Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1787

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Madame Friis 1 H. Andersen 22 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
2 Andreas Erlandsen 1 H. Andersen 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
3 Generalauditør Friderik Collin 1 H. Andersen 62 0 0 3 0 0 5 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
4 Agentinne Lysholms & Co 1 H. Andersen 495 2 8 1/4 16 7 1/2 16 17 2 1/4 9 13 5 538 0 Amsterdam Nederland
5 Herman Höe 2 Rolf Greve 1 11 7 1/4 10 8 8 3/4 18 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
6 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 14 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
7 Agentinne Lysholms & Co 3 Andreas Knudsen Thode 538 0 0 37 0 0 575 0 Amsterdam Nederland
8 Kanselliråd Eric Must 4 Hans Brun 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
9 Christian Jelstrup 4 Hans Brun 38 5 0 38 5 0 Hamburg Tyskland
10 Andreas Caspar Hammer 4 Hans Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
11 Agentinne Lysholms & Co 4 Hans Brun 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
12 Christian Jelstrup 5 Mathias Buckholt 75 10 0 3 3 0 10 0 0 0 11 11 0 15 5 90 0 Amsterdam Nederland
13 Ole Due 5 Mathias Buckholt 44 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
14 Justisråd Friedlieb & Co 5 Mathias Buckholt 37 0 0 6 1 0 43 1 0 Amsterdam Nederland
15 Kanselliråd Eric Must 5 Mathias Buckholt 9 4 13 4 11 12 6 3 7 20 0 Amsterdam Nederland
16 Hans Jepsen 5 Mathias Buckholt 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
17 Peter Falck 5 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
18 Claus Schmidt 5 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
19 Hans Wingaard Finne 5 Mathias Buckholt 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
20 Agentinne Lysholms & Co 5 Mathias Buckholt 14 0 1 3/4 76 11 5 3/8 10 13 12 101 5 3 1/8 Amsterdam Nederland
21 Cornelius Busch 7 Diderich Brun 6 0 0 17 0 15 23 15 Amsterdam Nederland
22 Nicolai Smidt 7 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
23 Madame Aletta sal. Otto Beyer 7 Diderich Brun 18 0 0 21 0 0 11 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
24 Justisråd Friedlieb & Co 7 Diderich Brun 3 0 14 32 3 1/8 4 4 6 1/2 56 10 10 3 14 1 3/8 99 13 0 Amsterdam Nederland
25 Andreas Caspar Hammer 7 Diderich Brun 8 10 0 1 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
26 Madame Friis 7 Diderich Brun 5 3 14 1/2 5 5 14 0 10 3 1/2 11 0 Amsterdam Nederland
27 Lorentz Wulf 7 Diderich Brun 19 13 4 5 9 1 4 12 11 29 15 0 Amsterdam Nederland
28 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 54 9 0 5 5 14 0 5 2 60 0 Amsterdam Nederland
29 Hans Wensell 7 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
30 Nils Fr. Bing 7 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
31 Skipper Dideric Brun 7 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
32 Peter Smith 7 Diderich Brun 30 5 0 25 0 0 55 5 0 Amsterdam Nederland
33 Agentinne Lysholms & Co 7 Diderich Brun 143 11 15 1/2 51 10 1/2 23 9 1 1/2 10 6 2 228 17 3 1/2 Amsterdam Nederland
34 Justisråd Friedlieb & Co 6 Bjørn Randa 2 10 0 2 10 0 Kristiansand Norge
35 Christian Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 1 13 14 1 13 14 Bergen Norge
36 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Hans Paulssøn Bierck 3 11 4 3 11 4 Bergen Norge
37 Justisråd Friedlieb & Co 9 Hans Paulssøn Bierck 4 0 0 4 0 Christiania Norge
38 Agentinne Lysholms & Co 10 Joachim Teppelman 40 0 0 40 0 Flensburg Danmark
39 Agentinne Lysholms & Co 11 Joachim Losevitz 35 0 0 35 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
40 Herman Höe 11 Joachim Losevitz 10 0 0 29 10 4 6 16 2 10 13 5 6 7 4 63 6 15 Amsterdam Nederland
41 Justisråd Friedlieb & Co 12 Ducke Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
42 Justisråd Friedlieb & Co 13 Peter And. Haabiørn 496 17 7 3 0 0 58 16 7 1/2 8 0 0 36 6 1 602 19 15 1/2 Amsterdam Nederland
43 Madame Friis 14 Peter Jacobs 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
44 Agentinne Lysholms & Co 14 Peter Jacobs 50 19 11 3/5 40 7 3 122 15 13 50 19 6 8/20 91 17 0 2 0 14 359 0 Amsterdam Nederland
45 Herman Höe 14 Peter Jacobs 24 7 3 3/8 3 0 8 0 15 2 6 17 12 35 9 3/8 Amsterdam Nederland
46 Herman Höe 14 Peter Jacobs 1 10 6 5/8 1 10 6 5/8 Amsterdam Nederland
47 Agentinne Lysholms & Co 15 Lytge Wech 27 0 0 17 0 0 44 0 Hamburg Tyskland
48 Justisråd Friedlieb & Co 15 Lytge Wech 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
49 Andreas Caspar Hammer 16 John Hansen Krog 5 12 4 3/4 5 12 4 3/4 Amsterdam Nederland
50 Peter Smith 16 John Hansen Krog 21 18 13 21 18 13 Amsterdam Nederland
51 Ole Due 16 John Hansen Krog 23 1 12 9 9 1 32 10 13 Amsterdam Nederland
52 Cornelius Busch 16 John Hansen Krog 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
53 Generalkrigskomissær Klingenberg 16 John Hansen Krog 14 0 0 4 0 0 8 0 0 26 0 Amsterdam Nederland
54 Kanselliråd Eric Must 16 John Hansen Krog 0 Amsterdam Nederland Ingen varer oppført.
55 Herman Höe 16 John Hansen Krog 1 4 6 3 15 10 5 0 Amsterdam Nederland
56 Lorentz Wulf 16 John Hansen Krog 13 15 0 13 15 0 Amsterdam Nederland
57 Justisråd Friedlieb & Co 16 John Hansen Krog 55 0 0 5 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
58 Generalauditør Friderik Collin 16 John Hansen Krog 9 16 12 9 16 12 Amsterdam Nederland
59 Hans Wingaard Finne 16 John Hansen Krog 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
60 Agentinne Lysholms & Co 16 John Hansen Krog 75 4 14 26 5 0 20 0 0 6 0 0 0 15 2 128 5 0 Amsterdam Nederland
61 Christian Jelstrup 17 Erich Pedersen 7 16 0 7 16 0 Amsterdam Nederland
62 Justisråd Friedlieb & Co 17 Erich Pedersen 24 0 0 20 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
63 Paul Bahnsen 17 Erich Pedersen 1 12 11 1 12 11 Amsterdam Nederland
64 Thomas & Chr. Jelstrup 17 Erich Pedersen 6 0 0 5 0 0 11 0 Amsterdam Nederland
65 Ole Due 18 Nils Marstrand 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
66 Christian Jelstrup 18 Nils Marstrand 3 15 0 3 15 0 Amsterdam Nederland
67 Justisråd Friedlieb & Co 18 Nils Marstrand 7 17 5 4 3 3 12 8 Amsterdam Nederland
68 Claus Schmidt 18 Nils Marstrand 5 8 12 5 8 12 Amsterdam Nederland
69 Henrik Meincke 18 Nils Marstrand 344 5 3 1/9 8 10 0 352 15 3 1/9 Amsterdam Nederland
70 Agentinne Lysholms & Co 19 Rolf Greve 93 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 100 0 København Danmark
Transkribert sum* 3239 12 8 3/4 311 16 7/8 531 3 7 5/8 140 10 9 9/10 286 13 14 12 5 9
Nåtidens sum** 3239 12 8 32/45 311 16 7/8 531 3 7 5/8 140 10 9 9/10 286 13 14 12 5 9 7/8 4522 2 2 71/72

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.