Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Thomas Jelstrup

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Thomas Jelstrup 60 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Thomas Jelstrup 48 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 3 Thomas Jelstrup 15 Gerhard Hoe 5 10 0 0 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1766 4 Thomas Jelstrup 38 Mathias Buckholt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1788 5 Thomas Jelstrup 11 Hans Povel Bierck 9 7 6 1/2 9 7 6 1/2 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.