Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1759

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar Toldfrie bleven udført nr 19 til Bergen 0 - 5 - 3 gammel kaaber-brum."

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Rådmann Hans Hornemann 1 Nathaniel Angell 60 0 0 20 0 0 5 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 74 3 14 74 3 14 Amsterdam Nederland
3 Carsten Angell 3 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Andreas Cramer 4 Christen Svenssøn Lind 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
5 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
6 Kanselliråd Eric Must 6 Christen Svenssøn Lind 8 2 7 1 16 3 1/14 2 9 12 12 8 6 1/14 Amsterdam Nederland
7 Anthon Thørig 7 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
8 Carsten Schiødt 8 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 7 15 1/2 67 15 1/2 Amsterdam Nederland
9 Rådmann Hans Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
10 Otto Beyer 10 Christen Svenssøn Lind 309 9 11 23 15 14 17 8 1/6 13 11 6 364 4 15 1/6 Amsterdam Nederland
11 Helmer Meincke 11 Giert Hoe 318 0 0 30 1 14 348 1 14 Amsterdam Nederland
12 Henrik Lysholm 12 Giert Hoe 98 0 0 6 9 3 1/12 104 9 3 1/12 Amsterdam Nederland
13 Rådmann Hans Hornemann 13 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
14 Ernst Lor. Wensell 14 Giert Hoe 10 7 1 13/20 10 7 1 13/20 Amsterdam Nederland
15 Helmer Meincke 15 Paul Greve 37 0 0 51 18 2 15 10 0 15 16 0 120 4 2 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 42 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
17 Thomas Angell 17 Paul Greve 340 14 12 7 9 1 3/7 18 5 10 366 9 7 3/7 Amsterdam Nederland
18 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 3 12 4 3 12 4 Bergen Norge
19 Otto Beyer 19 Anders Wefsen 3 14 6 3 14 6 Bergen Norge
20 Kammerråd Meincke 20 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
21 Kammerråd Meincke 21 Nathaniel Angell 62 0 0 80 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
22 Rådmann Hans Hornemann 22 Nathaniel Angell 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
23 Anthon Thørig 23 Nathaniel Angell 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
24 Kammerråd Meincke 24 Lars Barsen 3 16 10 3 16 10 Molde Norge
25 Kammerråd Meincke 25 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Flensburg Danmark
26 Andreas Chr. Friedlieb 26 Eyte Pieters 15 13 6 19/37 6 0 0 2 11 10 6 18 12 31 3 12 19/37 Amsterdam Nederland
27 Rådmann Hans Hornemann 27 Lars Kruse 2 0 6 2 6 Dublin Irland
28 Kanselliråd Angell 28 Christen Svenssøn Lind 9 8 13 7/16 8 5 4 6/7 17 14 2 33/112 Amsterdam Nederland
29 Andreas Cramer 29 Christen Svenssøn Lind 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
30 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 0 36 15 14 13 4 2 110 0 Amsterdam Nederland
31 Rådmann Hans Hornemann 31 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
32 Kanselliråd Eric Must 32 Hans Pens 20 15 1 6 16 2 16 13 4 44 4 7 Amsterdam Nederland
33 Kammerråd Meincke 33 Hans Pens 45 7 4 16 6 11 61 13 15 Amsterdam Nederland
34 Rådmann Hans Hornemann 34 Paul Greve 18 5 5 18 5 5 Amsterdam Nederland
35 Kammerråd Meincke 35 Paul Greve 14 10 0 20 0 0 25 0 0 59 10 0 Amsterdam Nederland
36 Thomas Angell 36 Paul Greve 201 4 12 9 1 8 210 6 4 Amsterdam Nederland
37 Rådmann Hans Hornemann 37 Daniel Ridder Bernhoff 8 11 2 8 0 0 16 11 2 Amsterdam Nederland
38 Otto Beyer 38 Daniel Ridder Bernhoff 81 15 8 30 8 12 13 8 12 5 0 0 130 13 0 Amsterdam Nederland
39 Ernst Lor. Wensell 39 Daniel Ridder Bernhoff 4 1 14 4/5 4 1 14 4/5 Amsterdam Nederland
40 Krigsråd Rogert 40 Ole Rasmussen 100 0 0 100 0 København Danmark
Transkribert sum* 1954 14 8 1/52 438 2 1 5/14 190 14 3 1/5 162 0 12
Nåtidens sum** 1954 14 7 563/592 438 2 1 5/14 190 14 3 1/5 172 12 2755 11 8 10529/20720

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.