskland
233 Thomas & Chr. Jelstrup 21 Chr. Lau 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
34 Trondheim 1787 234 Herman Höe 2 Rolf Greve 1 11 7 1/4 10 8 8 3/4 18 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
235 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 14 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
236 Kanselliråd Eric Must 4 Hans Brun 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
237 Christian Jelstrup 4 Hans Brun 38 5 0 38 5 0 Hamburg Tyskland
238 Andreas Caspar Hammer 4 Hans Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
239 Agentinne Lysholms & Co 4 Hans Brun 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
240 Agentinne Lysholms & Co 15 Lytge Wech 27 0 0 17 0 0 44 0 Hamburg Tyskland
241 Justisråd Friedlieb & Co 15 Lytge Wech 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
35 Trondheim 1788 242 Herman Höe 3 Hans Brun 7 18 13 7 18 13 Hamburg Tyskland
36 Trondheim 1789 243 Cornelius Busch 10 Hans Brun 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
244 Justisråd Friedlieb & Co 10 Hans Brun 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
245 Christian Jelstrup 10 Hans Brun 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
246 Nicolai Smidt 10 Hans Brun 20 3 2 20 3 2 Hamburg Tyskland
247 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Brun 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
248 Agentinne Lysholms & Co 10 Hans Brun 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
249 Christian Oeding 25 J. Brodersen 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
250 Hans Jens. Sommer 25 J. Brodersen 14 4 14 0 15 2 15 0 Hamburg Tyskland
251 Agentinne Lysholms & Co 25 J. Brodersen 42 18 14 73 5 14 116 4 12 Hamburg Tyskland
37 Trondheim 1790 252 Justisråd Friedlieb & Co 1 Peter Noedtler 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
253 Christian Oeding 1 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
254 Hans Jepsen 1 Peter Noedtler 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
255 Christian Jelstrup 6 Hans Brun 38 0 0 18 0 0 56 0 Hamburg Tyskland
256 A. P. Ethoff 6 Hans Brun 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
257 Agentinne Lysholms & Co 6 Hans Brun 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
258 Justisråd Friedlieb & Co 16 Peter Noedtler 31 1 0 13 4 0 44 5 0 Hamburg Tyskland
259 Herman Höe 16 Peter Noedtler 4 15 0 10 0 0 14 15 0 Hamburg Tyskland
260 Christian Oeding 16 Peter Noedtler 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
261 Hans P. Knudtzon 16 Peter Noedtler 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
262 Paul Bahnsen 16 Peter Noedtler 5 15 0 5 15 0 Hamburg Tyskland
263 Agentinne Lysholms & Co 16 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
38 Trondheim 1791 264 Cornelius Busch 2 Peter Noedtler 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
265 Christian Oeding 2 Peter Noedtler 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
266 Viseborgermester Knudtzon & Braack 2 Peter Noedtler 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
267 Christian Jelstrup 3 Hans Brun 13 0 0 9 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
268 Christian Oeding 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
269 Christian And. Lorck 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
270 Herman Höe 12 M. Augustini 22 13 9 1/2 16 17 1/2 39 10 10 Hamburg Tyskland
271 Hans Jens. Sommer 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
272 Viseborgermester Knudtzon & Braack 12 M. Augustini 26 19 14 3 0 2 30 0 Hamburg Tyskland
273 Christian Jelstrup 16 M. G. Thiesen 25 6 8 8 10 0 33 16 8 Hamburg Tyskland
274 Justisråd Friedlieb & Co 18 C. F. Møllerup 7 2 10 1/4 1 18 1 3 6 2 1/4 12 13 2 1/2 25 0 Hamburg Tyskland
275 Hans P. Knudtzon 18 C. F. Møllerup 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
276 Hans Jepsen 18 C. F. Møllerup 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
277 Herman Höe 18 C. F. Møllerup 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
278 Viseborgermester Knudtzon & Braack 18 C. F. Møllerup 62 15 7 5/9 62 15 7 5/9 Hamburg Tyskland
279 Christian Oeding 18 C. F. Møllerup 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
280 Christian And. Lorck 18 C. F. Møllerup 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
281 Viseborgermester Knudtzon & Braack 20 P. Bojesen Smith 9 19 7 3 0 12 13 3 Hamburg Tyskland
39 Trondheim 1792 282 Justisråd Friedlieb & Co 3 From 2 8 12 2 5 6 5 5 14 10 0 Hamburg Tyskland
283 Christian Oeding 3 From 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
284 Thomas & Chr. Jelstrup 3 From 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
285 Viseborgermester Knudtzon & Braack 3 From 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
286 Christian Jelstrup 3 From 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
287 Skipper From 3 From 0 5 0 5 0 Hamburg Tyskland
288 Madame Kathenkamp 8 Thuesen 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
289 Justisråd Friedlieb & Co 13 Løcke 24 0 0 24 0 Hamburg Tyskland
290 Viseborgermester Knudtzon & Braack 14 Løcke 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
291 Christian And. Lorck 14 Løcke 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
292 Christian Jelstrup 17 Moldrup 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
293 Hans Jens. Sommer 17 Moldrup 2 5 12 2 5 12 Hamburg Tyskland
294 Viseborgermester Knudtzon & Braack 17 Moldrup 21 0 0 21 0 Hamburg Tyskland
295 Justisråd Friedlieb & Co 18 Brodersen 7 9 4 12 10 12 20 0 Hamburg Tyskland
296 Christian And. Lorck 18 Brodersen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
297 Viseborgermester Knudtzon & Braack 18 Brodersen 8 0 0 2 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
298 Christian Oeding 19 Thuesen 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
299 H. Meincke 19 Thuesen 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
40 Trondheim 1793 300 H. Meincke 2 P. Hyld 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
301 Justisråd Friedlieb & Co 2 P. Hyld 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
302 Andreas Caspar Hammer 3 Hans Brun 6 14 10 2 5 8 9 2 Hamburg Tyskland
303 Claus Schmidt 3 Hans Brun 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
304 Christian Jelstrup 3 Hans Brun 13 10 0 10 0 0 23 10 0 Hamburg Tyskland
305 Hans Jens. Sommer 9 Andreas Knudsen Thode 1 1 0 1 1 0 Hamburg Tyskland
306 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 Andreas Knudsen Thode 36 11 4 1/4 9 15 4 13/16 7 5 7 14 8 0 68 1/16 Hamburg Tyskland
307 Christian Jelstrup 16 M. G. Thiesen 4 17 0 4 17 0 Hamburg Tyskland
308 Christian Oeding 16 M. G. Thiesen 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
309 Kammerråd Meincke 16 M. G. Thiesen 0 17 5 1 2 11 2 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.