Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Christiania

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Wilhelm Fyhn 23 Jonas Pedersen Lange 4 0 0 4 0 Christiania Norge
2 Trondheim 1787 2 Justisråd Friedlieb & Co 9 Hans Paulssøn Bierck 4 0 0 4 0 Christiania Norge
3 Trondheim 1790 3 Henrik Meincke 10 Hans Povel Bierck 1 10 0 1 10 0 Christiania Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.