Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Andreas Knudsen Thode

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1785 1 Agentinne Lysholms & Co 6 Andreas Knudsen Thode 134 0 0 13 0 0 147 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1787 2 Agentinne Lysholms & Co 3 Andreas Knudsen Thode 538 0 0 37 0 0 575 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1789 3 Agentinne Lysholms & Co 4 Andreas Knudsen Thode 469 0 0 10 0 0 479 0 Amsterdam Nederland
4 Hans P. Knudtzon 21 Andreas Knudsen Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Lorentz Wulf 21 Andreas Knudsen Thode 9 3 12 2 6 2 11 9 14 Amsterdam Nederland
6 Paul Bahnsen 21 Andreas Knudsen Thode 0 8 11 5 7 13 5 16 8 Amsterdam Nederland
7 Justisråd Friedlieb & Co 21 Andreas Knudsen Thode 24 3 8 20 6 8 44 10 0 Amsterdam Nederland
8 Agentinne Lysholms & Co 21 Andreas Knudsen Thode 182 10 11 2 0 0 8 15 0 8 0 0 201 5 11 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1790 9 Agentinne Lysholms & Co 3 Andreas Knudsen Thode 376 12 7 35 12 9 24 15 0 437 0 Amsterdam Nederland
10 Peter Falck 15 Andreas Knudsen Thode 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
11 Ole Due 15 Andreas Knudsen Thode 29 14 12 29 14 12 Amsterdam Nederland
12 Justisråd Friedlieb & Co 15 Andreas Knudsen Thode 122 14 6 33 15 0 31 12 12 188 2 2 Amsterdam Nederland
13 Agentinne Lysholms & Co 15 Andreas Knudsen Thode 120 0 0 20 0 0 51 0 0 44 0 0 235 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1791 14 Peter Falck 4 Andreas Knudsen Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
15 Viseborgermester Knudtzon & Braack 4 Andreas Knudsen Thode 314 9 7 3 6 7 29 9 14 15 3 10 362 9 6 Amsterdam Nederland
16 Ernst Lor. Wensell 13 Andreas Knudsen Thode 2 6 1 2 6 1 Amsterdam Nederland
17 Viseborgermester Knudtzon & Braack 13 Andreas Knudsen Thode 17 16 12 76 0 4 43 0 0 136 17 0 Amsterdam Nederland
18 Justisråd Friedlieb & Co 13 Andreas Knudsen Thode 25 0 0 20 10 13 45 10 13 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1793 19 Hans Jens. Sommer 9 Andreas Knudsen Thode 1 1 0 1 1 0 Hamburg Tyskland
20 Viseborgermester Knudtzon & Braack 9 Andreas Knudsen Thode 36 11 4 1/4 9 15 4 13/16 7 5 7 14 8 0 68 1/16 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.