Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Henrik Lysholm

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Henrik Lysholm 68 Skipper Hans Ulrik Stork 3 5 9 2 5 6 5 10 15 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1754 2 Henrik Lysholm 1 Christian Jørgensen 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 3 Henrik Lysholm 26 Niels Schierwing 28 6 2 12 1 1 1 10 10 41 17 13 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 4 Henrik Lysholm 46 Paul Greve 3 17 8 3 17 8 Amsterdam Nederland
5 Henrik Lysholm 59 Giert Hoe 4 11 3 4 11 3 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 6 Henrik Lysholm 4 Asbjørn Bæhr 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
7 Henrik Lysholm 45 Søren Buschman 21 6 13 1/2 21 6 13 1/2 Livorno Italia
6 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 8 Henrik Lysholm 15 Giert Hoe 52 10 0 52 10 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 9 Henrik Lysholm 12 Giert Hoe 98 0 0 6 9 3 1/12 104 9 3 1/12 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 10 Henrik Lysholm 24 Philip Gram 48 15 5 3/4 6 12 5 7/12 55 7 11 1/3 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 11 Henrik Lysholm 16 Gerhard Hoe 36 17 1/2 2 17 14 2 9 2 1/2 4 4 8 46 8 9 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 12 Henrik Lysholm 21 Paul Greve 43 17 2 2 12 10 46 9 12 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.