Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Paul Lycke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Paul Lycke 16 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Paul Lycke 3 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
3 Paul Lycke 37 Peter Albert Dreyer 1 6 10 1 6 10 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 4 Paul Lycke 5 Nathaniel Angell 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
5 Paul Lycke 6 Christen Svenssøn Lind 2 18 0 2 18 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 6 Paul Lycke 15 Gerhard Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
7 Paul Lycke 18 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
8 Paul Lycke 34 Paul Greve 16 0 0 12 0 0 4 0 0 32 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.