Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Norge

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Kammerråd Hammond 31 Jon Sæter 0 7 8 7 8 Bragenes (Drammen) Norge
2 Rådmann Hans Hornemann 34 Jacob Jacobsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
3 Anders Skram 35 Christen Knudsen 1 18 7 2 0 2 3 18 9 Bergen Norge
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 4 Anders Skram 33 Marcus Angell 1 0 2 1/2 1 2 1/2 Bergen Norge
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 5 Anders Skram 25 Marcus Angell 2 8 10 2 8 10 Bergen Norge
6 Anders Skram 28 Sivert Jansen 0 13 2 13 2 Bergen Norge [Løpenr. 26 og 27 utelatt]
7 Claus Lundbeck 32 Hans Bleecke 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
4 Trondheim 1754 8 Anders Skram 24 Peder Larsen Due 4 4 12 4 4 12 Bergen Norge [løpenr 23 utelatt]
9 Rådmann Hans Hornemann 25 Peder Larsen Due 6 0 0 6 0 Bergen Norge
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 10 Wilhelm Fyhn 27 Henrik Due 8 10 0 8 10 0 Bergen Norge
11 Anders Skram 28 Anders Wefsen 2 7 11 1 10 11 3 18 6 Bergen Norge
12 Carsten Angell 29 Anders Wefsen 0 15 9 1 14 7 2 10 0 Bergen Norge
13 Rådmann Hans Hornemann 30 Peder Larsen Due 10 0 0 10 0 Bergen Norge
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 14 Rådmann Hans Hornemann 20 Peder Larsen Due 7 0 0 7 0 Bergen Norge
15 Anders Skram 21 Anders Wefsen 3 2 15 3 2 15 Bergen Norge
16 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 1/2 1 1/2 Bergen Norge
17 Anders Skram 25 Ole Sommersen 2 0 4 2 4 Bergen Norge
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 18 Helmer Meincke 21 Henrik Due 15 1 6 15 1 6 Bergen Norge
19 Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel 22 Anders Wefsen 6 15 13 1 0 0 7 15 13 Bergen Norge
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 20 Rådmann Hans Hornemann 18 Jochum Andersen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
21 Anders Skram 19 Anders Wefsen 4 0 5 4 5 Bergen Norge
22 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 13 1 1 13 1 Bergen Norge
23 Wilhelm Fyhn 23 Jonas Pedersen Lange 4 0 0 4 0 Christiania Norge
24 Rådmann Hans Hornemann 25 Henrik Jonsen Bye 3 17 13 1/2 3 17 13 1/2 Molde Norge
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 25 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 3 12 4 3 12 4 Bergen Norge
26 Otto Beyer 19 Anders Wefsen 3 14 6 3 14 6 Bergen Norge
27 Kammerråd Meincke 24 Lars Barsen 3 16 10 3 16 10 Molde Norge
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 28 Kammerråd Meincke 1 Anders Baadsmand 3 11 4 3 11 4 Molde Norge
29 Wilhelm Fyhn 17 Henrik Due 9 0 0 9 0 Bergen Norge
30 Kammerråd Meincke 18 Anders Wefsen 5 13 15 5 13 15 Bergen Norge
31 Kammerråd Meincke 20 Jens Lossius 2 0 0 2 0 Molde Norge
32 Carsten Angell 21 Anders Wefsen 3 5 0 3 5 0 Bergen Norge
33 Kammerråd Meincke 27 Lars Baarsen 1 0 0 1 0 Molde Norge
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 34 Kammerråd Meincke 17 Michel Wang 3 15 0 3 15 0 Molde Norge
35 Kammerråd Meincke 26 Anders Wefsen 7 8 4 7 8 4 Bergen Norge
36 Kammerråd Meincke 27 Henrik Due 5 19 13 5 19 13 Bergen Norge
37 Otto Beyer 28 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
38 Bernard Archdall 54 Niels Kiellerup 1 13 7 1 13 7 Kristiansund Norge
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 39 Morten Christian Angell 1 Hans Pedersen 3 6 12 3 6 12 Kristiansund Norge
40 Otto Beyer 20 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
41 Rådmann Hans Hornemann Anders Wefsen 4 15 0 4 15 0 Bergen Norge [uten løpenummer]
42 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 11 5 14 11 5 14 Bergen Norge
43 Anders Skram 22 Anders Wefsen 2 14 7 2 14 7 Bergen Norge
44 Bernard Archdall 25 Hans Jacobsen 30 0 0 20 0 0 50 0 Kristiansund Norge
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 45 Anders Skram 22 Anders Wefsen 10 4 14 10 4 14 Bergen Norge
46 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
47 Kammerråd Meincke 24 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
48 Rådmann Hans Hornemann 25 Jacob Jacobsen 12 6 14 2 13 2 15 0 Bergen Norge
49 Skipper Knud Koudahl 30 Knud Koudahl 3 0 0 3 0 Arendal Norge
14 Trondheim 1764 50 Kanselliråd Angell 21 Anders Wefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke og Otto Beyer]
51 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Kanselliråd Angell og Otto Beyer]
52 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 5 0 0 5 0 Bergen Norge [Med Kanselliråd Angell og Kammerråd (…)
53 Bernard Archdall 22 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Arendal Norge
54 Carsten Carst. Feldsted 23 Anders Wefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
55 Kanselliråd Lysholm 26 Knud Koudahl 0 7 5 7 5 Arendal Norge
15 Trondheim 1765 56 Rådmann Archdal 19 Tøge Didrichsen 0 18 12 18 12 Kristiansund Norge
57 Kanselliråd Angell 22 Henrik Due 8 6 12 8 6 12 Bergen Norge
58 Mathias Friis 23 Anders Wefsen 4 2 6 4 2 6 Bergen Norge [Med Otto beyer og Kammerråd Meincke]
59 Otto Beyer 23 Anders Wefsen 3 9 6 3 9 6 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Kammerråd Meincke]
60 Kammerråd Meincke 23 Anders Wefsen 9 0 0 9 0 Bergen Norge [Med Mathias Friis og Otto Beyer]
61 Mathias Friis 24 Anders Wefsen 0 15 0 15 0 Bergen Norge
62 Kammerråd Meincke 31 Halvor Eriksen 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
16 Trondheim 1766 63 Anders Huus 1 Tøge Didrichsen 1 14 0 1 14 0 Kristiansund Norge
64 Kammerråd Meincke 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
65 Otto Beyer 21 Anders Wefsen 1 16 11 1 16 11 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke]
66 Kammerråd Meincke 21 Anders Wefsen 10 0 0 10 0 Bergen Norge [med Otto Beyer]
67 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
17 Trondheim 1767 68 Carsten Angell 25 Anders Tollefsen 2 4 6 2 4 6 Bergen Norge
69 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 6 0 0 6 0 Bergen Norge
70 Otto Beyer 27 Halvor Halvorsen 3 0 0 3 0 Molde Norge
71 Erich Mesler 34 Niels Nielsen 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
18 Trondheim 1768 72 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
73 Carsten Angell 28 Anders Tollefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge
19 Trondheim 1769 74 Carsten Carst. Feldsted 1 Hans Pens 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
75 Kammerråd Meincke 46 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
20 Trondheim 1770 76 Carl Falk 40 Anders Tollefsen 1 9 10 1 9 10 Bergen Norge
21 Trondheim 1771 77 Ernst Lor. Wensell 23 Jon And. Wefsen 0 12 14 12 14 Bergen Norge
22 Trondheim 1772 78 Ernst Lor. Wensell 36 Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
79 Carl Falk Jon And. Wefsen 2 5 0 2 5 0 Bergen Norge
23 Trondheim 1773 80 Peter Falck 22 Hans Strand 1 0 0 1 0 Bergen Norge
81 Thomas & Chr. Jelstrup 40 Henrik Due 0 3 12 1/2 3 12 1/2 Bergen Norge
82 Ernst Lor. Wensell 46 Jon And. Wefsen 2 14 6 1/2 2 14 6 1/2 Bergen Norge
83 Carl Falk Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
24 Trondheim 1774 84 Thomas & Chr. Jelstrup 24 Niels Windsnes 0 10 1 10 1 Bergen Norge
25 Trondheim 1777 85 Peter Falck 9 Peder Haftorsen Stuberg 1 0 0 1 0 Bergen Norge
86 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 3 0 0 3 0 Bergen Norge
26 Trondheim 1778 87 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 1 17 8 1 17 8 Bergen Norge
88 Agentinne Lysholms & Co 11 Peter Andreas Due 5 0 0 5 0 Bergen Norge
27 Trondheim 1779 89 Carl Falk 10 Peder Jansen Nøtland 1 10 0 1 10 0 Bergen Norge
28 Trondheim 1780 90 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Hans Paulssøn Bierck 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
91 Justisråd Friedlieb & Co 8 Peder Haftorsen Stuberg 3 0 0 3 0 Bergen Norge
29 Trondheim 1781 92 Mathias Friis 8 Ole Tollevsen 0 15 10 15 10 Bergen Norge
93 Herman Höe 14 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
94 Carl Falk 14 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
95 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Hans Paulssøn Bierck 4 17 9 4 17 9 Bergen Norge
96 Peder Aallin 15 Ole Tollevsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
97 Herman Höe 17 N. Schielderup 3 0 0 3 0 Bergen Norge
98 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Ole Ellevsen 2 18 1 2 18 1 Bergen Norge
99 Agentinne Lysholms & Co 18 Ole Ellevsen 1 10 7 1 10 7 Bergen Norge
30 Trondheim 1782 100 Christian Jelstrup 9 Jens Uldr. Beier 3 0 0 3 0 Bergen Norge
101 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Ole Tollevsen 5 8 12 5 8 12 Bergen Norge
102 Mathias Friis 10 Ole Tollevsen 2 10 0 2 10 0 Bergen Norge
103 Mathias Friis 11 Ole Tollevsen 20 0 0 20 0 Bergen Norge
104 Carl Falk 12 Hans Povel Bierck 3 8 13 1/2 3 8 13 1/2 Bergen Norge
105 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 1 0 0 1 0 Bergen Norge
106 Justisråd Friedlieb & Co 14 Brynold Sommer 3 0 8 3 8 Bergen Norge
107 Herman Höe 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
108 Peder Aallin 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
109 Andreas Caspar Hammer 15 Ole Tollevsen 0 3 12 3 12 Bergen Norge
110 Thomas & Chr. Jelstrup 15 Ole Tollevsen 2 2 3 2 2 3 Bergen Norge
31 Trondheim 1783 111 Justisråd Friedlieb & Co 10 Ole Hansen 5 0 0 5 0 Bergen Norge
112 Peter Falck 10 Ole Hansen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
113 Henrik Meincke 10 Ole Hansen 5 0 0 5 0 Bergen Norge
114 Christian Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 1 13 13 1/2 1 13 13 1/2 Bergen Norge
115 Carl Falk 11 Hans Povel Bierck 4 0 0 4 0 Bergen Norge
116 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 7 19 7 7 19 7 Bergen Norge
117 Hans Jepsen 14 Jes Jensen Povelsen 0 5 0 5 0 Bergen Norge
118 Peder Aallin 16 Clemet Andersen 2 2 4 1/2 2 2 4 1/2 Bergen Norge
32 Trondheim 1784 119 Justisråd Friedlieb & Co 6 Claus Hencken 4 0 0 4 0 Bergen Norge
120 Henrik Meincke 6 Claus Hencken 4 3 15 4 3 15 Bergen Norge
121 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 7 0 13 3/4 7 13 3/4 Bergen Norge
122 Agentinne Lysholms & Co 11 Hans Paulssøn Bierck 4 18 0 4 18 0 Bergen Norge
123 Christian Jelstrup 11 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
124 Justisråd Friedlieb & Co 14 Arnt Heide 0 17 10 17 10 Bergen Norge
33 Trondheim 1785 125 Peder Stallin 11 Nils Øren 1 18 2 1/2 1 18 2 1/2 Bergen Norge
126 Henrik Meincke 11 Nils Øren 7 12 14 7 12 14 Bergen Norge
127 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 6 19 10 6 19 10 Bergen Norge
128 Christian Jelstrup 12 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
129 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Peter Andreas Due 2 18 12 2 18 12 Bergen Norge
34 Trondheim 1786 130 Henrik Meincke 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
131 Agentinne Lysholms & Co 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 3 1/2 2 3 1/2 Bergen Norge
132 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Paulssøn Bierck 14 18 15 14 18 15 Bergen Norge
35 Trondheim 1787 133 Justisråd Friedlieb & Co 6 Bjørn Randa 2 10 0 2 10 0 Kristiansand Norge
134 Christian Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 1 13 14 1 13 14 Bergen Norge
135 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
136 Justisråd Friedlieb & Co 9 Hans Paulssøn Bierck 4 0 0 4 0 Christiania Norge
36 Trondheim 1788 137 Agentinne Lysholms & Co 2 Dohndorff 8 0 0 8 0 Bergen Norge
138 Nils Fr. Bing 4 D. Schmidt 7 0 0 7 0 Bergen Norge
139 Svend Stuberg 10 D. Schmidt 1 0 0 1 0 Bergen Norge
140 Carl Falk 11 Hans Povel Bierck 0 17 10 7/8 0 0 1 1/8 17 12 Bergen Norge
141 Thomas Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 9 7 6 1/2 9 7 6 1/2 Bergen Norge
142 Justisråd Friedlieb & Co 12 Hans Povel Bierck 0 11 1 11 1 Kristiansand Norge
37 Trondheim 1789 143 Henrik Meincke 12 Hans Povel Bierck 2 0 2 2 2 Bergen Norge
144 Thomas & Chr. Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 6 15 3 1/2 6 15 3 1/2 Bergen Norge
145 Ole Due 12 Hans Povel Bierck 0 15 0 15 0 Bergen Norge
146 Christian Jelstrup 12 Hans Povel Bierck 1 13 13 1 13 13 Bergen Norge
147 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Povel Bierck 7 13 7 7 13 7 Bergen Norge
148 Justisråd Friedlieb & Co 16 P. C. Ytterdahl 2 0 4 2 4 Bergen Norge
38 Trondheim 1790 149 Agentinne Lysholms & Co 5 S. Sivert 8 3 12 8 3 12 Bergen Norge
150 Henrik Meincke 9 Hans Povel Bierck 1 9 14 1 9 14 Bergen Norge
151 Christian Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
152 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Hans Povel Bierck 3 16 15 3 16 15 Bergen Norge
153 Henrik Meincke 10 Hans Povel Bierck 1 10 0 1 10 0 Christiania Norge
39 Trondheim 1791 154 Christian Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 1 13 13 1 13 13 Bergen Norge
155 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Hans Povel Bierck 0 11 4 11 4 Bergen Norge
156 Viseborgermester Knudtzon & Braack 10 Hans Povel Bierck 20 2 13 20 2 13 Bergen Norge
157 H. Meincke 10 Hans Povel Bierck 2 15 12 2 15 12 Bergen Norge
158 Justisråd Friedlieb & Co 10 Hans Povel Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
40 Trondheim 1792 159 Christian Jelstrup 7 Nordahl 2 11 13 2 11 13 Bergen Norge
160 H. Meincke 7 Nordahl 3 13 2 3 13 2 Bergen Norge
161 Viseborgermester Knudtzon & Braack 7 Nordahl 11 12 1 11 12 1 Bergen Norge
41 Trondheim 1793 162 Christian Jelstrup 7 J. Nordahl 2 16 6 2 16 6 Bergen Norge
163 H. Meincke 7 J. Nordahl 3 10 5 3 10 5 Bergen Norge
164 Viseborgermester Knudtzon & Braack 7 J. Nordahl 10 3 9 10 3 9 Bergen Norge
165 Peter Falck 12 J. N. Spindanger 2 0 0 2 0 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.