Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Irland

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Madame Bonsach 13 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
2 Kanselliråd Angell 14 Abraham Mosling 0 18 12 18 12 Dublin Irland
3 Borgermester Hans Hagerup 38 Henry Gilliath 2 0 0 2 0 Dublin Irland Plattkobber
4 Rådmann Hans Hornemann 41 Jens Mørck 3 0 0 3 0 Dublin Irland
5 Rådmann Hans Hornemann 46 Peter Diedrichsen 6 14 3 6 14 3 Dublin Irland [løpenr 45 mangler]
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 6 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
7 Skipper Mathias Schive 23 Jens Mørck 1 5 13 1/2 1 5 13 1/2 Dublin Irland [løpenummer 22 mangler]
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 8 Madame Bonsach 16 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
9 Rådmann Frantz Hammer 17 Mathias Schive 1 4 6 1 4 6 Dublin Irland
4 Trondheim 1754 10 Madame Bonsach 22 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
11 Skipper Anders Benjaminsen Blom 31 Anders Benjaminsen Blom 1 0 0 1 0 Dublin Irland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 12 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
13 Skipper Abraham Mosling 31 Abraham Mosling 1 8 1 1 8 1 Dublin Irland
14 Rådmann Hans Hornemann 53 Hans Strøm 2 6 0 2 6 0 Dublin Irland
15 Rådmann Hans Hornemann 54 Hans Strøm 2 5 0 2 5 0 Dublin Irland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 16 Rådmann Hans Hornemann 11 Lars Kruse 0 18 11 18 11 Dublin Irland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 17 Madame Bonsach 7 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland
18 Rådmann Hans Hornemann 20 Knud Thode 4 3 0 4 3 0 Dublin Irland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 19 Madame Bonsach 17 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 20 Rådmann Hans Hornemann 27 Lars Kruse 2 0 6 2 6 Dublin Irland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 21 Rådmann Hans Hornemann 22 Christen Messler 2 4 0 2 4 0 Dublin Irland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 22 Rådmann Hans Hornemann 16 Rolf Christopher Didrichsen 2 17 8 2 17 8 Dublin Irland
12 Trondheim 1772 23 Peder & Martinus Hørlock 37 Will Bengeley 0 10 0 10 0 Dublin Irland
13 Trondheim 1773 24 Peder Martinus Hørlock 49 Danel Moor 4 15 2 4 15 2 Irland Irland
14 Trondheim 1774 25 Peder & Martinus Hørlock 31 William Broderick 5 0 0 5 0 Dublin Irland
26 Thomas & Chr. Jelstrup 44 Rolf Greve 1 7 10 1 7 10 Dublin Irland
15 Trondheim 1777 27 Mogens Tronwig 14 Thomas Montgomery 16 14 8 1/2 16 14 8 1/2 Irland Irland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.