Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1758

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar bleven Toldfri udført nr 19 til Bergen 0 - 9 - 3 gammel kaaber-brum. nr 28 til Flensborg 1 - 18 - 8 her forarbeydet Kaaber"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Elisabeth Volquartz 1 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
2 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
3 Andreas Cramer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
4 Andreas Cramer 4 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
5 Abraham And 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
6 Rådmann Hans Hornemann 6 Christen Svenssøn Lind 48 2 0 6 18 7/28 55 1/4 Amsterdam Nederland
7 Otto Beyer 7 Christen Svenssøn Lind 245 16 12 1/6 11 12 12 1/5 257 9 8 11/30 Amsterdam Nederland
8 Helmer Meincke 8 Diderich Brun 68 10 0 36 12 8 6 5 8 111 8 0 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 9 Diderich Brun 20 11 7 1/8 0 8 2 9/28 20 19 9 25/56 Amsterdam Nederland
10 Kanselliråd Eric Must 10 Diderich Brun 0 15 2 4 10 12 1 16 6 7 2 4 Amsterdam Nederland
11 Carsten Angell 11 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 12 Diderich Brun 160 0 0 50 0 0 1 0 6 1/5 10 4 4 221 4 10 1/5 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Diderich Brun 156 16 15 30 12 0 1 9 4 11/15 3 11 4 192 9 7 11/15 Amsterdam Nederland
14 Helmer Meincke 14 Giert Hoe 320 0 0 18 0 0 338 0 Amsterdam Nederland
15 Henrik Lysholm 15 Giert Hoe 52 10 0 52 10 0 Amsterdam Nederland
16 Paul Lycke 16 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
17 Madame Bonsach 17 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland
18 Rådmann Hans Hornemann 18 Jochum Andersen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
19 Anders Skram 19 Anders Wefsen 4 0 5 4 5 Bergen Norge
20 Rådmann Hans Hornemann 20 Hans Tisløf 22 3 12 16 0 10 43 0 2 81 4 8 Amsterdam Nederland
21 Helmer Meincke 21 Hans Tisløf 90 0 0 28 0 0 20 0 0 138 0 Amsterdam Nederland
22 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 13 1 1 13 1 Bergen Norge
23 Wilhelm Fyhn 23 Jonas Pedersen Lange 4 0 0 4 0 Christiania Norge
24 Thomas Angell 24 Paul Greve 315 1 13 129/3440 6 1 0 14 4 12 335 7 9 3/80 Amsterdam Nederland
25 Rådmann Hans Hornemann 25 Henrik Jonsen Bye 3 17 13 1/2 3 17 13 1/2 Molde Norge
26 Rådmann Hans Hornemann 26 Ole Smith 60 8 0 11 12 0 38 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
27 Kanselliråd Eric Must 27 Ole Smith 0 15 2 3 0 8 6 1 0 9 16 10 Amsterdam Nederland
28 Helmer Meincke 29 Christopher Boysen 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark [løpenr 28 utelatt]
29 Rådmann Hans Hornemann 30 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
30 Helmer Meincke 31 Christen Svenssøn Lind 34 10 0 34 10 0 Amsterdam Nederland
31 Kanselliråd Eric Must 32 Christen Svenssøn Lind 32 5 6 2 5 6 11 6 14 45 17 10 Amsterdam Nederland
32 Anthon Thørig 33 Christen Svenssøn Lind 31 10 0 31 10 0 Amsterdam Nederland
33 Andreas Cramer 34 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 18 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
34 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
35 Jonas Wohl 36 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland [Løpenr 36A]
36 Helmer Meincke 36 Giert Hoe 40 0 0 36 0 0 76 0 Amsterdam Nederland [løpenr 36B]
37 Thomas Angell 37 Giert Hoe 202 8 10 247/344 9 1 8 20 0 0 231 10 2 247/344 Amsterdam Nederland
38 Rådmann Hans Hornemann 38 Christopher Holgers 86 0 0 86 0 København Danmark
39 Otto Beyer 39 Peder Knudsen Kierting 124 10 8 42 8 7 11 12 8 3/4 178 11 7 3/4 Amsterdam Nederland
40 Kanselliråd Eric Must 40 Peder Knudsen Kierting 1 10 4 1 10 4 7 11 4 10 11 12 Amsterdam Nederland
41 Otto Beyer 41 Piere Piers de Jonge 39 9 12 7 11 12 47 1 8 Rotterdam Nederland
42 Rådmann Hans Hornemann 42 Nathaniel Angell 77 5 0 30 0 0 36 16 9 2/5 10 14 13 154 16 6 2/5 Amsterdam Nederland
43 Rådmann Hans Hornemann 43 Knud Thode 54 9 2 7 10 14 62 0 Bilboa Spania
44 Kanselliråd Eric Must 44 Claes Ulbes 2 5 6 3 0 8 5 5 14 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 2283 18 5 647/1032 470 7 5 4/7 146 1 11 5/60 194 8 5
Nåtidens sum** 2283 18 5 5647/10320 470 7 5 4/7 146 1 11 17/60 194 8 5 3094 15 11 9679/24080

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.