Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Madame Bonsach

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Madame Bonsach 13 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Madame Bonsach 16 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
4 Trondheim 1754 4 Madame Bonsach 22 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
5 Madame Bonsach 29 Niels Schierwing 0 15 13 15/16 15 13 15/16 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 6 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
6 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 7 Madame Bonsach 7 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland
7 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 8 Madame Bonsach 17 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.