Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Niels Schierwing

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1754 1 Rådmann Hans Hornemann 26 Niels Schierwing 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 27 Niels Schierwing 126 13 8 59 0 0 0 6 2 21 9 10 207 9 4 Amsterdam Nederland
3 Madame Bonsach 29 Niels Schierwing 0 15 13 15/16 15 13 15/16 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 4 Helmer Meincke 22 Niels Schierwing 92 12 11 3 19 8 96 12 3 Hamburg Tyskland
5 Rådmann Hans Hornemann 23 Niels Schierwing 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
6 Claus Lundbeck 24 Niels Schierwing 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
7 Andreas Røst 25 Niels Schierwing 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
8 Henrik Lysholm 26 Niels Schierwing 28 6 2 12 1 1 1 10 10 41 17 13 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.