Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Gerhard Hoe

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Kammerråd Meincke 13 Gerhard Hoe 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
2 Thomas Angell 14 Gerhard Hoe 39 11 6 0 8 10 40 0 Amsterdam Nederland
3 Thomas Jelstrup 15 Gerhard Hoe 5 10 0 0 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Henrik Lysholm 16 Gerhard Hoe 36 17 1/2 2 17 14 2 9 2 1/2 4 4 8 46 8 9 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 5 Andreas Chr. Friedlieb 14 Gerhard Hoe 33 9 10 1/4 28 12 0 24 9 10 1/2 86 11 4 3/4 Amsterdam Nederland
6 Paul Lycke 15 Gerhard Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Meincke 16 Gerhard Hoe 16 2 9 15 16 2 20 1 5 52 0 Amsterdam Nederland
8 Thomas Angell 17 Gerhard Hoe 214 18 8 1/2 7 7 7 1/2 222 6 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1771 9 Andreas Caspar Hammer 31 Gerhard Hoe 1 5 12 1 5 12 Amsterdam Nederland
10 Rådmann Friedlieb 32 Gerhard Hoe 190 9 8 7 5 0 10 0 0 207 14 8 Amsterdam Nederland
11 Thomas & Chr. Jelstrup 33 Gerhard Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
12 Kammerråd Hoff 34 Gerhard Hoe 34 11 7 3 8 9 38 0 Amsterdam Nederland
13 Rasmus Suurland 35 Gerhard Hoe 4 10 12 4 10 12 Amsterdam Nederland
14 Agent Broder Lysholm 36 Gerhard Hoe 65 14 12 104 0 0 39 16 4 27 9 0 237 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1777 15 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Gerhard Hoe 45 1 0 45 1 0 Amsterdam Nederland
16 Madame Friedlieb & Søn 18 Gerhard Hoe 64 1 0 3 9 12 67 10 12 Amsterdam Nederland
17 Otto Beyer 18 Gerhard Hoe 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
18 Lorentz Wulf 18 Gerhard Hoe 12 0 9 1/2 12 9 1/2 Amsterdam Nederland
19 Henrik Meincke 18 Gerhard Hoe 3 0 0 40 0 0 20 0 0 30 0 0 9 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
20 Agentinne Lysholms & Co 18 Gerhard Hoe 60 0 0 30 0 0 12 0 0 54 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
21 Mathias Friis 18 Gerhard Hoe 10 0 0 4 11 6 15 8 10 30 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1778 22 Etatsråd Nils Collin 9 Gerhard Hoe 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
23 Justisråd Friedlieb & Co 9 Gerhard Hoe 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
24 Agentinne Lysholms & Co 9 Gerhard Hoe 200 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
25 Herman Höe 9 Gerhard Hoe 33 17 15 3/4 12 2 1/4 46 0 Amsterdam Nederland
26 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Gerhard Hoe 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
27 Henrik Meincke 9 Gerhard Hoe 50 0 0 43 10 0 13 0 0 106 10 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1779 28 Justisråd Friedlieb & Co 13 Gerhard Hoe 43 15 2 10 6 1 34 1 13 52 15 6 140 18 6 Amsterdam Nederland
29 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Gerhard Hoe 39 0 0 2 0 0 2 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
30 Herman Höe 13 Gerhard Hoe 12 0 0 15 0 0 4 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
31 Agentinne Lysholms & Co 13 Gerhard Hoe 52 2 9 5/6 55 19 3 13/24 29 3 1 1/4 60 15 1 3/8 198 0 Amsterdam Nederland
32 Henrik Meincke 13 Gerhard Hoe 83 15 15 3/8 30 11 12 5/8 7 8 6 121 16 2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.