Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Paul Greve

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Thomas Angell 15 Paul Greve 506 7 0 93 4 8 599 11 8 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 16 Paul Greve 99 3 12 17 15 13 116 19 9 Amsterdam Nederland
3 Andreas Chr. Friedlieb 17 Paul Greve 7 3 10 7 3 10 Amsterdam Nederland
4 Thomas Angell 47 Paul Greve 221 19 10 20 8 6 242 8 0 Amsterdam Nederland
5 Helmer Meincke 48 Paul Greve 8 0 0 20 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 6 Helmer Meincke 15 Paul Greve 69 10 15 14 0 0 11 15 3 10 8 12 105 14 14 Amsterdam Nederland
7 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
8 Thomas Angell 17 Paul Greve 395 3 11 1/2 2 8 3 3/8 397 11 14 7/8 Amsterdam Nederland
9 Skipper Paul Greve 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
10 Andreas Røst 19 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
11 Andreas Caspar Hammer 20 Paul Greve 4 0 1 4 1 Amsterdam Nederland
12 Helmer Meincke 40 Paul Greve 10 0 0 10 0 0 12 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
13 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 6 5 13 6 5 13 Amsterdam Nederland
14 Thomas Angell 42 Paul Greve 386 5 0 7 11 4 393 16 4 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 15 Helmer Meincke 18 Paul Greve 101 1 6 5 19 8 107 14 Amsterdam Nederland
16 Andreas Caspar Hammer 19 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
17 Thomas Angell 20 Paul Greve 402 2 5 1/4 10 7 4 412 9 9 1/4 Amsterdam Nederland
18 Andreas Røst 21 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
19 Skipper Paul Greve 22 Paul Greve 4 10 0 4 10 0 Amsterdam Nederland
20 Thomas Angell 47 Paul Greve 235 18 6 9/10 7 11 4 243 9 10 9/10 Amsterdam Nederland
21 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 27 0 0 3 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
22 Skipper Paul Greve 49 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 23 Elisabeth Volquartz 8 Paul Greve 1 10 15 1/2 1 19 1 3 10 1/2 Amsterdam Nederland
24 Ingeborg Müller 10 Paul Greve 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
25 Ole Middelfart 11 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
26 Thomas Angell 12 Paul Greve 431 2 12 3/4 3 0 8 4 7 6 438 10 10 3/4 Amsterdam Nederland
27 Helmer Meincke 13 Paul Greve 72 0 0 22 8 3 94 8 3 Amsterdam Nederland
28 Andreas Caspar Hammer 14 Paul Greve 5 0 5 5 5 Amsterdam Nederland
29 Carsten Angell 15 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
30 Skipper Paul Greve 16 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
31 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 18 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
32 Thomas Angell 49 Paul Greve 172 2 0 9 1 8 9 1 12 1/6 190 5 4 1/6 Amsterdam Nederland
33 Ole Middelfart 50 Paul Greve 0 15 0 15 0 Amsterdam Nederland
34 Ingeborg Müller 51 Paul Greve 2 11 0 2 11 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 35 Thomas Angell 7 Paul Greve 479 7 1/4 2 5 6 27 18 8 509 10 14 1/4 Amsterdam Nederland
36 Helmer Meincke 8 Paul Greve 73 1 10 1/16 73 1 10 1/16 Amsterdam Nederland
37 Skipper Paul Greve 9 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
38 Ole Middelfart 20 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
39 Jens Nicol. Rosholt 55 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
40 Andreas Cramer 56 Paul Greve 4 16 12 11/16 1 0 0 5 16 12 11/16 Amsterdam Nederland
41 Helmer Meincke 57 Paul Greve 10 10 0 30 0 0 1 10 4 42 4 Amsterdam Nederland
42 Thomas Angell 58 Paul Greve 211 14 10 9 1 8 220 16 2 Amsterdam Nederland
43 Jørgen Gudde 59 Paul Greve 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
44 Otto Beyer 60 Paul Greve 60 0 0 30 0 0 7 2 13 1/2 5 5 14 102 8 11 1/2 Amsterdam Nederland
45 Jonas Wohl 61 Paul Greve 4 17 2 3/8 2 10 0 7 7 2 3/8 Amsterdam Nederland
46 Skipper Paul Greve 62 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 47 Helmer Meincke 12 Paul Greve 135 13 11/16 7 18 7 4 1 4 147 12 11 11/16 Amsterdam Nederland
48 Thomas Angell 13 Paul Greve 281 3 11 7 3 11 28 3 14 316 11 4 Amsterdam Nederland
49 Rådmann Hans Hornemann 14 Paul Greve 15 0 0 15 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
50 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
51 Helmer Meincke 42 Paul Greve 50 0 0 22 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
52 Skipper Abraham Mosling 43 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
53 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 55 0 0 11 10 0 66 10 0 Amsterdam Nederland
54 Thomas Angell 45 Paul Greve 218 19 7 1/16 10 11 12 229 11 3 1/16 Amsterdam Nederland
55 Henrik Lysholm 46 Paul Greve 3 17 8 3 17 8 Amsterdam Nederland
56 Andreas Cramer 47 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
57 Skipper Paul Greve 48 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
58 Styrmann Caspar Wilhelm von der Lippe 49 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 59 Thomas Angell 42 Paul Greve 150 6 4 9 1 8 159 7 12 Amsterdam Nederland
60 Helmer Meincke 43 Paul Greve 15 0 0 20 0 0 12 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
61 Skipper Paul Greve 44 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 62 Thomas Angell 24 Paul Greve 315 1 13 129/3440 6 1 0 14 4 12 335 7 9 3/80 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 63 Helmer Meincke 15 Paul Greve 37 0 0 51 18 2 15 10 0 15 16 0 120 4 2 Amsterdam Nederland
64 Rådmann Hans Hornemann 16 Paul Greve 42 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
65 Thomas Angell 17 Paul Greve 340 14 12 7 9 1 3/7 18 5 10 366 9 7 3/7 Amsterdam Nederland
66 Rådmann Hans Hornemann 34 Paul Greve 18 5 5 18 5 5 Amsterdam Nederland
67 Kammerråd Meincke 35 Paul Greve 14 10 0 20 0 0 25 0 0 59 10 0 Amsterdam Nederland
68 Thomas Angell 36 Paul Greve 201 4 12 9 1 8 210 6 4 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 69 Jonas Wohl 9 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
70 Kammerråd Meincke 10 Paul Greve 83 0 0 47 6 14 130 6 14 Amsterdam Nederland
71 Otto Beyer 11 Paul Greve 233 5 2 3/8 25 13 12 4 13 3 5 0 0 268 12 1 3/8 Amsterdam Nederland
72 Thomas Angell 12 Paul Greve 236 16 8 7/8 4 18 5 19 19 14 261 14 11 7/8 Amsterdam Nederland
73 Andreas Cramer 41 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
74 Kammerråd Meincke 42 Paul Greve 37 1 0 15 19 0 53 0 Amsterdam Nederland
75 Lorentz Wulf 43 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
76 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 42 15 0 42 15 0 Amsterdam Nederland
77 Skipper Paul Greve 45 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 78 Thomas Angell 11 Paul Greve 297 17 6 1/2 6 0 0 22 13 4 326 10 10 1/2 Amsterdam Nederland
79 Rådmann Hans Hornemann 12 Paul Greve 2 0 0 18 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
80 Skipper Paul Greve 13 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
81 Andreas Cramer 44 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
82 Kammerråd Meincke 45 Paul Greve 54 0 0 61 0 0 115 0 Amsterdam Nederland
83 Apoteker Sommer 46 Paul Greve 1 11 6 1/4 1 11 6 1/4 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 84 Kammerråd Meincke 26 Paul Greve 20 0 0 80 0 0 10 13 0 110 13 0 Amsterdam Nederland
85 Konferenseråd Stie T. Schøller 27 Paul Greve 85 3 6 1/4 85 3 6 1/4 Amsterdam Nederland
86 Etatsråd Peter F. Suhm 28 Paul Greve 70 18 11 70 18 11 Amsterdam Nederland
87 Kanselliråd Eric Must 29 Paul Greve 16 16 1 6 1 6 5 0 14 1/4 27 18 5 1/4 Amsterdam Nederland
88 Hartvig Nideros 30 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
89 Skipper Paul Greve 31 Paul Greve 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
90 Justisråd Gerrit Hornemann 33 Paul Greve 7 15 12 8/15 7 15 12 8/15 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 91 Paul Lycke 18 Paul Greve 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
92 Kammerråd Meincke 19 Paul Greve 341 9 1 1/2 110 0 0 25 5 12 476 14 13 1/2 Amsterdam Nederland
93 Rådmann Hans Hornemann 20 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
94 Henrik Lysholm 21 Paul Greve 43 17 2 2 12 10 46 9 12 Amsterdam Nederland
95 Andreas Cramer 31 Paul Greve 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
96 Rådmann Hans Hornemann 32 Paul Greve 30 0 0 30 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
97 Kammerråd Meincke 33 Paul Greve 150 0 0 40 0 0 32 0 0 222 0 Amsterdam Nederland
98 Paul Lycke 34 Paul Greve 16 0 0 12 0 0 4 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
99 Lorentz Wulf 35 Paul Greve 4 4 4 2 10 0 6 14 4 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1764 100 Otto Beyer 14 Paul Greve 190 1 0 1 0 0 6 7 4 197 8 4 Amsterdam Nederland
101 Madame Paul Lycke 15 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
102 Kammerråd Meincke 16 Paul Greve 372 17 0 16 1 12 388 18 12 Amsterdam Nederland
103 Rådmann Hans Hornemann 17 Paul Greve 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
104 Kanselliråd Eric Must 18 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
105 Kanselliråd Lysholm 19 Paul Greve 52 13 13 7/8 3 9 5 1/6 5 7 4 61 10 7 1/24 Amsterdam Nederland
106 Thomas & Chr. Jelstrup 20 Paul Greve 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1765 107 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 12 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
108 Otto Beyer 13 Paul Greve 208 12 1 208 12 1 Amsterdam Nederland
109 Kammerråd Meincke 14 Paul Greve 274 7 11 5 15 5 18 1 11 298 4 11 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1766 110 Agent Broder Lysholm 2 Paul Greve 150 0 0 150 0 Amsterdam Nederland
111 Kammerråd Meincke 3 Paul Greve 253 2 6 50 0 0 18 10 8 321 12 14 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1767 112 Abraham And 18 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
113 Thomas Angell 19 Paul Greve 85 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
114 Etatsråd Gerrit Hornemann 20 Paul Greve 69 7 6 1/2 69 7 6 1/2 Amsterdam Nederland
115 Kammerråd Meincke 21 Paul Greve 340 14 8 18 9 0 359 3 8 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1768 116 Etatsråd Gerrit Hornemann 15 Paul Greve 35 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
117 Agent Broder Lysholm 16 Paul Greve 215 16 11 1/2 4 3 4 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
118 Kammerråd Meincke 17 Paul Greve 253 12 4 1/2 19 11 14 273 4 2 1/2 Amsterdam Nederland
19 Trondheim 1769 119 Otto Beyer 23 Paul Greve 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
120 Agent Broder Lysholm 24 Paul Greve 210 13 3 1/4 5 7 12 1/4 3 19 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
121 Kammerråd Meincke 25 Paul Greve 135 0 0 135 0 Amsterdam Nederland
122 Kammerherre Schøller 26 Paul Greve 169 10 4 1/2 19 0 4 188 10 8 1/2 Amsterdam Nederland
123 Etatsråd Gerrit Hornemann 27 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
124 Carsten Carst. Feldsted 70 Paul Greve 0 15 4 1/2 15 4 1/2 København Danmark
20 Trondheim 1770 125 Carsten Carst. Feldsted 27 Paul Greve 1 17 7 1 17 7 Amsterdam Nederland
126 Kammerherreinne Schøller 28 Paul Greve 79 16 9 19 2 8 98 19 1 Amsterdam Nederland
127 Mathias Friis 29 Paul Greve 0 8 2 1 11 14 2 0 Amsterdam Nederland
128 Agent Broder Lysholm 30 Paul Greve 250 0 0 250 0 Amsterdam Nederland
129 Etatsråd Gerrit Hornemann 31 Paul Greve 10 5 0 10 5 0 Amsterdam Nederland
130 Otto Beyer 32 Paul Greve 93 0 0 93 0 Amsterdam Nederland
131 Kammerråd Meincke 33 Paul Greve 160 0 0 160 0 Amsterdam Nederland
132 Rådmann Friedlieb 34 Paul Greve 205 12 10 1/2 0 5 9 3/8 11 4 6 5/8 217 2 10 1/2 Amsterdam Nederland
21 Trondheim 1771 133 Kammerherreinne Schøller 26 Paul Greve 19 11 6 18 10 8 38 1 14 Amsterdam Nederland
134 Mathias Friis 27 Paul Greve 33 1 14 6 0 0 7 14 6 2 15 12 49 12 0 Amsterdam Nederland
135 Otto Beyer 28 Paul Greve 7 18 12 33 2 3 25 0 0 4 0 0 70 15 Amsterdam Nederland
136 Agent Broder Lysholm 29 Paul Greve 326 17 14 1/2 5 2 1 1/2 332 0 Amsterdam Nederland
137 Kammerherre Gerrit Hornemann 30 Paul Greve 29 14 12 5 5 4 35 0 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1772 138 Otto Beyer 22 Paul Greve 50 10 0 20 19 15 71 9 15 Amsterdam Nederland
139 Hans Jepsen 23 Paul Greve 45 7 14 1/4 45 7 14 1/4 Amsterdam Nederland
140 Agent Broder Lysholm 24 Paul Greve 488 1 7 3 17 7 491 18 14 Amsterdam Nederland
141 Mathias Friis 25 Paul Greve 70 7 6 18 4 11 1 7 15 90 0 Amsterdam Nederland
142 Kammerherre Gerrit Hornemann 26 Paul Greve 0 8 10 4/5 1 19 3 1/5 2 17 2 4 15 0 10 0 Amsterdam Nederland
143 Skipper Paul Greve 27 Paul Greve 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1773 144 Agentinne Lysholms & Co 36 Paul Greve 392 12 0 392 12 0 Amsterdam Nederland
145 Henrik Meincke 37 Paul Greve 146 6 12 7 2 9 27 0 0 180 9 5 Amsterdam Nederland
146 Hans Jepsen 38 Paul Greve 103 14 4 103 14 4 Amsterdam Nederland
147 Ole Due 39 Paul Greve 37 9 0 37 9 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1774 148 Agentinne Lysholms & Co 33 Paul Greve 380 13 3/8 6 15 7 53 2 9 1/8 440 11 1/2 Amsterdam Nederland
149 Otto Beyer 34 Paul Greve 50 0 0 23 0 0 73 0 Amsterdam Nederland
150 Mogens Tronwig 35 Paul Greve 28 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
151 Ole Due 36 Paul Greve 40 10 0 4 0 14 44 10 14 Amsterdam Nederland
152 Hans Jepsen 37 Paul Greve 75 8 0 75 8 0 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1775 153 Madame Friedlieb & Søn 30 Paul Greve 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
154 Ole Due 31 Paul Greve 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
155 Thomas & Chr. Jelstrup 32 Paul Greve 62 2 10 17 17 6 80 0 Amsterdam Nederland
156 Agentinne Lysholms & Co 33 Paul Greve 372 0 0 10 0 0 382 0 Amsterdam Nederland
157 Ole Due 60 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
158 Agentinne Lysholms & Co 61 Paul Greve 60 0 0 56 0 0 6 5 6 122 5 6 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1776 159 Hans Jepsen 31 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
160 Ole Due 32 Paul Greve 40 0 0 1 14 13 1/3 41 14 13 1/3 Amsterdam Nederland
161 Kammerherreinne Schøller 33 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
162 Mogens Tronwig 34 Paul Greve 4 16 1/4 5 3 15 3/4 10 0 Amsterdam Nederland
163 Agentinne Lysholms & Co 35 Paul Greve 418 19 12 1/3 6 0 3 2/3 425 0 Amsterdam Nederland
164 Otto Beyer 36 Paul Greve 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
165 Mogens Tronwig 37 Paul Greve 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1777 166 Agentinne Lysholms & Co 3 Paul Greve 347 15 0 347 15 0 Amsterdam Nederland
167 Ole Due 3 Paul Greve 42 16 10 1/2 3 4 12 1/2 46 1 7 Amsterdam Nederland
168 Generalauditør Friderik Collin 3 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
169 Otto Beyer 3 Paul Greve 23 8 0 54 12 0 78 0 Amsterdam Nederland
170 Hans Jepsen 3 Paul Greve 44 12 3 1/4 44 12 3 1/4 Amsterdam Nederland
171 Mogens Tronwig 3 Paul Greve 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
172 Henrik Meincke 3 Paul Greve 102 11 14 17 3 9 1/2 33 0 10 1/4 17 7 13 1/4 19 16 1 190 0 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1778 173 Justisråd Friedlieb & Co 5 Paul Greve 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
174 Carsten Tostrup Wensell 5 Paul Greve 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
175 Henrik Meincke 5 Paul Greve 41 13 9 1/2 46 4 13 69 5 10 1/2 2 15 15 160 0 Amsterdam Nederland
176 Niese & Thomsen 5 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
177 Ole Due 5 Paul Greve 31 4 13 3 15 15 1/3 35 12 1/3 Amsterdam Nederland
178 Agentinne Lysholms & Co 5 Paul Greve 350 0 0 350 0 Amsterdam Nederland
179 Mogens Tronwig 5 Paul Greve 18 0 0 18 0 Amsterdam Nederland
29 Trondheim 1779 180 Justisråd Friedlieb & Co 8 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
181 Agentinne Lysholms & Co 8 Paul Greve 405 0 0 405 0 Amsterdam Nederland
182 Herman Höe 8 Paul Greve 16 12 12 16 12 12 Amsterdam Nederland
183 Henrik Meincke 8 Paul Greve 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
184 Mathias Friis 8 Paul Greve 60 9 7 2 10 9 63 0 Amsterdam Nederland
30 Trondheim 1780 185 Hans Jepsen 4 Paul Greve 28 14 8 1 5 8 30 0 Amsterdam Nederland
186 Thomas & Chr. Jelstrup 4 Paul Greve 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
187 Ole Due 4 Paul Greve 32 0 0 5 13 7 37 13 7 Amsterdam Nederland
188 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Paul Greve 75 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
189 Justisråd Friedlieb & Co 4 Paul Greve 82 8 14 82 8 14 Amsterdam Nederland
190 Agentinne Lysholms & Co 4 Paul Greve 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
191 Henrik Meincke 4 Paul Greve 105 13 10 14 18 9 47 8 13 8 3 3 1/2 176 4 3 1/2 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.