Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1782

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Herman Höe 1 Rolf Møller 39 16 6 10 3 10 11 14 7 61 14 7 Amsterdam Nederland
2 Agentinne Lysholms & Co 2 H. Zachau 50 0 0 50 0 København Danmark
3 Justisråd Friedlieb & Co 3 Just Brun 30 0 0 30 0 København Danmark
4 Justisråd Friedlieb & Co 4 Benjamin Blom 7 2 6 11 17 6 18 19 12 Amsterdam Nederland
5 Kanselliråd Eric Must 4 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
6 Hans Jepsen 4 Benjamin Blom 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
7 Mathias Friis 4 Benjamin Blom 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
8 Ahlert Henr. Brandt 4 Benjamin Blom 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
9 Lorentz Wulf 4 Benjamin Blom 20 0 0 7 0 0 4 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
10 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Benjamin Blom 16 0 0 7 18 0 68 15 12 7 6 4 100 0 Amsterdam Nederland
11 Christian Jelstrup 4 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
12 Thomas & Chr. Jelstrup 4 Benjamin Blom 12 1 12 12 1 12 Amsterdam Nederland
13 Ellatz Nissen 5 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
14 Ahlert Henr. Brandt 5 Diderich Brun 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
15 Kanselliråd Eric Must 5 Diderich Brun 6 0 10 11 6 14 2 12 8 20 0 Amsterdam Nederland
16 Niese & Thomsen 5 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
17 Peter Smith 5 Diderich Brun 32 0 0 26 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
18 Nicolai Smidt 5 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
19 Justisråd Friedlieb & Co 5 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
20 Christian Jelstrup 5 Diderich Brun 86 8 8 13 11 8 100 0 Amsterdam Nederland
21 Herman Höe 5 Diderich Brun 14 0 0 10 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
22 Agentinne Lysholms & Co 5 Diderich Brun 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
23 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
24 Ole Due 6 Anthoni Kathenkamp 2 16 8 2 16 8 Hamburg Tyskland
25 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 40 9 1 1/2 0 10 14 1/2 41 0 Hamburg Tyskland
26 Herman Höe 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
27 Justisråd Friedlieb & Co 6 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
28 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 7 10 0 7 10 0 Hamburg Tyskland
29 Ahlert Henr. Brandt 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
30 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
31 Hans Dick 7 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
32 Justisråd Friedlieb & Co 7 Peter Albert Dreyer 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
33 Peter Falck 7 Peter Albert Dreyer 9 15 13 9 15 13 Amsterdam Nederland
34 Agentinne Lysholms & Co 7 Peter Albert Dreyer 361 18 12 12 7 13 14 0 3 1 13 4 390 0 Amsterdam Nederland
35 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
36 Agentinne Lysholms & Co 8 Nils Marstrand 137 8 14 3/4 36 18 12 1/4 8 0 9 17 11 12 200 0 København Danmark
37 Christian Jelstrup 9 Jens Uldr. Beier 3 0 0 3 0 Bergen Norge
38 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Ole Tollevsen 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
39 Mathias Friis 10 Ole Tollevsen 2 10 0 2 10 0 Bergen Norge
40 Mathias Friis 11 Ole Tollevsen 20 0 0 20 0 Bergen Norge
41 Carl Falk 12 Hans Povel Bierck 3 8 13 1/2 3 8 13 1/2 Bergen Norge
42 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 1 0 0 1 0 Bergen Norge
43 Agentinne Lysholms & Co 13 Ove Paul Floor 50 0 0 50 0 København Danmark
44 Justisråd Friedlieb & Co 14 Brynold Sommer 3 0 8 3 8 Bergen Norge
45 Herman Höe 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
46 Peder Aallin 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
47 Andreas Caspar Hammer 15 Ole Tollevsen 0 3 12 3 12 Bergen Norge
48 Thomas & Chr. Jelstrup 15 Ole Tollevsen 2 2 3 2 2 3 Bergen Norge
49 Justisråd Friedlieb & Co 16 Peder Schaarup 250 16 4 24 3 12 275 0 Amsterdam Nederland
50 Justisråd Friedlieb & Co 17 Pavel Lycke 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
51 Hans Jepsen 17 Pavel Lycke 12 10 10 1/4 12 10 10 1/4 Hamburg Tyskland
52 Matz Nissen 17 Pavel Lycke 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
53 Peter Smith 17 Pavel Lycke 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
54 Mathias Friis 17 Pavel Lycke 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
55 Madame Aletta sal. Otto Beyer 18 Benjamin Blom 16 0 0 34 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
56 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Benjamin Blom 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
57 Ole Due 18 Benjamin Blom 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
58 Justisråd Friedlieb & Co 18 Benjamin Blom 76 7 12 1/2 16 10 0 4 0 0 4 14 4 24 19 2 1/2 126 11 3 Amsterdam Nederland
59 Ahlert Henr. Brandt 18 Benjamin Blom 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
60 Hans Jepsen 18 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
61 Lorentz Wulf 18 Benjamin Blom 10 0 0 2 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
62 Herman Höe 18 Benjamin Blom 17 0 0 12 0 0 4 13 2 33 13 2 Amsterdam Nederland
63 Agentinne Lysholms & Co 18 Benjamin Blom 80 15 0 80 15 0 Amsterdam Nederland
64 Agentinne Lysholms & Co 19 John A. Woxholdt 96 0 0 96 0 København Danmark
65 Justisråd Friedlieb & Co 20 Just Brun 187 9 5 1/8 101 6 14 175 5 4 3/8 60 5 10 25 12 14 549 19 15 1/2 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 2241 7 13 5/8 202 8 5 1/4 453 2 3/8 134 0 4 1/2 239 3 11 1/2
Nåtidens sum** 2241 7 13 5/8 202 8 5 1/4 453 2 3/8 134 4 1/2 239 3 11 1/2 3270 2 3 1/4

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.