Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingslister

Nr. Sted År Total Kilder Notat
1 Trondheim 1751 2956 1 1 Originalkilde "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…)
2 Trondheim 1752 2791 8 6 Originalkilde "Herforuden er og vide No 22 udført k(…)
3 Trondheim 1753 2683 17 4 Originalkilde "Herforunden er og udført: vide no 25(…)
4 Trondheim 1754 2342 9 2 Originalkilde
5 Trondheim 1755 2947 9 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar udført (…)
6 Trondheim 1756 2744 4 16 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar bliven (…)
7 Trondheim 1757 2768 12 8 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar bleven (…)
8 Trondheim 1758 3094 15 11 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar bleven (…)
9 Trondheim 1759 2755 11 9 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…)
10 Trondheim 1760 2511 7 11 Originalkilde "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…)
11 Trondheim 1761 2776 6 6 Originalkilde "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…)
12 Trondheim 1762 2509 16 7 Originalkilde "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…)
13 Trondheim 1763 3988 2 12 Originalkilde "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…)
14 Trondheim 1764 2658 19 8 Originalkilde
15 Trondheim 1765 3140 11 13 Originalkilde
16 Trondheim 1766 2948 7 1 Originalkilde
17 Trondheim 1767 3901 9 Originalkilde
18 Trondheim 1768 3641 13 2 Originalkilde
19 Trondheim 1769 4803 19 15 Originalkilde
20 Trondheim 1770 4112 3 4 Originalkilde
21 Trondheim 1771 3800 16 8 Originalkilde
22 Trondheim 1772 4668 5 6 Originalkilde
23 Trondheim 1773 4637 4 15 Originalkilde
24 Trondheim 1774 4170 15 12 Originalkilde
25 Trondheim 1775 4329 3 2 Originalkilde
26 Trondheim 1776 4571 16 8 Originalkilde
27 Trondheim 1777 4063 2 13 Originalkilde
28 Trondheim 1778 4171 3 9 Originalkilde
29 Trondheim 1779 3980 14 11 Originalkilde
30 Trondheim 1780 3639 11 15 Originalkilde
31 Trondheim 1781 3849 10 4 Originalkilde
32 Trondheim 1782 3270 2 3 Originalkilde
33 Trondheim 1783 5509 13 6 Originalkilde
34 Trondheim 1784 3979 18 10 Originalkilde
35 Trondheim 1785 4783 12 6 Originalkilde
36 Trondheim 1786 5191 7 7 Originalkilde
37 Trondheim 1787 4522 2 3 Originalkilde
38 Trondheim 1788 4350 18 10 Originalkilde
39 Trondheim 1789 3704 11 3 Originalkilde
40 Trondheim 1790 3945 13 8 Originalkilde
41 Trondheim 1791 3232 1 5 Originalkilde
42 Trondheim 1792 3038 2 11 Originalkilde
43 Trondheim 1793 2865 17 11 Originalkilde